خبر خبر

مهراباد در سکوی نخست اعزام وپذیرش مسافرین نوروزی

با  گذشت سه روز از آغاز سفرهای نوروزی٬ 151 هزار و 250 مسافر هوایی از فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش شدند.

به‌گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ؛ از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ اسفند ماه ۹۵ ٬ هزار و 250نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد صورت گرفته است.

بر این اساس فرودگاه مهرآباد طی این سه روز با 1250 نشست و برخاست هواپیما در رتبه نخست اعزام وپذیرش فرودگاه‌های کشور قرار گرفته است . این فرودگاه طی روز های مذکور 151 هزار و 250  مسافر را را اعزام و پذیرش کرده است .

 

-------------------------------------
نظرات