خبر خبر

تشکیل کمیته ها برای ارزیابی عملکرد نوروزی

کمیته نظارت بر قیمت های غرف و خدمات فرودگاهی ،کمیته نظارت بر خدمات فرودگاهی ،  کمیته نظارت بر عملیات پروازی ، کمیته نظارت بر امنیتی و گیت های بازرسی و کمیته نظارت بر فعالیت های فنی و مهندسی   برای ارزیابی عملکرد در سفرهای نوروزی در مهرآباد تشکیل شد .

فعالیت این  ستاد ها  باعث افزایش کمی و کیفی خدمات و رفاه مسافران نوروزی در فرودگاه مهرآباد می شود .

 

مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد بعنوان رئیس ستاد نوروزی مهرآباد گفت : با تشکیل 5 کمیته فعال در مهرآباد ، عملکرد واحدها ی خدمت رسان در مهرآباد رصد گردیده وبا بازدیدها و ارزیابی این کمیته های مختلف باعث افزایش شاخص های کمی و کیفی و نیز رفاه مسافران نوروزی را به همراه داشته و موجب می شود  تا آنان با خاطره ای خوش سفر در مهرآباد را انتخاب وشیرینی این انتخاب به کام سفر نوروزی آنها ماندگار شود .

 

                به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد  براساس تجارب اعیاد گذشته ، نیازسنجی های لازم صورت گرفته و انتظارات مسافرین از دریافت خدمات مطلوب در فرودگاه با شاخص های ارزیابی در نوروز95 از نظرکمیت و کیفیت افزایش چشمگیری داشته است.واکنون مسافرمهرآباد تفاوت نسبت به گذشته را می بیند .

وی اظهار داشت: وجه تمایز ارزیابی های جاری نسبت به نوروز گذشته ، بازدیدهای ادواری ، نظارت های مستمر ، ارزیابی نامحسوس در قالب تیم نظارت وارزیابی می باشد .

رستمی  خاطر نشان ساخت: باتصمیمات صورت پذیرفته در جلسات کمیته ارزیابی ، شرح وظایف کمیته های پرمخاطب ستاد و نتایج نظر سنجی گذشته ، مبنای عمل و نقشه راه کمیته ارزیابی را تشکیل و بر همین اساس نظارت بر اماکن خدماتی مانند تاسیسات ، رفاهیات  ، مرکز تجاری ، پارکینگ ها ، خدمات فرودگاهی  ، فروشندگان مواد غذایی ، وشرکت های هواپیمائی و خدمات بخش خصوصی و کمیته های ستاد در دستور کار کارشناسان امر قرار گرفته است  .

شایان ذکر است فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد تحلیل و مواردی مانند اخذ روزانه شرایط جوی ، تمرکز بر مقوله مدیریت بحران ، رسیدگی روزانه بر عملکرد پروازی شرکت های هواپیمائی ونظارت بر قیمت های غرف ورفع نیازهای تجاری مسافرین ومراجعین فرودگاهی  و از این دست از جمله اقدامات این کمیته ها هستند.

رستمی در پایان گفت در طول یکسال تمامی همکاران فرودگاه مهرآباد تلاش نموده اند تا نوروزی متفاوت برای مسافرین ومراجعین فرودگاه مهرآباد مهیا سازند .

 

-------------------------------------
نظرات