خبر خبر

رشد ۱۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد
مهرآباد صدرنشين نشست و برخاست در دي ماه 95

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در دی‌ماه امسال با اعزام و پذیرش یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۶۱ مسافر ضمن کسب عنوان پرتردترین فرودگاه کشور، رشد ۱۰ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته را به ثبت رساند.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد، بر اساس اعلام گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی در دی‌ماه امسال ۳۱ هزار و ۸۲۰ نشست و برخاست در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها صورت گرفت که طی آن ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۱۱۹ مسافر اعزام و پذیرش و ۳۵ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۱۵ کیلوگرم بار ارسال و پست شد.

این آمار حاکی از آن است که فرودگاه‌های کشور رشد ۷ درصدی در نشست و برخاست، رشد ۱۰ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۷ درصدی در ارسال و پست بار را رقم زدند.

در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد طی دی‌ماه امسال ۱۰ هزار و ۴۴۸ فروند نشست و برخاست انجام شد. همچنین در این مدت یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۶۱ مسافر اعزام و پذیرش و ۸ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۱۰ کیلوگرم بار ارسال و پست شد.

فرودگاه مهرآباد در دی‌ماه امسال رشد ۶ درصدی در نشست و برخاست، رشد ۱۰ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۷ درصدی در ارسال و پست بار را به ثبت رساند.

-------------------------------------
نظرات