خبر خبر

سازمان تنظیم ومقررات وارتباطات رادیویی به مهرآباد آمد

به منظور آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور با فعاليت هاي CNS اداره كل مهندسي ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشور همایشی در سالن اجتماعات بسیج برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : کارشناسان ومشاوران   این سمینار   از قسمت های عملیاتی ناوبری وراداری فرودگاه بین المللی مهرآباد بازدید کردند.

این بازدید به منظور آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور با فعاليت هاي CNS اداره كل مهندسي ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشور و همچنين مشخص نمودن حساسيت كاري تجهيزات CNS و نقش آنها در فراهم نمودن ايمني پرواز ها انجام گرفت .

و در این بازدید  از تجهيزات و سيستم هاي ناوبري و راداري فرودگاه مهرآباد كه به عنوان بزرگترين فرودگاه كشور از لحاظ ظرفيت بالاي تردد پروازي مي باشد دیدن شد .در ضمن  در اين بازديد اکبری معاونت محترم عمليات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشوري به همراه معاونت محترم عملياتي مهرآباد  و همچنين معاونين و كارشناسان اداره كل ارتباطات و ناوبري نيز حضور داشتند.

سپس در پایان جهت بازدید از مرکز کنترل شرکت فرودگاهها وناوبری هوائی ایران مهرآباد را ترک نمودند.

-------------------------------------
نظرات