خبر خبر

پروازهاي فرودگاه مهرآباد طبق برنامه زمانبندي انجام مي‌شود

با ورود سامانه بارش زا به کشور و بارش برف و نزولات آسمانی باند فرودگاه مهرآباد باز‌ وکلیه پروازهای این فرودگاه طبق برنامه زمانبندی شده انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد؛ همزمان با ورود سامانه بارش زا به کشور و بارش برف و نزولات آسمانی باند فرودگاه مهرآباد باز‌ و پروازها به موقع و بدون هیچ مشکلی انجام می شود.

هم اکنون دید در فرودگاه مهرآباد بالای ۱۵۰۰ متر است و باند فرودگاه نیز نیازی به عملیات برف‌روبی ندارد.

بر اساس این خبر کلیه پروازهای این فرودگاه طبق برنامه زمانبندی شده به شرط مساعد بودن شرایط جوی فرودگاه مقصد انجام می‌شود.

-------------------------------------
نظرات