خبر خبر

دوره آموزشی رادیو ترانک در فرودگاه مهرآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی مهراباد دوره آموزشی رادیو ترانک (TAIT)  سری 9000 با حضور 13 نفر از همکاران اداره کل مهندسی تجهیزات ارتباطی الکترونیک شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و اداره کل فرودگاه مهرآباد ، برگزار گردید.

این دوره آموزشی 3 روزه با هدف آموزش ترانک های جدید فرودگاه که دیجیتالی می باشند توسط دکتر متین فر تدریس شد.

-------------------------------------
نظرات