میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

ترمینال

21:00

ماهان IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

21:10

ایران ایرتورIRB997

كيش

طبق برنامه

2

21:15

آسمانIRC849

كيش

طبق برنامه

6

21:20

آتاTBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

21:30

آتاTBZ5631

کرمانشاه

تاخیر

2

مناسبت ها مناسبت ها

سامانه شهراه سامانه شهراه

برنامه پروازی برنامه پروازی

تازه ترین اخبار تازه ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

اخبار فرودگاه
۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازديد باقريان از پروژه هاي فرودگاه مهرآباد

بازديد باقريان از روند اجراي پروژه هاي فرودگاه مهرآباد وارائه راه کار براياستاندارد سازي و تسريع درروند اجراي پروژه ها ي در دست اقدام فرودگاه بين المللي مهراباد
۲۰ آذر ۱۳۹۷

استاندارد سازي سطوح پرازي مطابق انکس 14

رنگ آميزي دوره اي و سالانه در فرودگاه مهرآباد مطابق با استاندارد هاي روز بطور تقريبي در 8 ماه گذشته حدود 200 هزار مترمربع انجام شده است .
۱۹ آذر ۱۳۹۷

شرکت هاي هواپيمائي در وصول مطالبات مهرآباد نوبت به نوبت به ميز مذاکره کشيده مي شوند

هم انديشي مهرآباد باآسمان براي تعامل بيشتر وقانونمندي در وصول مطالبات مهرآباداين نشست در راستاي شفاف سازي در ارائه خدمات بهتر ، اطمينان و تسريع در روند ادامه همکاري دو شريک تجاري مي باشد .
۱۹ آذر ۱۳۹۷

ترمينال 1و2 فرودگاه بين المللي مهرآباد بهسازي ومقاوم سازي مي شود.

تزريق 700 ميلياردريالي به پروژه هاي فرودگاه مهرآباد / روند اجراي پروژه هاي ترمينالهاي 1و2 سرعت مي گيرند .

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال مهرآباد از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟