رستوران و کافی شاپ رستوران و کافی شاپ

ترمينال1 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
رستوران سنتی ایرانی و فست فود سالن عمومی جنب دفتر مدیریت مهرنام توسعه
سایر غرف تجاری سالن عمومی  مهرنام توسعه
فروشگاه یکپارچه، فست فود و کافی شاپ سالن ترانزیت مهرنام توسعه
ترمينال2 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
رستوران سنتی ایرانی و کافی شاپ ضلع غربی سالن عمومی پدیده گستر بهاران
بوفه - کافی شاپ ضلع شرقی سالن عمومی سینار کیش
سایر غرف تجاری سالن عمومی  
فست فود- بوفه و کافی شاپ ضلع غربی سالن ترانزیت بی بی کیو ایرانیان نوین
بوفه و کافی شاپ ضلع شرقی سالن ترانزیت سینار کیش
سایر غرف تجاری سالن ترانزیت  
غرفه های مواد غذایی    
ترمینال4
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
رستوران سنتی و کافی شاپ  ضلع غربی سالن عمومی سینارکیش
کافی شاپ و ساندویچ ضلع شرقی سالن عمومی سینارکیش
فروشگاه یکپارچه ،فست فود،بوفه و کافی شاپ سالن عمومی هنگامه نوین کیش
فست فود و کافی شاپ ضلع غربی سالن ترانزیت میانج گستر صبا
بوفه و کافی شاپ ضلع شرقی سالن ترانزیت سینارکیش
فروشگاه یکپارچه سالن ترانزیت هنگامه نوین کیش
ترمینال 6 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
فروشگاه یکپارچه، فست فود ، بوفه و کافی شاپ سالن عمومی پیشرو نصر محق