خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي با موضوع جمع آوري ونگهداري چرخ هاي دستي حمل بار مسافر (بدون باربري)
فرودگاه بين المللي مهرآباد مناقصه(يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي فشرده)در خصوص جمع آوري ونگهداري چرخ هاي دستي حمل بار مسافر برگزارمي نمايد .

اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظر دارد نسبت به جمع آوری ونگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر (بدون باربری) از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام کند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد