خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي با موضوع تعمير، نگهداري، سرويس و راهبري شبکه توزيع برق و روشنايي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي با موضوع تعمير، نگهداري، سرويس و راهبري شبکه توزيع برق و روشنايي فرودگاه بين المللي مهرآباد – (يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي )

اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظر دارد نسبت به تعمیر، نگهداری، سرویس و راهبری شبکه توزیع برق و روشنایی فرودگاه بین المللی مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام کند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد