خبر خبر

بهره برداري از بوفه و کافي شاپ و آبميوه و فودکورت و رستوران سالن عمومي ترمينال2وفودکورت و رستوران سالن عمومي ترمينال1
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
از بوفه و کافي شاپ و آبميوه و فودکورت و رستوران سالن عمومي ترمينال2وفودکورت و رستوران سالن عمومي ترمينال1فرودگاه بين المللي مهرآباد
(نوبت دوم)

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بهره برداری از برخی اماکن تجاری ترمینال 1 و 2  در فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد