اماکن تجاري و غير تجاري اماکن تجاري و غير تجاري

اماکن تجاري و غير تجاري

1- مجموعه فضاها و محل‌های تجاری ، تبلیغاتی ، خدماتی و ....  طبق لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌های فرودگاههای کشوری و آئین نامه اجرایی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درخواست مستقیم ایشان یا برگزاری فراخوان یا مزایده بازاریابی شده و قرارداد درآمدی منعقد می گردد و به صورت کلی عبارتند از:

 فروشگاه های یکپارچه مختلف ، رستوران ، بوفه و کافی شاپ ، دستگاههای خودپرداز،  شعبه بانک ها، تابلوهای تبلیغاتی ، نمایشگرهای تبلیغاتی ، دفاتر شرکت های هواپیمایی ، دفاتر هتل ، پارکینگ خودرو و غیره

2- مجموعه فضاهای غیرتجاری فرودگاه مهرآباد اماکنی می باشند که در اختیار ارگان‌ها و یا سازمانهای دولتی که وجود آنها حسب قوانین در فرودگاه ضروری می باشد قرار گرفته است از قبیل: سپاه ، پلیس ، گمرک، قرنطینه، ارتش، حفاظت اطلاعات، امور خارجه، ریاست جمهوری، مدیریت ترمینالها، حراست و غیره.