اماکن تجاري و غير تجاري اماکن تجاري و غير تجاري

اماکن تجاري و غير تجاري

1- مجموعه فضاها و محلهای تجاری ، تبلیغاتی ، خدماتی و ....  طبق لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محلهای فرودگاههای کشوری و آئین نامه اجرایی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق درخواست مستقیم ایشان یا برگزاری فراخوان یا مزایده بازاریابی شده و قرارداد درآمدی منعقد می گردد و به صورت کلی عبارتند از:

 فروشگاه های یکپارچه مختلف ، رستوران ، بوفه و کافی شاپ ، دستگاههای خودپرداز،  شعبه بانک ها، تابلوهای تبلیغاتی ، نمایشگرهای تبلیغاتی ، دفاتر شرکت های هواپیمایی ، دفاتر هتل ، پارکینگ خودرو و غیره

2- مجموعه فضاهای غیر تجاری فرودگاه مهرآباد اماکنی می باشند که در اختیار ارگانها و یا سازمان های دولتی که وجود آنها حسب قوانین در فرودگاه ضروری می باشد قرار گرفته است از قبیل: سپاه ، پلیس ، گمرک، قرنطینه ، ارتش، حفاظت اطلاعات ، امور خارجه ، ریاست جمهوری ، مدیریت ترمینالها ، حراست و غیره

3- جدول متراژ اماکن تجاری و غیر تجاری مستقر در ترمینال ها و خارج از ترمینالهای فرودگاه مهرآباد

اماکن تجاری

99.500 متر مربع

اماکن غیر تجاری

61.375 متر مربع