سوالات متداول سوالات متداول

مسافرين مجاز به حمل چه اقلامي در كيف دستي خود به داخل كابين هواپيما مي باشند؟
جواب...
آيا در پروازهاي داخلي ارائه كارت شناسايي الزامي است؟
جواب...
قوانين حمل حيوان زنده توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
جواب...
دستورالعمل حمل كالاي خطرناك توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
جواب...
دستورالعمل هاي مربوط به حمل بار دستي مسافر به داخل هواپيما چيست؟
جواب...
زمان مراجعه مسافرين به كانتر پذيرش چه ساعتي است؟
جواب...
درصورت آسيب ديدگي و يا عدم دريافت جامه دان در مقصد چه اقداماتي بايد انجام داد؟
جواب...
عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟
جواب...
چه بانکهائی در داخل فرودگاه فعالیت می نمایند ؟
جواب...
در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟
جواب...
بالای صفحه