سوالات متداول سوالات متداول

مسافرين مجاز به حمل چه اقلامي در كيف دستي خود به داخل كابين هواپيما مي باشند؟
جواب...
آيا در پروازهاي داخلي ارائه كارت شناسايي الزامي است؟
جواب...
قوانين حمل حيوان زنده توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
جواب...
دستورالعمل حمل كالاي خطرناك توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
جواب...
دستورالعمل هاي مربوط به حمل بار دستي مسافر به داخل هواپيما چيست؟
جواب...
زمان مراجعه مسافرين به كانتر پذيرش چه ساعتي است؟
جواب...
درصورت آسيب ديدگي يا عدم دريافت جامه دان در مقصد چه اقداماتي بايد انجام داد؟
جواب...
عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟
جواب...
چه بانکهائی در داخل فرودگاه فعالیت می نمایند ؟
جواب...
در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟
جواب...
تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟
جواب...
تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟
جواب...
بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟
جواب...
اداره کل فرودگاه بین المللی مهراباد شامل چه واحدهایی است؟ وچه اقداماتی انجام می دهند ؟
جواب...
از چه طریقی می توانیم اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد را داشته باشیم ؟
جواب...
چه پروازهائی از چه ترمینالهایی انجام می گردد ؟
جواب...
ازمناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟
جواب...
بالای صفحه