خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای حجاج
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
TBN TA 6248 تهران به موقع 0 MD88
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به فرودگاه وارد شد 10:28 2 MD80 2016- 7-23
TBZ I3 5280 اروميه 08:30 به فرودگاه وارد شد 10:18 2 MD 83 2016- 7-23
QSM QB 1241 قشم 10:30 به فرودگاه وارد شد 10:22 2 RJ100 2016- 7-23
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به فرودگاه وارد شد 10:33 2 F100 2016- 7-23
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 10:45 به فرودگاه وارد شد 10:38 6 AB6 2016- 7-23
IRC EP 3711 اردبيل 10:55 به فرودگاه وارد شد 11:40 6 F100 2016- 7-23
QSM QB 1290 كرمانشاه 11:05 به فرودگاه وارد شد 10:44 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5203 تبريز 11:10 به فرودگاه وارد شد 11:14 2 MD83 2016- 7-23
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به فرودگاه وارد شد 11:20 6 727 2016- 7-23
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به فرودگاه وارد شد 11:52 6 AB6 2016- 7-23
IRA IR 327 لارستان 11:30 به فرودگاه وارد شد 16:26 2 A320 2016- 7-23
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به فرودگاه وارد شد 12:08 6 MD88 2016- 7-23
IRM W5 4521 گچساران 12:00 به فرودگاه وارد شد 11:55 6 RJ100 2016- 7-23
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به فرودگاه وارد شد 11:46 2 A320 2016- 7-23
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به فرودگاه وارد شد 12:22 6 AB6 2016- 7-23
TBZ I3 5236 مشهد 12:20 به فرودگاه وارد شد 12:42 2 MD83 2016- 7-23
IRG NV 2501 شيراز 12:25 به فرودگاه وارد شد 11:59 2 F100 2016- 7-23
KIS Y9 7068 مشهد 12:30 به فرودگاه وارد شد 12:49 2 MD 83 2016- 7-23
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به فرودگاه وارد شد 12:56 2 MD82 2016- 7-23
IRA IR 325 شيراز 12:35 به فرودگاه وارد شد 16:50 2 MD83 2016- 7-23
QSM QB 1272 تبريز 12:40 به فرودگاه وارد شد 12:36 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 817 بجنورد 12:45 به فرودگاه وارد شد 13:06 6 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5230 مشهد 12:50 به فرودگاه وارد شد 14:57 2 MD 83 2016- 7-23
IZG ZV 4094 مشهد 12:55 به فرودگاه وارد شد 13:50 2 MD 83 2016- 7-23
IRC EP 631 گرگان 13:00 به فرودگاه وارد شد 12:46 6 737 2016- 7-23
IRA IR 344 تبريز 13:05 به فرودگاه وارد شد 13:28 2 F100 2016- 7-23
CPN IV 027 مشهد 13:05 به فرودگاه وارد شد 13:46 6 737 2016- 7-23
IRA IR 213 مشهد 13:15 به فرودگاه وارد شد 13:37 2 F100 2016- 7-23
IRB B9 8037 اصفهان 13:30 به فرودگاه وارد شد 13:22 2 MD82 2016- 7-23
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به فرودگاه وارد شد 13:40 6 A310 2016- 7-23
IZG ZV 4092 مشهد 13:45 به فرودگاه وارد شد 13:57 2 MD83 2016- 7-23
QSM QB 1276 اروميه 13:50 به فرودگاه وارد شد 13:43 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 494 اردبيل 13:50 به فرودگاه وارد شد 13:52 2 MD80 2016- 7-23
IZG ZV 4074 مشهد 14:00 به فرودگاه وارد شد 14:44 2 MD82 2016- 7-23
QSM QB 1297 مشهد 14:15 به فرودگاه وارد شد 14:40 2 RJ100 2016- 7-23
IRA IR 383 چابهار 14:15 به فرودگاه وارد شد 14:08 2 A320 2016- 7-23
IRC EP 603 مشهد 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:23 6 F100 2016- 7-23
IRM W5 1084 ايرانشهر 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:28 6 BAE146 2016- 7-23
IZG ZV 4030 مشهد 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:47 2 MD83 2016- 7-23
IRM W5 4551 خارگ 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:20 6 BAE146 2016- 7-23
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به فرودگاه وارد شد 14:35 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 430 اهواز 14:45 به فرودگاه وارد شد 16:03 2 MD80 2016- 7-23
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به فرودگاه وارد شد 15:53 2 MD 83 2016- 7-23
IZG ZV 4022 مشهد 15:00 به فرودگاه وارد شد 15:14 2 A319 2016- 7-23
KIS Y9 7020 کيش 15:00 به فرودگاه وارد شد 14:59 2 MD82 2016- 7-23
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به فرودگاه وارد شد 14:51 2 737 2016- 7-23
IRA IR 257 بندرعباس 15:00 به فرودگاه وارد شد 15:02 2 A320 2016- 7-23
CPN IV 4371 مشهد 15:15 به فرودگاه وارد شد 15:19 6 MD83 2016- 7-23
TBZ I3 5205 تبريز 15:20 به فرودگاه وارد شد 15:50 2 MD 83 2016- 7-23
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به فرودگاه وارد شد 16:40 6 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4040 مشهد 15:40 به فرودگاه وارد شد 16:19 2 A320 2016- 7-23
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به فرودگاه وارد شد 17:08 6 MD88 2016- 7-23
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به فرودگاه وارد شد 17:10 2 MD 83 2016- 7-23
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به فرودگاه وارد شد 15:45 6 727 2016- 7-23
IRC EP 827 رامسر 16:00 به فرودگاه وارد شد 16:08 6 ATR 2016- 7-23
IRG NV 2619 اهواز 16:00 به فرودگاه وارد شد 16:15 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به فرودگاه وارد شد 19:40 6 727 2016- 7-23
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به فرودگاه وارد شد 16:12 2 MD82 2016- 7-23
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به فرودگاه وارد شد 15:58 6 RJ100 2016- 7-23
IRA IR 496 اردبيل 16:25 به فرودگاه وارد شد 16:34 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 843 ايلام 16:30 به فرودگاه وارد شد 16:43 6 F100 2016- 7-23
IRB B9 947 تبريز 16:40 به فرودگاه وارد شد 21:02 2 MD82 2016- 7-23
KIS Y9 7468 مشهد 16:45 به فرودگاه وارد شد 17:55 2 MD82 2016- 7-23
IRB B9 8077 مشهد 17:15 به فرودگاه وارد شد 17:58 2 MD80 2016- 7-23
TBN TA 6264 کيش 17:15 به فرودگاه وارد شد 17:21 6 MD88 2016- 7-23
KIS Y9 7052 کيش 17:15 به فرودگاه وارد شد 17:14 2 MD 83 2016- 7-23
TBZ I3 5241 تبريز 17:20 به فرودگاه وارد شد 17:23 2 MD83 2016- 7-23
IRC EP 3781 شيراز 17:20 به فرودگاه وارد شد 17:27 6 F100 2016- 7-23
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به فرودگاه وارد شد 17:05 6 AB6 2016- 7-23
SEP SP 2703 بندرعباس 17:30 به فرودگاه وارد شد 01:04 6 AN74 2016- 7-23
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به فرودگاه وارد شد 18:24 6 AB6 2016- 7-23
CPN IV 023 مشهد 17:40 به فرودگاه وارد شد 18:12 6 MD82 2016- 7-23
IRG NV 2613 اهواز 17:50 به فرودگاه وارد شد 18:15 2 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4072 مشهد 17:55 به فرودگاه وارد شد 19:30 2 MD 83 2016- 7-23
CPN IV 4315 عسلويه-منطقه ویژه 17:55 به فرودگاه وارد شد 17:48 6 737 2016- 7-23
IRC EP 625 كرمانشاه 18:00 به فرودگاه وارد شد 21:54 6 727 2016- 7-23
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به فرودگاه وارد شد 18:05 2 A320 2016- 7-23
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:05 به فرودگاه وارد شد 19:14 2 MD82 2016- 7-23
QSM QB 1245 کيش 18:15 به فرودگاه وارد شد 18:08 2 F100 2016- 7-23
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 18:20 به فرودگاه وارد شد 18:45 6 737 2016- 7-23
CPN IV 4389 مشهد 18:25 به فرودگاه وارد شد 18:54 6 MD83 2016- 7-23
IRA IR 264 آبادان 18:25 به فرودگاه وارد شد 19:18 2 MD80 2016- 7-23
IRM W5 1042 کيش 18:30 به فرودگاه وارد شد 18:35 6 AB6 2016- 7-23
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 18:30 به فرودگاه وارد شد 18:30 6 AB6 2016- 7-23
IZG ZV 4046 مشهد 18:35 به فرودگاه وارد شد 18:50 2 MD82 2016- 7-23
QSM QB 1251 مشهد 18:40 به فرودگاه وارد شد 19:46 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 831 اهواز 18:55 به فرودگاه وارد شد 21:32 6 737 2016- 7-23
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به فرودگاه وارد شد 20:06 6 A310 2016- 7-23
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به فرودگاه وارد شد 23:05 2 MD 83 2016- 7-23
IRB B9 8097 کيش 19:30 به فرودگاه وارد شد 20:38 2 MD82 2016- 7-23
IRC EP 845 رشت 19:30 به فرودگاه وارد شد 19:36 6 ATR 2016- 7-23
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به فرودگاه وارد شد 20:01 2 MD 83 2016- 7-23
IRG NV 2611 دزفول 19:35 به فرودگاه وارد شد 20:45 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به فرودگاه وارد شد 21:26 2 MD83 2016- 7-23
IRM W5 4536 سبزوار 19:50 به فرودگاه وارد شد 20:10 6 BAE146 2016- 7-23
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به فرودگاه وارد شد 20:40 2 F100 2016- 7-23
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به فرودگاه وارد شد 21:39 6 MD88 2016- 7-23
IRA IR 414 بوشهر 20:15 به فرودگاه وارد شد 21:37 2 AB4 2016- 7-23
IRC EP 863 يزد 20:25 به فرودگاه وارد شد 20:59 6 F100 2016- 7-23
IRC EP 859 اروميه 20:30 به فرودگاه وارد شد 01:37 6 727 2016- 7-23
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به فرودگاه وارد شد 21:51 2 737 2016- 7-23
KIS Y9 7088 بندرعباس 20:30 به فرودگاه وارد شد 20:37 2 MD 83 2016- 7-23
IRA IR 297 يزد 20:35 به فرودگاه وارد شد 21:10 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 861 آبادان 20:35 به فرودگاه وارد شد 21:09 6 737 2016- 7-23
IRM W5 1048 بيرجند 20:35 به فرودگاه وارد شد 20:59 6 RJ85 2016- 7-23
IRC EP 3785 شيراز 20:35 به فرودگاه وارد شد 20:30 6 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4012 اهواز 20:40 به فرودگاه وارد شد 20:49 2 A320 2016- 7-23
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به فرودگاه وارد شد 22:13 6 MD82 2016- 7-23
TBN TA 6248 اهواز 21:30 به فرودگاه وارد شد 21:44 6 MD88 2016- 7-23
IRB B9 8071 مشهد 21:30 به فرودگاه وارد شد 22:35 2 MD82 2016- 7-23
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به فرودگاه وارد شد 22:10 2 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4026 مشهد 21:35 به فرودگاه وارد شد 21:45 2 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به فرودگاه وارد شد 22:45 2 A320 2016- 7-23
IRC EP 3931 زاهدان 21:50 باطل شد 6 727 2016- 7-23
TBZ I3 5278 اروميه 21:50 به فرودگاه وارد شد 22:01 2 MD 83 2016- 7-23
IRC EP 3787 شيراز 22:00 به فرودگاه وارد شد 22:16 6 F100 2016- 7-23
CPN IV 047 تبريز 22:00 به فرودگاه وارد شد 22:25 6 MD82 2016- 7-23
KIS Y9 7030 اهواز 22:00 به فرودگاه وارد شد 22:20 2 MD82 2016- 7-23
IRA IR 315 اصفهان 22:30 به فرودگاه وارد شد 01:54 2 F100 2016- 7-23
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به فرودگاه وارد شد 22:39 6 AB6 2016- 7-23
QSM QB 1211 اهواز 22:45 به فرودگاه وارد شد 00:03 2 F100 2016- 7-23
IRG NV 2609 يزد 22:45 به فرودگاه وارد شد 00:32 2 F100 2016- 7-23
IRM W5 4543 شهركرد 22:45 به فرودگاه وارد شد 22:30 6 RJ100 2016- 7-23
CPN IV 049 شيراز 22:45 به فرودگاه وارد شد 22:54 6 MD 83 2016- 7-23
KIS Y9 7452 کيش 22:45 به فرودگاه وارد شد 23:45 2 MD 83 2016- 7-23
CPN IV 035 دزفول 22:50 به فرودگاه وارد شد 23:09 6 737 2016- 7-23
TBZ I3 5247 تبريز 22:50 به فرودگاه وارد شد 00:36 2 MD82 2016- 7-23
IRA IR 261 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 23:13 2 A320 2016- 7-23
IZG ZV 4020 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 00:26 2 MD83 2016- 7-23
IRC EP 601 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 02:00 6 727 2016- 7-23
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 00:45 2 MD82 2016- 7-23
IRA IR 427 شيراز 22:55 به فرودگاه وارد شد 00:10 2 MD80 2016- 7-23
IRA IR 337 اصفهان 22:55 به فرودگاه وارد شد 05:06 0 AB3 2016- 7-23
IRA IR 469 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 00:13 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5234 مشهد 22:59 به فرودگاه وارد شد 23:25 2 MD83 2016- 7-23
ATR AK 1900 بوشهر 23:10 به فرودگاه وارد شد 00:22 6 A320 2016- 7-23
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به فرودگاه وارد شد 23:59 6 AB6 2016- 7-23
CPN IV 019 اهواز 23:30 به فرودگاه وارد شد 00:06 6 737 2016- 7-23
CPN IV 041 مشهد 23:30 به فرودگاه وارد شد 00:39 6 737 2016- 7-23
IRC EP 833 اهواز 23:30 به فرودگاه وارد شد 01:52 6 737 2016- 7-23
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به فرودگاه وارد شد 23:55 2 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4099 مشهد 23:35 به فرودگاه وارد شد 00:50 2 MD82 2016- 7-23
QSM QB 1243 قشم 23:35 به فرودگاه وارد شد 23:21 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 457 بندرعباس 23:40 به فرودگاه وارد شد 23:51 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5274 شيراز 23:40 به فرودگاه وارد شد 01:56 2 F100 2016- 7-23
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به فرودگاه وارد شد 01:22 2 MD 83 2016- 7-23
IRB B9 8057 اهواز 23:45 به فرودگاه وارد شد 01:14 2 MD82 2016- 7-23
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به فرودگاه وارد شد 23:31 2 A320 2016- 7-23
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به فرودگاه وارد شد 01:41 2 MD 83 2016- 7-23
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به فرودگاه وارد شد 01:34 6 AB6 2016- 7-23
IRM W5 1099 اهواز 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:57 6 AB6 2016- 7-23
QSM QB 1237 شيراز 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:53 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 288 كرمانشاه 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:48 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 3971 اردبيل 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:42 6 F100 2016- 7-23
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:20 6 A310 2016- 7-23
IRC EP 3771 شيراز 06:20 به فرودگاه وارد شد 06:22 6 F100 2016- 7-24
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به فرودگاه وارد شد 06:53 6 A300 2016- 7-24
IRM W5 4526 شاهرود 06:45 به فرودگاه وارد شد 06:26 6 BAE146 2016- 7-24
CPN IV 029 مشهد 06:45 به فرودگاه وارد شد 06:40 6 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 961 مشهد 06:50 به فرودگاه وارد شد 07:32 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4530 اصفهان 07:00 به فرودگاه وارد شد 06:45 6 BAE146 2016- 7-24
TBZ I3 5285 مشهد 07:00 به فرودگاه وارد شد 07:11 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5201 تبريز 07:00 به فرودگاه وارد شد 06:58 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1050 كرمان 07:10 به فرودگاه وارد شد 06:49 6 AB3 2016- 7-24
PYA PYA2357 ايلام 07:10 به فرودگاه وارد شد 07:32 6 AN74 2016- 7-24
IRC EP 3773 شيراز 07:20 به فرودگاه وارد شد 07:03 6 F100 2016- 7-24
IRM W5 1062 سيرجان 07:40 تاخير-عملياتي شرکت 6 BAE146 2016- 7-24
CPN IV 4329 مشهد 07:45 به فرودگاه وارد شد 08:21 6 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4090 مشهد 07:45 به فرودگاه وارد شد 07:46 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به زمين نشست 07:57 2 F100 2016- 7-24
KIS Y9 7084 يزد 08:00 به فرودگاه وارد شد 08:18 2 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6257 مشهد 08:00 به فرودگاه وارد شد 08:02 6 MD88 2016- 7-24
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به فرودگاه وارد شد 07:51 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1281 اصفهان 08:10 به فرودگاه وارد شد 08:10 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4016 اهواز 08:15 به فرودگاه وارد شد 08:14 2 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 021 اهواز 08:30 به فرودگاه وارد شد 08:38 6 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به فرودگاه وارد شد 08:31 6 A310 2016- 7-24
IZG ZV 4042 مشهد 08:35 به فرودگاه وارد شد 08:49 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4076 شيراز 08:40 به فرودگاه وارد شد 09:15 2 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6221 مشهد 08:45 به فرودگاه وارد شد 08:41 6 MD88 2016- 7-24
QSM QB 1295 مشهد 08:55 به فرودگاه وارد شد 08:53 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 621 كرمانشاه 08:55 به زمين نشست 08:28 6 F100 2016- 7-24
CPN IV 031 تبريز 08:55 به فرودگاه وارد شد 09:09 6 737 2016- 7-24
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به زمين نشست 09:21 2 737 2016- 7-24
IRA IR 221 اصفهان 09:10 به فرودگاه وارد شد 08:58 2 MD80 2016- 7-24
QSM QB 1276 اروميه 09:15 به فرودگاه وارد شد 09:01 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 410 اهواز 09:25 به زمين نشست 09:18 2 AB3 2016- 7-24
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به فرودگاه وارد شد 09:38 6 ATR 2016- 7-24
TBZ I3 5288 شيراز 09:40 به زمين نشست 09:44 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به زمين نشست 10:08 2 AB4 2016- 7-24
KIS Y9 7404 آبادان 10:00 آماده نشستن 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1231 ماهشهر 10:15 آماده نشستن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1241 قشم 10:30 آماده نشستن 2 RJ100 2016- 7-24
QSM QB 1213 اهواز 10:40 آماده نشستن 2 RJ100 2016- 7-24
TBZ I3 5284 اروميه 10:50 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5203 تبريز 11:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 211 لاوان 11:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1001 خرم آباد 11:25 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
CPN IV 4371 مشهد 12:00 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 274 اروميه 12:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8031 عسلويه-منطقه ویژه 12:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7068 مشهد 12:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1272 تبريز 12:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4094 مشهد 12:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 1028 طبس 12:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IRG NV 2525 شيراز 12:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 295 يزد 13:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4036 شيراز 13:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 244 رشت 13:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 841 ايلام 13:30 به موقع 6 ATR 2016- 7-24
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 217 بيرجند 13:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 025 مشهد 13:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 494 اردبيل 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4092 مشهد 13:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1297 مشهد 13:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4040 مشهد 14:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 631 گرگان 14:00 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRA IR 383 چابهار 14:10 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
QSM QB 1292 سنندج 14:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-24
IRC EP 3843 ايلام 14:35 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4030 مشهد 14:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 247 گرگان 14:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1249 زاهدان 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1251 مشهد 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 831 اهواز 14:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRA IR 233 شيراز 15:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
MRJ JI 2828 كرمانشاه 15:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
KIS Y9 7092 عسلويه-منطقه ویژه 15:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 427 شيراز 15:30 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IZG ZV 4022 مشهد 15:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5236 مشهد 15:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRG NV 2523 شيراز 15:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 645 بندرعباس 15:50 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به موقع 6 737 2016- 7-24
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5226 اصفهان 16:25 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 1030 مشهد 16:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 4551 خارگ 16:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 16:35 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRC EP 3781 شيراز 16:35 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRB B9 8075 مشهد 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRB B9 947 تبريز 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7468 مشهد 16:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4588 شيراز 16:55 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
KIS Y9 7052 کيش 17:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 827 رشت 17:10 به موقع 6 F100 2016- 7-24
TBN TA 6259 مشهد 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 17:20 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 496 اردبيل 17:25 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1003 خرم آباد 17:55 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5247 تبريز 18:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4072 مشهد 18:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1245 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4074 مشهد 18:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 215 قشم 18:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1042 کيش 18:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 467 مشهد 18:35 به موقع 2 AB4 2016- 7-24
IRC EP 817 بجنورد 18:45 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4046 مشهد 18:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 033 كرمانشاه 18:55 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 601 مشهد 19:00 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
CPN IV 023 مشهد 19:15 به موقع 6 737 2016- 7-24
IRB B9 985 شيراز 19:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRG NV 2615 اهواز 19:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 459 بندرعباس 19:25 به موقع 2 AB3 2016- 7-24
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1217 آبادان 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5280 اروميه 19:30 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 19:45 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 286 كرمانشاه 19:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8097 کيش 20:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7428 کيش 20:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
IRC EP 641 تبريز 20:20 به موقع 6 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5230 مشهد 20:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
KIS Y9 7030 اهواز 20:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3785 شيراز 20:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
CPN IV 4315 عسلويه-منطقه ویژه 20:50 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 845 رشت 20:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
KIS Y9 7088 بندرعباس 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4026 مشهد 21:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6248 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRB B9 913 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 4387 مشهد 21:50 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
IRC EP 863 يزد 21:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 4522 شاهرود 22:00 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
MRJ JI 2841 شيراز 22:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
CPN IV 049 شيراز 22:15 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3787 شيراز 22:20 به موقع 6 F100 2016- 7-24
CPN IV 041 مشهد 22:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4028 آبادان 22:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 299 يزد 22:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRG NV 2609 يزد 22:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
CPN IV 035 دزفول 22:45 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRA IR 351 کيش 22:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 865 دزفول 22:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3921 چابهار 22:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRC EP 3915 بوشهر 23:10 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 414 بوشهر 23:25 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 446 تبريز 23:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRA IR 239 اصفهان 23:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
ATR AK 1920 مشهد 23:30 باطل شد 6 A320 2016- 7-24
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4099 مشهد 23:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 7-24
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8057 اهواز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 7-24
IRA IR 425 شيراز 23:55 به موقع 2 72s 2016- 7-24
IRM W5 1099 اهواز 23:55 آماده نشستن 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به موقع 6 AB6 2016- 7-24
TBZ I3 5274 شيراز 23:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 310 اهواز 23:55 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRC EP 3791 شيراز 05:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRM W5 1026 ساري 06:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 3771 شيراز 06:20 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 961 مشهد 06:50 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5285 مشهد 07:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5201 تبريز 07:00 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4530 اصفهان 07:10 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1050 كرمان 07:10 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6251 مشهد 07:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6230 اصفهان 07:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4090 مشهد 07:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 4576 بم 07:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
CPN IV 4329 مشهد 07:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1281 اصفهان 08:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4092 مشهد 08:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6257 مشهد 08:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRB B9 8011 يزد 08:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRC EP 859 اروميه 08:20 به موقع 6 A320 2016- 7-25
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 A310 2016- 7-25
CPN IV 021 اهواز 08:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4042 مشهد 08:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4076 شيراز 08:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4016 اهواز 08:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3725 يزد 08:55 به موقع 6 B727 2016- 7-25
IRC EP 621 كرمانشاه 08:55 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRC EP 839 سنندج 09:00 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4034 آبادان 09:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5245 تبريز 09:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6221 مشهد 09:10 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4024 بوشهر 09:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 410 اهواز 09:15 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IRC EP 601 مشهد 09:20 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
CPN IV 039 شيراز 09:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IZG ZV 4060 ماهشهر 09:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1276 اروميه 09:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IRB B9 957 اهواز 10:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7404 آبادان 10:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2841 شيراز 10:30 به موقع 2 A320 2016- 7-25
QSM QB 1241 قشم 10:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 4568 بجنورد 10:35 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 10:45 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 3775 شيراز 10:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
QSM QB 1290 كرمانشاه 11:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 217 بيرجند 11:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5288 شيراز 11:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6232 اصفهان 11:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به موقع 6 727 2016- 7-25
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 4521 گچساران 11:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRM W5 1097 اهواز 11:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6218 خرم آباد 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7024 کيش 11:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
ATR AK 1920 مشهد 11:50 به موقع 6 A320 2016- 7-25
CPN IV 031 تبريز 12:00 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4008 كرمانشاه 12:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 841 ايلام 12:30 به موقع 6 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7028 کيش 12:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 242 رشت 12:35 به موقع 2 A320 2016- 7-25
QSM QB 1272 تبريز 12:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4094 مشهد 12:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4028 آبادان 12:55 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 235 بندر لنگه 13:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 4570 رفسنجان 13:15 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4020 مشهد 13:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4096 مشهد 13:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4040 مشهد 13:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 025 مشهد 13:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7068 مشهد 13:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8037 اصفهان 13:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1219 آبادان 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3773 شيراز 13:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRC EP 631 گرگان 14:10 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRA IR 303 سيري 14:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 017 چابهار 14:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 045 کيش 14:30 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IRA IR 385 چابهار 14:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4030 مشهد 14:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 1084 ايرانشهر 14:35 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 465 مشهد 14:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1251 مشهد 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 253 اصفهان 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRG NV 2505 خارگ 15:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5222 کيش 15:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 255 اصفهان 15:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 851 زاهدان 15:15 به موقع 6 727 2016- 7-25
TBZ I3 5228 اردبيل 15:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 15:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 274 اروميه 15:20 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRA IR 327 لارستان 15:50 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به موقع 6 737 2016- 7-25
IRC EP 843 ايلام 16:15 به موقع 6 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
MRJ JI 2801 مشهد 16:30 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1030 مشهد 16:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 4574 جيرفت 16:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 947 تبريز 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRB B9 8075 مشهد 16:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6216 خرم آباد 16:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3781 شيراز 16:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
TBN TA 6264 کيش 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7052 کيش 17:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
KIS Y9 7020 کيش 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5230 مشهد 17:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRG NV 2613 اهواز 17:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4036 شيراز 17:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 041 مشهد 17:40 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1245 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7450 شيراز 18:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4044 مشهد 18:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 043 شيراز 18:25 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 18:30 به موقع 6 AB6 2016- 7-25
KIS Y9 7428 کيش 18:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1042 کيش 18:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4046 مشهد 18:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1274 تبريز 18:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 496 اردبيل 18:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4002 کيش 18:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 737 2016- 7-25
IRA IR 286 كرمانشاه 19:00 به موقع 2 727 2016- 7-25
KIS Y9 7424 کيش 19:05 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRG NV 2521 اغاجاری 19:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 027 مشهد 19:10 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1203 مشهد 19:20 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 442 تبريز 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4074 مشهد 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 987 تبريز 19:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3711 اردبيل 19:35 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRC EP 3701 سبزوار 19:40 به موقع 6 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 845 رشت 20:00 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
TBZ I3 5247 تبريز 20:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8097 کيش 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRB B9 913 بندرعباس 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 861 آبادان 20:35 به موقع 6 737 2016- 7-25
IRM W5 1048 بيرجند 20:35 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4086 بندرعباس 20:55 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6286 اهواز 21:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRM W5 1009 كرمانشاه 21:00 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5282 بندرعباس 21:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 941 شيراز 21:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6272 شيراز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3931 زاهدان 21:35 به موقع 6 B727 2016- 7-25
CPN IV 013 اهواز 21:45 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRC EP 625 كرمانشاه 22:00 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRA IR 414 بوشهر 22:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
CPN IV 049 شيراز 22:40 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4026 مشهد 22:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 035 دزفول 22:40 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7030 اهواز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
MRJ JI 2845 قشم 22:45 به موقع 2 A320 2016- 7-25
KIS Y9 7088 بندرعباس 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 299 يزد 22:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRG NV 2609 يزد 22:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 627 كرمانشاه 22:55 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3787 شيراز 22:55 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRB B9 915 آبادان 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
ATR AK 1900 بوشهر 23:20 به موقع 6 A320 2016- 7-25
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 7-25
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4000 مشهد 23:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1243 قشم 23:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 261 مشهد 23:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
TBZ I3 5236 مشهد 23:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 418 اهواز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 469 مشهد 23:45 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IRB B9 8057 اهواز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 257 بندرعباس 23:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1237 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به موقع 6 AB6 2016- 7-25
IRM W5 1099 اهواز 23:55 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 863 يزد 23:55 به موقع 6 F100 2016- 7-25
arr-haj
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
arr
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
TBN TA 6248 تهران به موقع 0 MD88
IRM W5 1062 سيرجان 07:40 تاخير-عملياتي شرکت 6 BAE146 2016- 7-24
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به زمين نشست 07:57 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4042 مشهد 08:35 به فرودگاه وارد شد 08:49 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4076 شيراز 08:40 به فرودگاه وارد شد 09:15 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 621 كرمانشاه 08:55 به زمين نشست 08:28 6 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به زمين نشست 09:21 2 737 2016- 7-24
IRA IR 410 اهواز 09:25 به زمين نشست 09:18 2 AB3 2016- 7-24
TBZ I3 5288 شيراز 09:40 به زمين نشست 09:44 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به زمين نشست 10:08 2 AB4 2016- 7-24
KIS Y9 7404 آبادان 10:00 آماده نشستن 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1231 ماهشهر 10:15 آماده نشستن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1241 قشم 10:30 آماده نشستن 2 RJ100 2016- 7-24
QSM QB 1213 اهواز 10:40 آماده نشستن 2 RJ100 2016- 7-24
TBZ I3 5284 اروميه 10:50 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5203 تبريز 11:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 211 لاوان 11:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1001 خرم آباد 11:25 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
CPN IV 4371 مشهد 12:00 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 274 اروميه 12:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8031 عسلويه-منطقه ویژه 12:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7068 مشهد 12:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1272 تبريز 12:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1028 طبس 12:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4094 مشهد 12:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRG NV 2525 شيراز 12:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 295 يزد 13:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4036 شيراز 13:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 244 رشت 13:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 841 ايلام 13:30 به موقع 6 ATR 2016- 7-24
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 217 بيرجند 13:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 025 مشهد 13:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 494 اردبيل 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1297 مشهد 13:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4092 مشهد 13:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4040 مشهد 14:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 631 گرگان 14:00 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRA IR 383 چابهار 14:10 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
QSM QB 1292 سنندج 14:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-24
IRC EP 3843 ايلام 14:35 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4030 مشهد 14:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 247 گرگان 14:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 831 اهواز 14:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
QSM QB 1249 زاهدان 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1251 مشهد 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 233 شيراز 15:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
MRJ JI 2828 كرمانشاه 15:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
KIS Y9 7092 عسلويه-منطقه ویژه 15:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 427 شيراز 15:30 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IZG ZV 4022 مشهد 15:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5236 مشهد 15:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRG NV 2523 شيراز 15:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به موقع 6 F100 2016- 7-24
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 645 بندرعباس 15:50 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به موقع 6 737 2016- 7-24
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5226 اصفهان 16:25 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 1030 مشهد 16:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 4551 خارگ 16:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 16:35 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRC EP 3781 شيراز 16:35 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRB B9 8075 مشهد 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRB B9 947 تبريز 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7468 مشهد 16:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4588 شيراز 16:55 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
KIS Y9 7052 کيش 17:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 827 رشت 17:10 به موقع 6 F100 2016- 7-24
TBN TA 6259 مشهد 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 17:20 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 496 اردبيل 17:25 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1003 خرم آباد 17:55 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4072 مشهد 18:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5247 تبريز 18:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1245 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4074 مشهد 18:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 215 قشم 18:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1042 کيش 18:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 467 مشهد 18:35 به موقع 2 AB4 2016- 7-24
IRC EP 817 بجنورد 18:45 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4046 مشهد 18:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 033 كرمانشاه 18:55 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 601 مشهد 19:00 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
CPN IV 023 مشهد 19:15 به موقع 6 737 2016- 7-24
IRG NV 2615 اهواز 19:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 985 شيراز 19:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 459 بندرعباس 19:25 به موقع 2 AB3 2016- 7-24
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5280 اروميه 19:30 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
QSM QB 1217 آبادان 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 19:45 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 286 كرمانشاه 19:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8097 کيش 20:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
KIS Y9 7428 کيش 20:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 641 تبريز 20:20 به موقع 6 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5230 مشهد 20:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
KIS Y9 7030 اهواز 20:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 4315 عسلويه-منطقه ویژه 20:50 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 3785 شيراز 20:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IRC EP 845 رشت 20:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
KIS Y9 7088 بندرعباس 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4026 مشهد 21:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6248 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRB B9 913 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 4387 مشهد 21:50 به موقع 6 MD83 2016- 7-24
IRC EP 863 يزد 21:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 4522 شاهرود 22:00 به موقع 6 BAE146 2016- 7-24
MRJ JI 2841 شيراز 22:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
CPN IV 049 شيراز 22:15 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3787 شيراز 22:20 به موقع 6 F100 2016- 7-24
CPN IV 041 مشهد 22:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
IZG ZV 4028 آبادان 22:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 299 يزد 22:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRG NV 2609 يزد 22:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
CPN IV 035 دزفول 22:45 به موقع 6 MD82 2016- 7-24
IRA IR 351 کيش 22:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 865 دزفول 22:50 به موقع 6 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3921 چابهار 22:55 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRC EP 3915 بوشهر 23:10 به موقع 6 727 2016- 7-24
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRA IR 414 بوشهر 23:25 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 446 تبريز 23:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 7-24
IRA IR 239 اصفهان 23:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-24
ATR AK 1920 مشهد 23:30 باطل شد 6 A320 2016- 7-24
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4099 مشهد 23:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 7-24
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8057 اهواز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به موقع 6 AB3 2016- 7-24
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 7-24
IRA IR 425 شيراز 23:55 به موقع 2 72s 2016- 7-24
TBZ I3 5274 شيراز 23:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 310 اهواز 23:55 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRM W5 1099 اهواز 23:55 آماده نشستن 6 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به موقع 6 AB6 2016- 7-24
IRC EP 3791 شيراز 05:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRC EP 3771 شيراز 06:20 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRM W5 1026 ساري 06:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 961 مشهد 06:50 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5201 تبريز 07:00 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBZ I3 5285 مشهد 07:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4530 اصفهان 07:10 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1050 كرمان 07:10 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6251 مشهد 07:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6230 اصفهان 07:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4090 مشهد 07:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 4329 مشهد 07:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4576 بم 07:45 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1281 اصفهان 08:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRB B9 8011 يزد 08:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4092 مشهد 08:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6257 مشهد 08:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 859 اروميه 08:20 به موقع 6 A320 2016- 7-25
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 A310 2016- 7-25
CPN IV 021 اهواز 08:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4042 مشهد 08:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4076 شيراز 08:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4016 اهواز 08:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3725 يزد 08:55 به موقع 6 B727 2016- 7-25
IRC EP 621 كرمانشاه 08:55 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRC EP 839 سنندج 09:00 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4034 آبادان 09:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5245 تبريز 09:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6221 مشهد 09:10 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4024 بوشهر 09:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 410 اهواز 09:15 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IRC EP 601 مشهد 09:20 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
CPN IV 039 شيراز 09:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IZG ZV 4060 ماهشهر 09:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1276 اروميه 09:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IRB B9 957 اهواز 10:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7404 آبادان 10:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2841 شيراز 10:30 به موقع 2 A320 2016- 7-25
QSM QB 1241 قشم 10:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 4568 بجنورد 10:35 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 10:45 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 3775 شيراز 10:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
QSM QB 1290 كرمانشاه 11:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 217 بيرجند 11:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5288 شيراز 11:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6232 اصفهان 11:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به موقع 6 727 2016- 7-25
IRM W5 4521 گچساران 11:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1097 اهواز 11:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6218 خرم آباد 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7024 کيش 11:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
ATR AK 1920 مشهد 11:50 به موقع 6 A320 2016- 7-25
CPN IV 031 تبريز 12:00 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4008 كرمانشاه 12:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
KIS Y9 7028 کيش 12:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRC EP 841 ايلام 12:30 به موقع 6 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 242 رشت 12:35 به موقع 2 A320 2016- 7-25
QSM QB 1272 تبريز 12:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4094 مشهد 12:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4028 آبادان 12:55 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 235 بندر لنگه 13:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 4570 رفسنجان 13:15 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4020 مشهد 13:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4096 مشهد 13:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4040 مشهد 13:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8037 اصفهان 13:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 025 مشهد 13:45 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7068 مشهد 13:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3773 شيراز 13:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
QSM QB 1219 آبادان 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 631 گرگان 14:10 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRA IR 303 سيري 14:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 017 چابهار 14:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 045 کيش 14:30 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IRA IR 385 چابهار 14:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1084 ايرانشهر 14:35 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4030 مشهد 14:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 465 مشهد 14:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 253 اصفهان 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1251 مشهد 14:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRG NV 2505 خارگ 15:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5222 کيش 15:05 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 255 اصفهان 15:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 851 زاهدان 15:15 به موقع 6 727 2016- 7-25
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 15:20 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5228 اردبيل 15:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 274 اروميه 15:20 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 327 لارستان 15:50 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به موقع 6 737 2016- 7-25
IRC EP 843 ايلام 16:15 به موقع 6 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRM W5 4574 جيرفت 16:30 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
MRJ JI 2801 مشهد 16:30 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1030 مشهد 16:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRB B9 947 تبريز 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBN TA 6216 خرم آباد 16:45 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRB B9 8075 مشهد 16:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3781 شيراز 16:50 به موقع 6 F100 2016- 7-25
TBN TA 6264 کيش 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7052 کيش 17:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
TBZ I3 5230 مشهد 17:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7020 کيش 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4036 شيراز 17:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRG NV 2613 اهواز 17:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
CPN IV 041 مشهد 17:40 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1245 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
KIS Y9 7450 شيراز 18:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4044 مشهد 18:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 043 شيراز 18:25 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 18:30 به موقع 6 AB6 2016- 7-25
KIS Y9 7428 کيش 18:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1042 کيش 18:30 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4046 مشهد 18:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1274 تبريز 18:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 496 اردبيل 18:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4002 کيش 18:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 737 2016- 7-25
IRA IR 286 كرمانشاه 19:00 به موقع 2 727 2016- 7-25
KIS Y9 7424 کيش 19:05 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRG NV 2521 اغاجاری 19:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 027 مشهد 19:10 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1203 مشهد 19:20 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 442 تبريز 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 987 تبريز 19:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4074 مشهد 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3711 اردبيل 19:35 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IRC EP 3701 سبزوار 19:40 به موقع 6 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 845 رشت 20:00 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
TBZ I3 5247 تبريز 20:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8097 کيش 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRB B9 913 بندرعباس 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRM W5 1048 بيرجند 20:35 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
IRC EP 861 آبادان 20:35 به موقع 6 737 2016- 7-25
IZG ZV 4086 بندرعباس 20:55 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 1009 كرمانشاه 21:00 به موقع 6 BAE146 2016- 7-25
TBN TA 6286 اهواز 21:00 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5282 بندرعباس 21:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 941 شيراز 21:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6272 شيراز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3931 زاهدان 21:35 به موقع 6 B727 2016- 7-25
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 013 اهواز 21:45 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRC EP 625 كرمانشاه 22:00 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRA IR 414 بوشهر 22:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
CPN IV 035 دزفول 22:40 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4026 مشهد 22:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 049 شيراز 22:40 به موقع 6 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
MRJ JI 2845 قشم 22:45 به موقع 2 A320 2016- 7-25
KIS Y9 7030 اهواز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7088 بندرعباس 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 299 يزد 22:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRG NV 2609 يزد 22:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 627 كرمانشاه 22:55 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRC EP 3787 شيراز 22:55 به موقع 6 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRB B9 915 آبادان 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
ATR AK 1900 بوشهر 23:20 به موقع 6 A320 2016- 7-25
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 7-25
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4000 مشهد 23:35 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1243 قشم 23:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 261 مشهد 23:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
TBZ I3 5236 مشهد 23:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 257 بندرعباس 23:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 418 اهواز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 469 مشهد 23:45 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IRB B9 8057 اهواز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 7-25
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 7-25
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1237 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به موقع 6 AB6 2016- 7-25
IRM W5 1099 اهواز 23:55 به موقع 6 AB3 2016- 7-25
IRC EP 863 يزد 23:55 به موقع 6 F100 2016- 7-25
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRB B9 946 تبريز 07:50 پرواز كرد 11:54 2 MD82 2016- 7-23
IRA IR 324 شيراز 09:00 پرواز كرد 13:29 2 AB3 2016- 7-23
IZG ZV 4091 مشهد 09:05 پرواز كرد 10:21 1 MD 83 2016- 7-23
TBZ I3 5229 مشهد 09:10 پرواز كرد 11:38 2 MD 83 2016- 7-23
CPN IV 4388 مشهد 09:25 پرواز كرد 10:15 4 MD82 2016- 7-23
IRC EP 830 اهواز 09:30 پرواز كرد 12:56 4 737 2016- 7-23
CPN IV 026 مشهد 09:35 پرواز كرد 10:19 4 737 2016- 7-23
IRM W5 1089 شيراز 09:45 پرواز كرد 10:26 4 A310 2016- 7-23
IRC EP 816 بجنورد 09:45 پرواز كرد 10:28 4 F100 2016- 7-23
IRC EP 630 گرگان 09:55 پرواز كرد 10:41 4 737 2016- 7-23
IRA IR 345 تبريز 10:05 پرواز كرد 10:36 2 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4093 مشهد 10:05 پرواز كرد 10:39 1 MD 83 2016- 7-23
TBN TA 6222 مشهد 10:10 پرواز كرد 10:43 4 MD88 2016- 7-23
CPN IV 022 مشهد 10:20 پرواز كرد 10:46 4 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4075 مشهد 10:30 پرواز كرد 10:53 1 MD82 2016- 7-23
TBZ I3 5221 کيش 10:30 پرواز كرد 10:57 2 737 2016- 7-23
IRA IR 262 مشهد 10:35 پرواز كرد 11:00 2 F100 2016- 7-23
QSM QB 1277 اروميه 10:35 پرواز كرد 11:03 2 F100 2016- 7-23
IRB B9 8036 اصفهان 10:40 پرواز كرد 11:04 2 MD82 2016- 7-23
KIS Y9 7021 کيش 10:45 پرواز كرد 11:05 1 MD82 2016- 7-23
QSM QB 1296 مشهد 10:45 پرواز كرد 11:06 2 RJ100 2016- 7-23
IRA IR 495 اردبيل 10:50 پرواز كرد 11:18 2 MD80 2016- 7-23
IRC EP 3772 شيراز 11:00 پرواز كرد 11:23 4 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4031 مشهد 11:00 پرواز كرد 11:14 1 MD 83 2016- 7-23
QSM QB 1240 قشم 11:20 پرواز كرد 11:29 2 RJ100 2016- 7-23
QSM QB 1250 مشهد 11:35 پرواز كرد 12:18 2 F100 2016- 7-23
CPN IV 4370 مشهد 11:45 پرواز كرد 11:50 4 MD83 2016- 7-23
IRC EP 3774 شيراز 12:00 پرواز كرد 12:44 4 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4041 مشهد 12:00 پرواز كرد 12:28 1 A320 2016- 7-23
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 پرواز كرد 12:26 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5204 تبريز 12:20 پرواز كرد 12:34 2 MD 83 2016- 7-23
KIS Y9 7053 کيش 12:45 پرواز كرد 13:00 1 MD 83 2016- 7-23
IRM W5 4572 ايلام 13:00 پرواز كرد 13:09 4 RJ100 2016- 7-23
TBZ I3 5233 مشهد 13:10 پرواز كرد 14:15 2 MD 83 2016- 7-23
TBN TA 6263 کيش 13:10 پرواز كرد 13:18 4 MD88 2016- 7-23
IRG NV 2618 اهواز 13:15 پرواز كرد 13:31 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5263 مشهد 13:20 پرواز كرد 16:56 2 MD83 2016- 7-23
IRM W5 1035 مشهد 13:30 پرواز كرد 14:06 4 AB6 2016- 7-23
TBZ I3 5242 تبريز 13:35 پرواز كرد 14:33 2 MD83 2016- 7-23
IRC EP 826 رامسر 13:35 پرواز كرد 13:53 4 ATR 2016- 7-23
KIS Y9 7469 مشهد 13:40 پرواز كرد 14:29 1 MD83 2016- 7-23
IRM W5 1043 کيش 13:45 پرواز كرد 14:10 4 AB6 2016- 7-23
IRC EP 842 ايلام 13:45 پرواز كرد 14:14 4 F100 2016- 7-23
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 14:00 پرواز كرد 14:18 4 AB6 2016- 7-23
IRA IR 268 مشهد 14:00 پرواز كرد 17:19 2 A320 2016- 7-23
QSM QB 1244 کيش 14:05 پرواز كرد 14:25 2 F100 2016- 7-23
MRJ JI 2804 مشهد 14:10 پرواز كرد 14:21 2 A320 2016- 7-23
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 پرواز كرد 15:09 1 MD83 2016- 7-23
IRA IR 456 بندرعباس 14:30 پرواز كرد 15:17 2 F100 2016- 7-23
CPN IV 040 مشهد 14:35 پرواز كرد 15:38 4 737 2016- 7-23
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 پرواز كرد 16:16 4 A310 2016- 7-23
IRA IR 265 آبادان 15:00 پرواز كرد 15:55 2 MD80 2016- 7-23
IZG ZV 4047 مشهد 15:00 پرواز كرد 15:41 1 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:05 پرواز كرد 16:20 1 MD 83 2016- 7-23
QSM QB 1202 مشهد 15:10 پرواز كرد 16:36 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 624 كرمانشاه 15:15 پرواز كرد 19:17 4 727 2016- 7-23
IRA IR 314 اصفهان 15:20 پرواز كرد 18:41 2 A320 2016- 7-23
IRB B9 8096 کيش 15:35 پرواز كرد 17:00 2 MD80 2016- 7-23
IRA IR 426 شيراز 15:40 پرواز كرد 16:40 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5225 اصفهان 15:45 باطل شد 2 MD83 2016- 7-23
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 پرواز كرد 16:35 1 MD 83 2016- 7-23
KIS Y9 7089 بندرعباس 16:00 پرواز كرد 16:53 1 MD 83 2016- 7-23
IZG ZV 4023 مشهد 16:05 پرواز كرد 17:03 1 A319 2016- 7-23
TBZ I3 5223 شيراز 16:10 پرواز كرد 17:49 2 MD 83 2016- 7-23
QSM QB 1216 آبادان 16:15 پرواز كرد 17:23 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 415 بوشهر 16:20 پرواز كرد 17:35 2 AB3 2016- 7-23
QSM QB 1252 مشهد 16:30 پرواز كرد 17:16 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5206 تبريز 16:30 پرواز كرد 17:26 2 MD82 2016- 7-23
IRM W5 4537 سبزوار 16:35 پرواز كرد 17:12 4 BAE146 2016- 7-23
IRC EP 844 رشت 16:40 پرواز كرد 17:30 4 ATR 2016- 7-23
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:40 پرواز كرد 17:56 2 737 2016- 7-23
IRM W5 1049 بيرجند 16:45 پرواز كرد 17:38 4 RJ85 2016- 7-23
IRC EP 858 اروميه 16:45 پرواز كرد 23:02 4 727 2016- 7-23
IRA IR 256 بندرعباس 16:50 پرواز كرد 17:43 2 A320 2016- 7-23
IRG NV 2610 دزفول 16:55 پرواز كرد 17:52 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 860 آبادان 17:00 پرواز كرد 18:00 4 737 2016- 7-23
PYA PYA2356 ايلام 17:00 پرواز كرد 19:09 4 AN74 2016- 7-23
IZG ZV 4013 اهواز 17:05 پرواز كرد 18:04 1 A320 2016- 7-23
TBN TA 6275 اهواز 17:10 پرواز كرد 18:45 4 MD88 2016- 7-23
IRC EP 3930 زاهدان 17:15 باطل شد 4 727 2016- 7-23
KIS Y9 7081 کيش 17:15 پرواز كرد 18:14 1 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4071 کيش 17:20 پرواز كرد 18:36 1 MD 83 2016- 7-23
IRC EP 862 يزد 17:25 پرواز كرد 18:21 4 F100 2016- 7-23
IRC EP 632 گرگان 17:30 پرواز كرد 18:22 4 F100 2016- 7-23
CPN IV 4344 مشهد 17:35 پرواز كرد 18:56 4 MD82 2016- 7-23
TBZ I3 5277 اروميه 17:35 پرواز كرد 19:22 2 MD 83 2016- 7-23
IRA IR 296 يزد 17:40 پرواز كرد 18:44 2 F100 2016- 7-23
IRB B9 960 مشهد 17:45 پرواز كرد 22:29 2 MD82 2016- 7-23
TBN TA 6247 اهواز 18:10 پرواز كرد 19:05 4 MD88 2016- 7-23
IRB B9 8070 مشهد 18:15 پرواز كرد 19:15 2 MD82 2016- 7-23
IRC EP 3782 شيراز 18:20 پرواز كرد 19:07 4 F100 2016- 7-23
IRM W5 1055 كرمان 18:20 پرواز كرد 18:51 4 AB6 2016- 7-23
IRG NV 2612 اهواز 18:30 پرواز كرد 19:31 2 F100 2016- 7-23
KIS Y9 7453 کيش 18:35 پرواز كرد 19:47 1 MD82 2016- 7-23
MRJ JI 2820 کيش 18:50 پرواز كرد 19:44 2 A320 2016- 7-23
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 پرواز كرد 20:43 4 AB6 2016- 7-23
IRC EP 600 مشهد 19:00 پرواز كرد 22:48 4 727 2016- 7-23
QSM QB 1242 قشم 19:05 پرواز كرد 19:28 2 F100 2016- 7-23
IRA IR 468 مشهد 19:10 پرواز كرد 20:52 2 MD80 2016- 7-23
CPN IV 046 تبريز 19:20 پرواز كرد 19:52 4 MD82 2016- 7-23
KIS Y9 7031 اهواز 19:20 پرواز كرد 19:38 1 MD 83 2016- 7-23
CPN IV 048 شيراز 19:25 پرواز كرد 19:42 4 MD 83 2016- 7-23
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 پرواز كرد 21:13 1 MD82 2016- 7-23
IRM W5 4542 شهركرد 19:30 پرواز كرد 19:40 4 RJ100 2016- 7-23
CPN IV 028 مشهد 19:35 پرواز كرد 20:36 4 MD 83 2016- 7-23
IRM W5 1087 شيراز 19:40 پرواز كرد 20:25 4 AB6 2016- 7-23
QSM QB 1210 اهواز 19:40 پرواز كرد 21:17 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5248 تبريز 19:50 پرواز كرد 21:57 2 MD83 2016- 7-23
IRM W5 1037 مشهد 19:50 پرواز كرد 20:32 4 AB6 2016- 7-23
IZG ZV 4001 مشهد 20:00 پرواز كرد 21:55 1 MD 83 2016- 7-23
IRC EP 832 اهواز 20:00 پرواز كرد 23:23 4 737 2016- 7-23
ATR AK 1901 بوشهر 20:10 پرواز كرد 20:46 4 A320 2016- 7-23
CPN IV 034 دزفول 20:15 پرواز كرد 20:38 4 737 2016- 7-23
IRG NV 2608 يزد 20:15 پرواز كرد 22:03 2 F100 2016- 7-23
IZG ZV 4021 مشهد 20:20 پرواز كرد 21:00 1 MD82 2016- 7-23
IRB B9 8056 اهواز 20:20 پرواز كرد 22:24 2 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4011 شيراز 20:30 پرواز كرد 22:27 1 MD83 2016- 7-23
IRM W5 1098 اهواز 20:30 پرواز كرد 22:09 4 A310 2016- 7-23
CPN IV 018 اهواز 20:35 پرواز كرد 21:08 4 737 2016- 7-23
TBZ I3 5208 تبريز 20:40 پرواز كرد 21:28 2 MD 83 2016- 7-23
QSM QB 1236 شيراز 20:45 پرواز كرد 21:53 2 F100 2016- 7-23
TBZ I3 5273 شيراز 20:50 پرواز كرد 22:59 2 MD83 2016- 7-23
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 پرواز كرد 21:50 2 F100 2016- 7-23
TBN TA 6224 مشهد 21:10 پرواز كرد 22:55 4 MD88 2016- 7-23
IRA IR 289 كرمانشاه 21:20 پرواز كرد 22:22 2 F100 2016- 7-23
IRC EP 3970 اردبيل 21:25 پرواز كرد 22:18 4 F100 2016- 7-23
IRC EP 3786 شيراز 21:35 پرواز كرد 22:04 4 F100 2016- 7-23
IRM W5 4527 شاهرود 21:45 پرواز كرد 22:15 4 BAE146 2016- 7-23
CPN IV 4328 مشهد 21:50 پرواز كرد 23:53 4 MD 83 2016- 7-23
TBZ I3 5246 تبريز 22:00 پرواز كرد 23:19 2 737 2016- 7-23
TBN TA 6258 مشهد 22:05 پرواز كرد 23:07 4 MD88 2016- 7-23
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 پرواز كرد 22:35 4 BAE146 2016- 7-23
IRB B9 8076 مشهد 22:35 پرواز كرد 23:47 2 MD82 2016- 7-23
IZG ZV 4027 مشهد 22:45 پرواز كرد 00:00 1 MD82 2016- 7-23
TBZ I3 5244 تبريز 22:50 پرواز كرد 23:15 2 MD83 2016- 7-23
IRC EP 3788 شيراز 23:00 پرواز كرد 23:27 4 F100 2016- 7-23
IRM W5 1053 كرمان 23:40 پرواز كرد 00:40 4 AB6 2016- 7-23
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 پرواز كرد 02:09 1 MD82 2016- 7-23
IRM W5 4586 اهواز 05:00 پرواز كرد 05:27 4 A310 2016- 7-24
IZG ZV 4077 شيراز 05:00 پرواز كرد 05:56 1 A320 2016- 7-24
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 پرواز كرد 05:44 4 ATR 2016- 7-24
IZG ZV 4043 مشهد 05:05 پرواز كرد 05:33 1 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 283 كرمانشاه 05:10 پرواز كرد 05:22 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4017 اهواز 05:10 پرواز كرد 05:41 1 MD 83 2016- 7-24
KIS Y9 7085 يزد 05:15 پرواز كرد 05:50 1 MD82 2016- 7-24
ATR AK 1919 مشهد 05:20 باطل شد 4 A320 2016- 7-24
IRA IR 447 تبريز 05:25 پرواز كرد 05:39 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 620 كرمانشاه 05:30 پرواز كرد 05:48 4 F100 2016- 7-24
QSM QB 1294 مشهد 05:30 پرواز كرد 05:52 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 پرواز كرد 05:54 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 020 اهواز 05:40 پرواز كرد 06:04 4 737 2016- 7-24
IRC EP 644 بندرعباس 05:40 پرواز كرد 06:11 4 A320 2016- 7-24
MRJ JI 2829 كرمانشاه 05:45 پرواز كرد 06:01 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5287 شيراز 05:45 پرواز كرد 06:17 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1031 مشهد 05:50 پرواز كرد 06:15 4 AB3 2016- 7-24
IRA IR 407 بوشهر 05:55 پرواز كرد 06:31 2 AB4 2016- 7-24
IRC EP 850 زاهدان 06:00 پرواز كرد 06:20 4 727 2016- 7-24
QSM QB 1277 اروميه 06:00 پرواز كرد 06:13 2 F100 2016- 7-24
IRG NV 2522 شيراز 06:05 پرواز كرد 06:48 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 411 اهواز 06:05 پرواز كرد 06:28 2 MD80 2016- 7-24
IRA IR 382 چابهار 06:10 پرواز كرد 06:51 2 MD80 2016- 7-24
CPN IV 030 تبريز 06:10 پرواز كرد 06:24 4 737 2016- 7-24
IRM W5 1016 عسلويه-منطقه ویژه 06:15 پرواز كرد 06:37 4 AB3 2016- 7-24
IRC EP 3750 آبادان 06:15 پرواز كرد 07:35 4 737 2016- 7-24
KIS Y9 7055 کيش 06:20 پرواز كرد 07:27 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 220 اصفهان 06:20 پرواز كرد 06:42 2 MD80 2016- 7-24
IRC EP 3844 ايلام 06:25 پرواز كرد 06:46 4 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5254 تبريز 06:35 پرواز كرد 06:58 2 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 4550 خارگ 06:40 پرواز كرد 07:05 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4051 کيش 06:40 پرواز كرد 07:36 1 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 4314 عسلويه-منطقه ویژه 06:45 پرواز كرد 07:18 4 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 پرواز كرد 07:15 4 A310 2016- 7-24
IRG NV 2524 شيراز 06:50 پرواز كرد 07:19 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 984 شيراز 06:55 پرواز كرد 07:09 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 210 لاوان 07:00 پرواز كرد 07:22 2 MD80 2016- 7-24
KIS Y9 7405 آبادان 07:00 پرواز كرد 07:23 1 MD82 2016- 7-24
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 پرواز كرد 07:30 4 A320 2016- 7-24
QSM QB 1230 ماهشهر 07:05 پرواز كرد 07:41 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 426 شيراز 07:10 پرواز كرد 07:32 2 A320 2016- 7-24
IRC EP 3772 شيراز 07:15 پرواز كرد 08:16 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 4589 شيراز 07:20 پرواز كرد 07:48 4 BAE146 2016- 7-24
CPN IV 014 عسلويه-منطقه ویژه 07:20 پرواز كرد 08:12 4 MD83 2016- 7-24
IRC EP 830 اهواز 07:25 پرواز كرد 08:08 4 727 2016- 7-24
QSM QB 1212 اهواز 07:30 پرواز كرد 07:38 2 RJ100 2016- 7-24
TBZ I3 5279 اروميه 07:45 پرواز كرد 07:54 2 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 946 تبريز 07:50 پرواز كرد 08:22 2 MD82 2016- 7-24
IRM W5 1033 مشهد 08:00 پرواز كرد 08:29 4 AB6 2016- 7-24
KIS Y9 7093 عسلويه-منطقه ویژه 08:05 پرواز كرد 07:58 1 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5286 مشهد 08:10 پرواز كرد 08:43 2 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 1051 كرمان 08:10 پرواز كرد 08:19 4 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1002 خرم آباد 08:15 پرواز كرد 08:31 4 BAE146 2016- 7-24
TBZ I3 5202 تبريز 08:20 پرواز كرد 08:26 2 MD83 2016- 7-24
IRC EP 3774 شيراز 08:25 پرواز كرد 08:36 4 F100 2016- 7-24
MRJ JI 2802 مشهد 08:25 پرواز كرد 08:33 2 A320 2016- 7-24
CPN IV 4306 اصفهان 08:35 پرواز كرد 08:55 4 MD83 2016- 7-24
CPN IV 4370 مشهد 08:40 پرواز كرد 09:07 4 MD83 2016- 7-24
TBN TA 6245 اهواز 08:45 پرواز كرد 09:26 4 MD88 2016- 7-24
IRA IR 275 اروميه 08:50 پرواز كرد 09:29 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1029 طبس 09:00 پرواز كرد 09:16 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4091 مشهد 09:05 پرواز كرد 09:34 1 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5211 مشهد 09:10 پرواز كرد 09:24 2 MD 83 2016- 7-24
KIS Y9 7069 مشهد 09:15 پرواز كرد 09:19 1 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 600 مشهد 09:30 پرواز كرد 10:02 4 A320 2016- 7-24
QSM QB 1273 تبريز 09:30 پرواز كرد 09:51 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 840 ايلام 09:45 پرواز كرد 10:00 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 1089 شيراز 09:45 پرواز كرد 10:05 4 AB3 2016- 7-24
IZG ZV 4037 شيراز 09:50 پرواز كرد 10:11 1 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6222 مشهد 10:00 آماده پرواز 10:06 4 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 در حال سوار شدن 1 MD83 2016- 7-24
IRA IR 216 بيرجند 10:10 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1248 زاهدان 10:15 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 024 مشهد 10:20 پايان مسافرگيري 10:10 4 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 294 يزد 10:25 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1296 مشهد 10:30 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 022 مشهد 10:40 در حال سوار شدن 4 737 2016- 7-24
TBZ I3 5227 اردبيل 10:40 دريافت کارت پرواز 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4093 مشهد 10:45 در حال سوار شدن 1 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 495 اردبيل 10:50 دريافت کارت پرواز 2 MD80 2016- 7-24
IRC EP 630 گرگان 10:55 دريافت کارت پرواز 4 ATR 2016- 7-24
IZG ZV 4031 مشهد 11:05 دريافت کارت پرواز 1 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1240 قشم 11:20 دريافت کارت پرواز 2 RJ100 2016- 7-24
QSM QB 1250 مشهد 11:30 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1293 سنندج 11:45 به موقع 2 RJ100 2016- 7-24
TBZ I3 5235 مشهد 12:00 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 246 گرگان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 7-24
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 4388 مشهد 13:00 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRG NV 2602 اصفهان 13:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8030 عسلويه-منطقه ویژه 13:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBN TA 6260 مشهد 13:40 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IRM W5 1043 کيش 13:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
KIS Y9 7469 مشهد 13:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 214 قشم 13:55 تاخير-عملياتي شرکت 14:30 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1244 کيش 14:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5248 تبريز 14:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 4579 قشم 14:15 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-24
CPN IV 040 مشهد 14:35 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
IRC EP 826 رامسر 14:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
IRA IR 497 اردبيل 14:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1202 مشهد 14:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1004 خرم آباد 14:50 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4075 مشهد 14:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 466 مشهد 14:55 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 458 بندرعباس 15:05 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
IZG ZV 4047 مشهد 15:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 245 رشت 15:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 816 بجنورد 15:45 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRC EP 632 گرگان 15:55 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 311 اهواز 16:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5223 شيراز 16:05 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1216 آبادان 16:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8096 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 032 كرمانشاه 16:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4023 مشهد 16:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7089 بندرعباس 16:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5206 تبريز 16:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5229 مشهد 16:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 232 شيراز 16:45 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRG NV 2614 اهواز 16:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 287 كرمانشاه 17:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
PYA PYA2356 ايلام 17:00 به موقع 4 AN74 2016- 7-24
IZG ZV 4013 اهواز 17:05 به موقع 1 MD83 2016- 7-24
IRC EP 640 تبريز 17:10 به موقع 4 F100 2016- 7-24
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 912 بندرعباس 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5250 تبريز 17:30 تاخير-عملياتي شرکت 18:30 2 MD83 2016- 7-24
IRC EP 3782 شيراز 17:35 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRC EP 3920 چابهار 17:40 به موقع 4 727 2016- 7-24
KIS Y9 7031 اهواز 17:45 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRB B9 960 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7453 کيش 17:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 844 رشت 18:00 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
MRJ JI 2840 شيراز 18:05 به موقع 2 AB6 2016- 7-24
IRA IR 350 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBN TA 6247 اهواز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRC EP 862 يزد 18:30 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 4523 شاهرود 18:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-24
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 7-24
CPN IV 048 شيراز 18:55 به موقع 4 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4029 آبادان 19:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3914 بوشهر 19:10 به موقع 4 727 2016- 7-24
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 415 بوشهر 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 298 يزد 19:35 تاخير-عملياتي شرکت 20:05 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 028 مشهد 19:40 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-24
IZG ZV 4001 مشهد 20:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 7-24
CPN IV 034 دزفول 20:05 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 864 دزفول 20:10 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRG NV 2608 يزد 20:15 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 424 شيراز 20:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 018 اهواز 20:35 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
TBZ I3 5273 شيراز 20:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7429 کيش 20:40 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5208 تبريز 20:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 238 اصفهان 20:50 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRB B9 8056 اهواز 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRC EP 858 اروميه 21:40 به موقع 4 F100 2016- 7-24
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 3786 شيراز 21:50 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4027 مشهد 22:40 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3788 شيراز 23:20 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4586 اهواز 05:00 به موقع 4 A310 2016- 7-25
IZG ZV 4077 شيراز 05:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
IZG ZV 4043 مشهد 05:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4017 اهواز 05:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 600 مشهد 05:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
ATR AK 1901 بوشهر 05:20 به موقع 4 A320 2016- 7-25
IRB B9 8010 يزد 05:25 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4025 بوشهر 05:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 620 كرمانشاه 05:30 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5254 تبريز 05:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
CPN IV 020 اهواز 05:40 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 038 شيراز 05:45 به موقع 4 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1085 ايرانشهر 05:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRM W5 1031 مشهد 05:50 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 302 سيري 05:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 407 بوشهر 05:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3724 يزد 05:55 به موقع 4 B727 2016- 7-25
IRC EP 850 زاهدان 06:00 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRG NV 2504 خارگ 06:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 411 اهواز 06:05 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IRA IR 234 بندر لنگه 06:10 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1016 عسلويه-منطقه ویژه 06:15 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRC EP 3750 آبادان 06:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 384 چابهار 06:20 به موقع 2 A320 2016- 7-25
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1277 اروميه 06:25 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 838 سنندج 06:25 به موقع 4 F100 2016- 7-25
CPN IV 030 تبريز 06:30 به موقع 4 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4061 ماهشهر 06:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2840 شيراز 06:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRB B9 956 اهواز 06:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 252 اصفهان 07:00 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
KIS Y9 7405 آبادان 07:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRC EP 3792 شيراز 07:10 به موقع 4 F100 2016- 7-25
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 3772 شيراز 07:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 326 لارستان 07:15 به موقع 2 A320 2016- 7-25
CPN IV 014 عسلويه-منطقه ویژه 07:20 به موقع 4 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4569 بجنورد 07:20 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRA IR 216 بيرجند 07:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
TBZ I3 5287 شيراز 07:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4520 گچساران 07:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 946 تبريز 07:50 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
QSM QB 1291 كرمانشاه 08:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1096 اهواز 08:10 به موقع 4 AB6 2016- 7-25
TBZ I3 5286 مشهد 08:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1051 كرمان 08:10 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
TBZ I3 5202 تبريز 08:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7029 کيش 08:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6231 اصفهان 08:45 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6245 اهواز 08:50 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBZ I3 5235 مشهد 08:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4571 رفسنجان 09:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
TBN TA 6217 خرم آباد 09:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4091 مشهد 09:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7425 کيش 09:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4009 كرمانشاه 09:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5211 مشهد 09:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4093 مشهد 09:20 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 986 تبريز 09:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7069 مشهد 09:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1273 تبريز 09:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 026 مشهد 09:35 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 830 اهواز 09:35 به موقع 4 A320 2016- 7-25
CPN IV 016 چابهار 09:40 به موقع 4 MD83 2016- 7-25
IRC EP 840 ايلام 09:45 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4021 مشهد 09:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4029 آبادان 09:50 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4097 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4075 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 243 رشت 10:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 044 کيش 10:00 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
IRC EP 3774 شيراز 10:05 به موقع 4 F100 2016- 7-25
CPN IV 024 مشهد 10:15 به موقع 4 MD80 2016- 7-25
QSM QB 1202 مشهد 10:25 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1218 آبادان 10:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 464 مشهد 10:50 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IRC EP 630 گرگان 11:00 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4031 مشهد 11:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6222 مشهد 11:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRB B9 8036 اصفهان 11:10 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1240 قشم 11:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1250 مشهد 11:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 4575 جيرفت 11:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRC EP 3776 شيراز 11:50 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 275 اروميه 12:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5227 اردبيل 12:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7021 کيش 13:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4572 ايلام 13:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
TBN TA 6263 کيش 13:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 842 ايلام 13:30 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1043 کيش 13:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 256 بندرعباس 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4003 کيش 13:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5229 مشهد 13:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 14:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1244 کيش 14:00 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
TBN TA 6215 خرم آباد 14:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7429 کيش 14:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4037 شيراز 14:15 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 040 مشهد 14:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2804 مشهد 14:20 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 415 بوشهر 14:45 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4045 مشهد 14:50 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4047 مشهد 15:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
CPN IV 042 شيراز 15:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3700 سبزوار 15:30 به موقع 4 F100 2016- 7-25
QSM QB 1275 تبريز 15:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRG NV 2520 اغاجاری 16:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 497 اردبيل 16:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRB B9 912 بندرعباس 16:05 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 287 كرمانشاه 16:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5223 شيراز 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8096 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 862 يزد 16:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 443 تبريز 16:25 به موقع 2 AB4 2016- 7-25
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5206 تبريز 16:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 254 اصفهان 16:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1049 بيرجند 16:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRA IR 428 شيراز 16:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBN TA 6275 اهواز 16:50 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3930 زاهدان 16:55 به موقع 4 B727 2016- 7-25
ATR AK 1919 مشهد 17:00 به موقع 4 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4087 بندرعباس 17:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3710 اردبيل 17:05 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
IRC EP 860 آبادان 17:10 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
TBZ I3 5244 تبريز 17:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4013 اهواز 17:20 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 265 آبادان 17:25 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 4344 مشهد 17:35 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1010 كرمانشاه 17:40 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 960 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 012 اهواز 17:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 844 رشت 17:55 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRB B9 940 شيراز 17:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
MRJ JI 2844 قشم 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-25
TBN TA 6285 اهواز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6271 شيراز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7089 بندرعباس 18:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
TBN TA 6233 اصفهان 18:20 به موقع 4 MD80 2016- 7-25
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRG NV 2612 اهواز 18:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 624 كرمانشاه 18:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
TBN TA 6254 مشهد 18:45 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7451 شيراز 18:50 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 7-25
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1242 قشم 19:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 048 شيراز 19:20 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7025 کيش 19:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 298 يزد 19:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3788 شيراز 19:45 به موقع 4 F100 2016- 7-25
CPN IV 028 مشهد 19:45 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-25
IRA IR 468 مشهد 20:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRG NV 2608 يزد 20:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4001 مشهد 20:10 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
CPN IV 034 دزفول 20:10 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7031 اهواز 20:15 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 626 كرمانشاه 20:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRB B9 914 آبادان 20:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 419 اهواز 20:25 به موقع 2 AB4 2016- 7-25
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
TBZ I3 5208 تبريز 20:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8056 اهواز 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5248 تبريز 21:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3782 شيراز 21:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4035 آبادان 21:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6235 اصفهان 21:30 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3720 آبادان 22:00 به موقع 4 737 2016- 7-25
IRM W5 1063 سيرجان 22:05 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6258 مشهد 22:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBZ I3 5246 تبريز 22:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4027 مشهد 22:40 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRC EP 634 گرگان 23:00 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
dep-haj
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IZG ZV 4037 شيراز 09:50 پرواز كرد 10:11 1 MD 83 2016- 7-24
TBN TA 6222 مشهد 10:00 آماده پرواز 10:06 4 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 در حال سوار شدن 1 MD83 2016- 7-24
IRA IR 216 بيرجند 10:10 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1248 زاهدان 10:15 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 024 مشهد 10:20 پايان مسافرگيري 10:10 4 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 294 يزد 10:25 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1296 مشهد 10:30 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 022 مشهد 10:40 در حال سوار شدن 4 737 2016- 7-24
TBZ I3 5227 اردبيل 10:40 دريافت کارت پرواز 2 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4093 مشهد 10:45 در حال سوار شدن 1 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 495 اردبيل 10:50 دريافت کارت پرواز 2 MD80 2016- 7-24
IRC EP 630 گرگان 10:55 دريافت کارت پرواز 4 ATR 2016- 7-24
IZG ZV 4031 مشهد 11:05 دريافت کارت پرواز 1 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1240 قشم 11:20 دريافت کارت پرواز 2 RJ100 2016- 7-24
QSM QB 1250 مشهد 11:30 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1293 سنندج 11:45 به موقع 2 RJ100 2016- 7-24
TBZ I3 5235 مشهد 12:00 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 246 گرگان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 7-24
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 4388 مشهد 13:00 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRG NV 2602 اصفهان 13:35 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRB B9 8030 عسلويه-منطقه ویژه 13:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBN TA 6260 مشهد 13:40 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IRM W5 1043 کيش 13:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
KIS Y9 7469 مشهد 13:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 214 قشم 13:55 تاخير-عملياتي شرکت 14:30 2 F100 2016- 7-24
QSM QB 1244 کيش 14:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5248 تبريز 14:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRM W5 4579 قشم 14:15 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-24
CPN IV 040 مشهد 14:35 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
IRA IR 497 اردبيل 14:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 826 رامسر 14:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
QSM QB 1202 مشهد 14:45 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1004 خرم آباد 14:50 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4075 مشهد 14:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 466 مشهد 14:55 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 458 بندرعباس 15:05 به موقع 2 MD80 2016- 7-24
IZG ZV 4047 مشهد 15:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 245 رشت 15:40 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRC EP 816 بجنورد 15:45 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRC EP 632 گرگان 15:55 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRA IR 311 اهواز 16:00 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5223 شيراز 16:05 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1216 آبادان 16:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8096 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
CPN IV 032 كرمانشاه 16:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4023 مشهد 16:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7089 بندرعباس 16:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5206 تبريز 16:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
TBZ I3 5229 مشهد 16:40 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRA IR 232 شيراز 16:45 به موقع 2 A320 2016- 7-24
IRG NV 2614 اهواز 16:50 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 287 كرمانشاه 17:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
PYA PYA2356 ايلام 17:00 به موقع 4 AN74 2016- 7-24
IZG ZV 4013 اهواز 17:05 به موقع 1 MD83 2016- 7-24
IRC EP 640 تبريز 17:10 به موقع 4 F100 2016- 7-24
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 912 بندرعباس 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5250 تبريز 17:30 تاخير-عملياتي شرکت 18:30 2 MD83 2016- 7-24
IRC EP 3782 شيراز 17:35 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRC EP 3920 چابهار 17:40 به موقع 4 727 2016- 7-24
KIS Y9 7031 اهواز 17:45 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRB B9 960 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
KIS Y9 7453 کيش 17:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 844 رشت 18:00 به موقع 4 ATR 2016- 7-24
MRJ JI 2840 شيراز 18:05 به موقع 2 AB6 2016- 7-24
TBN TA 6247 اهواز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IRA IR 350 کيش 18:10 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRC EP 862 يزد 18:30 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 4523 شاهرود 18:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-24
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 7-24
CPN IV 048 شيراز 18:55 به موقع 4 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IZG ZV 4029 آبادان 19:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3914 بوشهر 19:10 به موقع 4 727 2016- 7-24
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRA IR 415 بوشهر 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 298 يزد 19:35 تاخير-عملياتي شرکت 20:05 2 F100 2016- 7-24
CPN IV 028 مشهد 19:40 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-24
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 7-24
IZG ZV 4001 مشهد 20:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
CPN IV 034 دزفول 20:05 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 864 دزفول 20:10 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRG NV 2608 يزد 20:15 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRA IR 424 شيراز 20:20 به موقع 2 F100 2016- 7-24
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
CPN IV 018 اهواز 20:35 به موقع 4 MD83 2016- 7-24
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
KIS Y9 7429 کيش 20:40 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
TBZ I3 5273 شيراز 20:40 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRA IR 238 اصفهان 20:50 به موقع 2 A320 2016- 7-24
TBZ I3 5208 تبريز 20:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8056 اهواز 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 7-24
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 به موقع 2 MD83 2016- 7-24
IRC EP 858 اروميه 21:40 به موقع 4 F100 2016- 7-24
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-24
IRC EP 3786 شيراز 21:50 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-24
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 7-24
IZG ZV 4027 مشهد 22:40 به موقع 1 MD 83 2016- 7-24
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-24
IRC EP 3788 شيراز 23:20 به موقع 4 F100 2016- 7-24
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-24
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 7-24
IRM W5 4586 اهواز 05:00 به موقع 4 A310 2016- 7-25
IZG ZV 4077 شيراز 05:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4043 مشهد 05:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
IZG ZV 4017 اهواز 05:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 600 مشهد 05:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
ATR AK 1901 بوشهر 05:20 به موقع 4 A320 2016- 7-25
IRB B9 8010 يزد 05:25 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4025 بوشهر 05:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 620 كرمانشاه 05:30 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5254 تبريز 05:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
CPN IV 020 اهواز 05:40 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 038 شيراز 05:45 به موقع 4 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1085 ايرانشهر 05:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRM W5 1031 مشهد 05:50 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 302 سيري 05:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 407 بوشهر 05:55 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 3724 يزد 05:55 به موقع 4 B727 2016- 7-25
IRC EP 850 زاهدان 06:00 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRG NV 2504 خارگ 06:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRA IR 411 اهواز 06:05 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IRA IR 234 بندر لنگه 06:10 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1016 عسلويه-منطقه ویژه 06:15 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRC EP 3750 آبادان 06:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 384 چابهار 06:20 به موقع 2 A320 2016- 7-25
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1277 اروميه 06:25 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 838 سنندج 06:25 به موقع 4 F100 2016- 7-25
CPN IV 030 تبريز 06:30 به موقع 4 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4061 ماهشهر 06:30 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2840 شيراز 06:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRB B9 956 اهواز 06:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRA IR 252 اصفهان 07:00 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
KIS Y9 7405 آبادان 07:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRC EP 3792 شيراز 07:10 به موقع 4 F100 2016- 7-25
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRC EP 3772 شيراز 07:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 326 لارستان 07:15 به موقع 2 A320 2016- 7-25
CPN IV 014 عسلويه-منطقه ویژه 07:20 به موقع 4 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4569 بجنورد 07:20 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRA IR 216 بيرجند 07:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
TBZ I3 5287 شيراز 07:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4520 گچساران 07:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 946 تبريز 07:50 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
QSM QB 1291 كرمانشاه 08:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1096 اهواز 08:10 به موقع 4 AB6 2016- 7-25
TBZ I3 5286 مشهد 08:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1051 كرمان 08:10 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
TBZ I3 5202 تبريز 08:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7029 کيش 08:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6231 اصفهان 08:45 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6245 اهواز 08:50 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBZ I3 5235 مشهد 08:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4571 رفسنجان 09:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4091 مشهد 09:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
TBN TA 6217 خرم آباد 09:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IZG ZV 4009 كرمانشاه 09:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7425 کيش 09:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5211 مشهد 09:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4093 مشهد 09:20 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 986 تبريز 09:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7069 مشهد 09:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1273 تبريز 09:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 026 مشهد 09:35 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 830 اهواز 09:35 به موقع 4 A320 2016- 7-25
CPN IV 016 چابهار 09:40 به موقع 4 MD83 2016- 7-25
IRC EP 840 ايلام 09:45 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4021 مشهد 09:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4029 آبادان 09:50 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4097 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4075 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 243 رشت 10:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 044 کيش 10:00 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3774 شيراز 10:05 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
CPN IV 024 مشهد 10:15 به موقع 4 MD80 2016- 7-25
QSM QB 1202 مشهد 10:25 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1218 آبادان 10:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRA IR 464 مشهد 10:50 به موقع 2 MD80 2016- 7-25
IZG ZV 4031 مشهد 11:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 630 گرگان 11:00 به موقع 4 F100 2016- 7-25
TBN TA 6222 مشهد 11:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRB B9 8036 اصفهان 11:10 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1240 قشم 11:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1250 مشهد 11:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
IRM W5 4575 جيرفت 11:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRC EP 3776 شيراز 11:50 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 275 اروميه 12:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5227 اردبيل 12:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7021 کيش 13:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 4572 ايلام 13:00 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
TBN TA 6263 کيش 13:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 842 ايلام 13:30 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRM W5 1043 کيش 13:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 256 بندرعباس 13:50 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4003 کيش 13:50 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5229 مشهد 13:55 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 14:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1244 کيش 14:00 به موقع 2 RJ100 2016- 7-25
TBN TA 6215 خرم آباد 14:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7429 کيش 14:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4037 شيراز 14:15 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
CPN IV 040 مشهد 14:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2804 مشهد 14:20 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 415 بوشهر 14:45 به موقع 2 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4045 مشهد 14:50 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4047 مشهد 15:10 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
CPN IV 042 شيراز 15:15 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3700 سبزوار 15:30 به موقع 4 F100 2016- 7-25
QSM QB 1275 تبريز 15:35 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 497 اردبيل 16:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRG NV 2520 اغاجاری 16:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRB B9 912 بندرعباس 16:05 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5223 شيراز 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 287 كرمانشاه 16:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRB B9 8096 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 862 يزد 16:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 443 تبريز 16:25 به موقع 2 AB4 2016- 7-25
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBZ I3 5206 تبريز 16:30 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 254 اصفهان 16:40 به موقع 2 A320 2016- 7-25
IRM W5 1049 بيرجند 16:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRA IR 428 شيراز 16:45 به موقع 2 F100 2016- 7-25
TBN TA 6275 اهواز 16:50 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3930 زاهدان 16:55 به موقع 4 B727 2016- 7-25
ATR AK 1919 مشهد 17:00 به موقع 4 A320 2016- 7-25
IZG ZV 4087 بندرعباس 17:00 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3710 اردبيل 17:05 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
TBZ I3 5244 تبريز 17:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRC EP 860 آبادان 17:10 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IZG ZV 4013 اهواز 17:20 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRA IR 265 آبادان 17:25 به موقع 2 A320 2016- 7-25
CPN IV 4344 مشهد 17:35 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRM W5 1010 كرمانشاه 17:40 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRB B9 960 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
CPN IV 012 اهواز 17:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 844 رشت 17:55 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRB B9 940 شيراز 17:55 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
MRJ JI 2844 قشم 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7-25
TBN TA 6285 اهواز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBN TA 6271 شيراز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7089 بندرعباس 18:15 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6233 اصفهان 18:20 به موقع 4 MD80 2016- 7-25
IRG NV 2612 اهواز 18:30 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 624 كرمانشاه 18:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
TBN TA 6254 مشهد 18:45 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
KIS Y9 7451 شيراز 18:50 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 7-25
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
QSM QB 1242 قشم 19:10 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 048 شيراز 19:20 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
KIS Y9 7025 کيش 19:35 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IRA IR 298 يزد 19:40 به موقع 2 F100 2016- 7-25
CPN IV 028 مشهد 19:45 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3788 شيراز 19:45 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 7-25
IRA IR 468 مشهد 20:00 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 7-25
IRG NV 2608 يزد 20:05 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4001 مشهد 20:10 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
CPN IV 034 دزفول 20:10 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
KIS Y9 7031 اهواز 20:15 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 914 آبادان 20:20 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRC EP 626 كرمانشاه 20:20 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRA IR 419 اهواز 20:25 به موقع 2 AB4 2016- 7-25
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 7-25
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
TBZ I3 5208 تبريز 20:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7-25
IRB B9 8056 اهواز 21:00 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
TBZ I3 5248 تبريز 21:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
IRC EP 3782 شيراز 21:15 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IZG ZV 4035 آبادان 21:25 به موقع 1 MD83 2016- 7-25
TBN TA 6235 اصفهان 21:30 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7-25
IRC EP 3720 آبادان 22:00 به موقع 4 737 2016- 7-25
IRM W5 1063 سيرجان 22:05 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
TBN TA 6258 مشهد 22:05 به موقع 4 MD88 2016- 7-25
TBZ I3 5246 تبريز 22:10 به موقع 2 MD83 2016- 7-25
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 7-25
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 BAE146 2016- 7-25
IZG ZV 4027 مشهد 22:40 به موقع 1 MD82 2016- 7-25
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7-25
IRC EP 634 گرگان 23:00 به موقع 4 F100 2016- 7-25
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB3 2016- 7-25
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 7-25