خوش آمدید — امروز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای حجاج
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRC EP 3771 شيراز 06:20 به فرودگاه وارد شد 07:22 6 737 2016- 5-26
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به فرودگاه وارد شد 06:30 6 AB6 2016- 5-26
IRB B9 961 مشهد 06:50 به فرودگاه وارد شد 06:47 2 MD82 2016- 5-26
TBZ I3 5201 تبريز 07:00 به فرودگاه وارد شد 07:16 2 MD83 2016- 5-26
IRM W5 1050 كرمان 07:10 به فرودگاه وارد شد 06:45 6 AB6 2016- 5-26
IRM W5 4530 اصفهان 07:10 به فرودگاه وارد شد 06:49 6 BAE146 2016- 5-26
IRC EP 3773 شيراز 07:20 به فرودگاه وارد شد 07:12 6 F100 2016- 5-26
IRC EP 3721 آبادان 07:20 به فرودگاه وارد شد 07:14 6 737 2016- 5-26
TBN TA 6251 مشهد 07:30 به فرودگاه وارد شد 07:30 6 MD88 2016- 5-26
TBN TA 6230 اصفهان 07:50 به فرودگاه وارد شد 07:40 6 RJ100 2016- 5-26
KIS Y9 7084 يزد 08:00 به فرودگاه وارد شد 08:07 2 MD 83 2016- 5-26
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به فرودگاه وارد شد 07:59 2 A320 2016- 5-26
QSM QB 1281 اصفهان 08:15 به فرودگاه وارد شد 07:55 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 859 اروميه 08:20 به فرودگاه وارد شد 08:23 6 A320 2016- 5-26
IRA IR 342 تبريز 08:25 به فرودگاه وارد شد 08:25 2 MD80 2016- 5-26
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به فرودگاه وارد شد 08:18 6 A310 2016- 5-26
CPN IV 021 اهواز 08:30 به فرودگاه وارد شد 09:32 6 MD83 2016- 5-26
IZG ZV 4016 اهواز 08:45 به فرودگاه وارد شد 08:30 2 A319 2016- 5-26
IRC EP 621 كرمانشاه 08:50 به فرودگاه وارد شد 08:35 6 ATR 2016- 5-26
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به فرودگاه وارد شد 08:53 2 MD83 2016- 5-26
QSM QB 1276 اروميه 09:15 به فرودگاه وارد شد 09:04 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به فرودگاه وارد شد 09:48 2 MD80 2016- 5-26
IRC EP 3705 ياسوج 09:55 به فرودگاه وارد شد 09:25 6 ATR 2016- 5-26
TBN TA 6221 مشهد 10:10 باطل شد 6 737 2016- 5-26
MRJ JI 2841 شيراز 10:30 به فرودگاه وارد شد 09:50 2 A320 2016- 5-26
QSM QB 1241 قشم 10:30 به فرودگاه وارد شد 10:17 2 RJ85 2016- 5-26
QSM QB 1213 اهواز 10:50 به فرودگاه وارد شد 10:23 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 381 چابهار 11:00 به فرودگاه وارد شد 11:27 2 A320 2016- 5-26
TBZ I3 5203 تبريز 11:10 به فرودگاه وارد شد 11:05 2 MD83 2016- 5-26
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به فرودگاه وارد شد 11:21 6 727 2016- 5-26
IRM W5 1001 خرم آباد 11:25 به فرودگاه وارد شد 11:31 6 BAE146 2016- 5-26
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به فرودگاه وارد شد 11:24 6 A310 2016- 5-26
ATR AK 1920 مشهد 11:40 به فرودگاه وارد شد 00:15 6 MD83 2016- 5-26
KIS Y9 7024 کيش 11:45 به فرودگاه وارد شد 11:39 2 MD82 2016- 5-26
IRB B9 957 اهواز 11:45 به فرودگاه وارد شد 11:35 2 MD82 2016- 5-26
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به فرودگاه وارد شد 11:45 6 MD88 2016- 5-26
IRG NV 2519 بهرگان 12:00 به فرودگاه وارد شد 11:41 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به فرودگاه وارد شد 12:16 6 AB6 2016- 5-26
QSM QB 1292 سنندج 12:15 به فرودگاه وارد شد 11:59 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 494 اردبيل 12:20 به فرودگاه وارد شد 12:20 2 MD80 2016- 5-26
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به فرودگاه وارد شد 12:57 2 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 4574 جيرفت 12:45 به فرودگاه وارد شد 12:38 6 BAE146 2016- 5-26
IZG ZV 4094 مشهد 12:55 به فرودگاه وارد شد 13:09 2 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 430 اهواز 13:05 به فرودگاه وارد شد 13:04 2 MD80 2016- 5-26
IRC EP 3785 شيراز 13:20 به فرودگاه وارد شد 13:30 6 727 2016- 5-26
IRA IR 242 رشت 13:25 به فرودگاه وارد شد 13:23 2 MD80 2016- 5-26
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به فرودگاه وارد شد 13:18 6 A310 2016- 5-26
IZG ZV 4040 مشهد 13:35 به فرودگاه وارد شد 14:32 2 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4020 مشهد 13:40 به فرودگاه وارد شد 14:00 2 MD 83 2016- 5-26
IRC EP 841 ايلام 13:40 به فرودگاه وارد شد 13:27 6 ATR 2016- 5-26
IRM W5 4551 خارگ 13:45 به فرودگاه وارد شد 13:36 6 RJ100 2016- 5-26
CPN IV 025 مشهد 13:45 به فرودگاه وارد شد 14:13 6 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 207 شيراز 13:50 به فرودگاه وارد شد 13:13 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 631 گرگان 14:10 به فرودگاه وارد شد 13:56 6 ATR 2016- 5-26
IRM W5 1084 ايرانشهر 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:21 6 BAE146 2016- 5-26
IZG ZV 4030 مشهد 14:35 به فرودگاه وارد شد 14:48 2 A319 2016- 5-26
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به فرودگاه وارد شد 15:27 2 737 2016- 5-26
QSM QB 1249 زاهدان 15:00 به فرودگاه وارد شد 14:54 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به فرودگاه وارد شد 14:35 2 MD83 2016- 5-26
IRA IR 247 گرگان 15:15 به فرودگاه وارد شد 15:01 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 255 اصفهان 15:15 به فرودگاه وارد شد 14:58 2 A320 2016- 5-26
IRA IR 305 سيري 15:15 به فرودگاه وارد شد 14:46 2 F100 2016- 5-26
QSM QB 1231 ماهشهر 15:25 به فرودگاه وارد شد 16:30 2 RJ100 2016- 5-26
IRC EP 3843 ايلام 15:35 به فرودگاه وارد شد 15:46 6 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5288 شيراز 15:35 به فرودگاه وارد شد 15:40 2 MD 83 2016- 5-26
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به فرودگاه وارد شد 15:42 2 A320 2016- 5-26
IRA IR 465 مشهد 15:45 به فرودگاه وارد شد 16:42 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به فرودگاه وارد شد 15:37 6 727 2016- 5-26
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به فرودگاه وارد شد 16:11 6 MD88 2016- 5-26
IZG ZV 4074 مشهد 15:55 به فرودگاه وارد شد 16:18 2 MD 83 2016- 5-26
TBZ I3 5205 تبريز 16:00 به فرودگاه وارد شد 15:10 2 MD83 2016- 5-26
IRA IR 263 مشهد 16:05 به فرودگاه وارد شد 16:08 2 A320 2016- 5-26
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به فرودگاه وارد شد 16:09 2 MD82 2016- 5-26
MRJ JI 2801 مشهد 16:30 به فرودگاه وارد شد 16:24 2 A320 2016- 5-26
IRM W5 1030 مشهد 16:30 به فرودگاه وارد شد 16:26 6 AB6 2016- 5-26
IRB B9 947 تبريز 16:40 به فرودگاه وارد شد 16:54 2 MD82 2016- 5-26
IRC EP 827 رامسر 17:10 به فرودگاه وارد شد 16:55 6 ATR 2016- 5-26
IRC EP 601 مشهد 17:10 به فرودگاه وارد شد 17:36 6 A320 2016- 5-26
KIS Y9 7052 کيش 17:15 به فرودگاه وارد شد 17:00 2 MD82 2016- 5-26
TBN TA 6264 کيش 17:15 به فرودگاه وارد شد 17:15 6 MD88 2016- 5-26
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به فرودگاه وارد شد 17:47 6 AB6 2016- 5-26
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 17:20 به فرودگاه وارد شد 17:07 6 AB6 2016- 5-26
QSM QB 1289 مشهد 17:25 به فرودگاه وارد شد 17:40 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 3711 اردبيل 17:30 به فرودگاه وارد شد 17:44 6 727 2016- 5-26
KIS Y9 7068 مشهد 17:30 به فرودگاه وارد شد 17:29 2 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به فرودگاه وارد شد 17:56 6 AB6 2016- 5-26
CPN IV 027 مشهد 17:40 به فرودگاه وارد شد 19:20 6 MD 83 2016- 5-26
CPN IV 4303 مشهد 17:50 به فرودگاه وارد شد 18:01 6 737 2016- 5-26
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 17:55 به فرودگاه وارد شد 17:59 6 737 2016- 5-26
CPN IV 023 مشهد 18:00 به فرودگاه وارد شد 18:17 6 MD82 2016- 5-26
IZG ZV 4072 مشهد 18:00 به فرودگاه وارد شد 18:20 2 MD 83 2016- 5-26
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به فرودگاه وارد شد 18:12 2 A320 2016- 5-26
IRB B9 913 بندرعباس 18:10 به فرودگاه وارد شد 18:01 2 MD82 2016- 5-26
KIS Y9 7020 کيش 18:15 به فرودگاه وارد شد 18:15 2 MD82 2016- 5-26
IZG ZV 4022 مشهد 18:20 به فرودگاه وارد شد 18:28 2 MD82 2016- 5-26
TBZ I3 5214 مشهد 18:20 به فرودگاه وارد شد 19:31 2 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 442 تبريز 18:25 به فرودگاه وارد شد 19:05 2 F100 2016- 5-26
QSM QB 1203 مشهد 18:30 به فرودگاه وارد شد 18:48 2 RJ100 2016- 5-26
IRG NV 2609 يزد 18:35 به فرودگاه وارد شد 18:38 2 F100 2016- 5-26
IRB B9 933 شيراز 18:40 به فرودگاه وارد شد 19:43 2 MD83 2016- 5-26
QSM QB 1251 مشهد 18:45 به فرودگاه وارد شد 19:16 2 F100 2016- 5-26
IZG ZV 4046 مشهد 18:55 به فرودگاه وارد شد 19:39 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 831 اهواز 18:55 به فرودگاه وارد شد 19:07 6 737 2016- 5-26
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به فرودگاه وارد شد 19:10 6 A310 2016- 5-26
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به فرودگاه وارد شد 19:35 2 A319 2016- 5-26
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به فرودگاه وارد شد 19:46 2 MD 83 2016- 5-26
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به فرودگاه وارد شد 19:24 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 297 يزد 19:35 به فرودگاه وارد شد 20:20 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به فرودگاه وارد شد 19:28 2 MD83 2016- 5-26
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به فرودگاه وارد شد 21:31 2 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5241 تبريز 20:00 به فرودگاه وارد شد 20:06 2 MD83 2016- 5-26
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به فرودگاه وارد شد 20:01 6 MD88 2016- 5-26
IRA IR 414 بوشهر 20:10 به فرودگاه وارد شد 20:17 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 286 كرمانشاه 20:15 به فرودگاه وارد شد 20:12 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 865 دزفول 20:20 به فرودگاه وارد شد 20:22 6 F100 2016- 5-26
IRC EP 3781 شيراز 20:30 به فرودگاه وارد شد 22:38 6 737 2016- 5-26
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به فرودگاه وارد شد 21:06 2 MD 83 2016- 5-26
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به فرودگاه وارد شد 20:56 2 737 2016- 5-26
IRM W5 1048 بيرجند 20:35 به فرودگاه وارد شد 20:34 6 RJ100 2016- 5-26
IRC EP 861 آبادان 20:35 به فرودگاه وارد شد 20:38 6 727 2016- 5-26
IRC EP 845 رشت 20:50 به فرودگاه وارد شد 20:44 6 ATR 2016- 5-26
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به فرودگاه وارد شد 21:21 6 737 2016- 5-26
IZG ZV 4026 مشهد 21:30 به فرودگاه وارد شد 21:34 2 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به فرودگاه وارد شد 21:44 2 MD83 2016- 5-26
IRC EP 3787 شيراز 21:50 به فرودگاه وارد شد 21:49 6 F100 2016- 5-26
IRC EP 863 يزد 21:55 به فرودگاه وارد شد 21:55 6 727 2016- 5-26
IRC EP 823 عسلويه-منطقه ویژه 22:15 به فرودگاه وارد شد 21:58 6 B727 2016- 5-26
IRA IR 427 شيراز 22:20 به فرودگاه وارد شد 22:25 2 MD80 2016- 5-26
IRA IR 461 مشهد 22:25 به فرودگاه وارد شد 23:27 2 MD80 2016- 5-26
IRG NV 2615 اهواز 22:25 به فرودگاه وارد شد 22:55 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5236 مشهد 22:40 به فرودگاه وارد شد 00:35 2 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به فرودگاه وارد شد 22:34 6 AB6 2016- 5-26
IRC EP 3915 بوشهر 22:40 به فرودگاه وارد شد 22:59 6 A320 2016- 5-26
IRA IR 278 اروميه 22:40 به فرودگاه وارد شد 23:38 2 F100 2016- 5-26
CPN IV 035 دزفول 22:40 به فرودگاه وارد شد 23:32 6 MD82 2016- 5-26
KIS Y9 7088 بندرعباس 22:45 به فرودگاه وارد شد 23:11 2 MD83 2016- 5-26
IRB B9 8057 اهواز 22:45 به فرودگاه وارد شد 22:29 2 MD82 2016- 5-26
MRJ JI 2845 قشم 22:45 به فرودگاه وارد شد 22:46 2 A320 2016- 5-26
CPN IV 049 شيراز 22:50 به فرودگاه وارد شد 22:53 6 737 2016- 5-26
IRM W5 4578 قشم 22:50 به فرودگاه وارد شد 22:42 6 BAE146 2016- 5-26
CPN IV 041 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 23:56 6 MD 83 2016- 5-26
IRB B9 8097 کيش 22:55 به فرودگاه وارد شد 00:49 2 MD82 2016- 5-26
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 23:04 2 MD82 2016- 5-26
CPN IV 029 مشهد 22:55 به فرودگاه وارد شد 23:21 6 737 2016- 5-26
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به فرودگاه وارد شد 23:24 6 AB6 2016- 5-26
TBZ I3 5278 اروميه 23:20 به فرودگاه وارد شد 00:18 2 MD82 2016- 5-26
IRC EP 833 اهواز 23:30 به فرودگاه وارد شد 00:26 6 727 2016- 5-26
ATR AK 1900 بوشهر 23:30 تاخير خروج 6 A320 2016- 5-26
CPN IV 019 اهواز 23:30 به فرودگاه وارد شد 23:48 6 MD 83 2016- 5-26
QSM QB 1243 قشم 23:35 به فرودگاه وارد شد 23:52 2 F100 2016- 5-26
IZG ZV 4000 مشهد 23:35 به فرودگاه وارد شد 23:53 2 MD82 2016- 5-26
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به فرودگاه وارد شد 00:30 2 RJ100 2016- 5-26
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به فرودگاه وارد شد 23:41 2 MD 83 2016- 5-26
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به فرودگاه وارد شد 23:42 2 A320 2016- 5-26
KIS Y9 7452 کيش 23:45 به فرودگاه وارد شد 23:30 2 MD82 2016- 5-26
IRA IR 425 شيراز 23:50 به فرودگاه وارد شد 01:05 2 F100 2016- 5-26
QSM QB 1237 شيراز 23:50 به فرودگاه وارد شد 00:11 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 633 گرگان 23:50 به فرودگاه وارد شد 23:45 6 ATR 2016- 5-26
TBZ I3 5274 شيراز 23:50 به فرودگاه وارد شد 00:20 2 MD82 2016- 5-26
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به فرودگاه وارد شد 00:08 6 A310 2016- 5-26
IRA IR 257 بندرعباس 23:50 به زمين نشست 03:07 2 MD80 2016- 5-26
IRM W5 1099 اهواز 23:55 به فرودگاه وارد شد 23:59 6 AB6 2016- 5-26
IRA IR 239 اصفهان 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:03 2 A320 2016- 5-26
IRM W5 1036 مشهد 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:06 6 A310 2016- 5-26
IRC EP 623 كرمانشاه 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:01 6 F100 2016- 5-26
IRA IR 418 اهواز 23:55 به فرودگاه وارد شد 00:39 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1026 ساري 06:20 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3721 آبادان 07:20 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRC EP 3771 شيراز 07:20 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1281 اصفهان 08:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 3843 ايلام 08:15 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRB B9 8061 مشهد 08:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به موقع 2 737 2016- 5-27
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRG NV 2521 اغاجاری 09:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4096 مشهد 10:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1241 قشم 10:30 به موقع 2 RJ85 2016- 5-27
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1290 كرمانشاه 10:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7404 آبادان 11:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به موقع 6 727 2016- 5-27
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 A310 2016- 5-27
TBZ I3 5230 مشهد 11:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1292 سنندج 11:45 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
TBN TA 6251 مشهد 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 631 گرگان 11:45 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRC EP 621 كرمانشاه 11:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 4568 بجنورد 12:00 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IZG ZV 4022 مشهد 12:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3775 شيراز 12:20 باطل شد 6 F100 2016- 5-27
IRA IR 217 بيرجند 12:35 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
QSM QB 1276 اروميه 12:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4020 مشهد 12:40 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5264 مشهد 12:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRB B9 967 مشهد 13:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 235 بندر لنگه 13:00 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 027 مشهد 13:05 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1062 سيرجان 13:10 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IZG ZV 4094 مشهد 13:10 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6253 مشهد 13:10 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRA IR 377 زاهدان 13:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4074 مشهد 13:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 A310 2016- 5-27
IRM W5 1050 كرمان 13:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
CPN IV 045 کيش 13:30 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
IRA IR 494 اردبيل 13:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5253 تبريز 13:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4040 مشهد 13:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 021 اهواز 14:00 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
IRA IR 379 زاهدان 14:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 957 اهواز 14:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4030 مشهد 14:45 به موقع 2 A319 2016- 5-27
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به موقع 2 737 2016- 5-27
QSM QB 1251 مشهد 15:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 427 شيراز 15:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5288 شيراز 15:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 645 بندرعباس 15:30 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRA IR 327 لارستان 15:30 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 607 رامسر 15:30 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
CPN IV 017 چابهار 15:30 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1030 مشهد 15:45 به موقع 6 BAE146 2016- 5-27
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به موقع 6 727 2016- 5-27
TBZ I3 5234 مشهد 16:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5205 تبريز 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7428 کيش 16:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7496 اصفهان 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 843 ايلام 16:20 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 3711 اردبيل 16:25 به موقع 6 727 2016- 5-27
TBN TA 6257 مشهد 16:40 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 3781 شيراز 16:50 به موقع 6 A320 2016- 5-27
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 17:00 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
MRJ JI 2801 مشهد 17:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5247 تبريز 17:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6264 کيش 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRA IR 244 رشت 17:20 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRG NV 2621 اهواز 17:20 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7068 مشهد 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRB B9 947 تبريز 17:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 A310 2016- 5-27
IZG ZV 4000 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 041 مشهد 17:45 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1003 خرم آباد 17:55 به موقع 6 BAE146 2016- 5-27
CPN IV 031 تبريز 17:55 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 025 مشهد 18:00 به موقع 6 737 2016- 5-27
TBN TA 6296 شيراز 18:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRB B9 8065 مشهد 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
KIS Y9 7452 کيش 18:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1245 کيش 18:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 827 رامسر 18:20 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
CPN IV 043 شيراز 18:25 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4046 مشهد 18:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
ATR AK 1920 مشهد 18:40 به موقع 6 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5224 شيراز 18:40 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 215 قشم 18:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 737 2016- 5-27
QSM QB 1231 ماهشهر 19:15 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 A310 2016- 5-27
QSM QB 1203 مشهد 19:20 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 023 مشهد 19:25 به موقع 6 2016- 5-27
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 A319 2016- 5-27
IRB B9 933 شيراز 19:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 845 رشت 19:40 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRC EP 627 كرمانشاه 19:50 به موقع 6 F100 2016- 5-27
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5236 مشهد 20:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4064 ماهشهر 20:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 641 تبريز 20:10 به موقع 6 727 2016- 5-27
TBZ I3 5207 تبريز 20:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5214 مشهد 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به موقع 2 737 2016- 5-27
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 3921 چابهار 20:35 به موقع 6 A320 2016- 5-27
IRG NV 2609 يزد 20:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 737 2016- 5-27
IZG ZV 4026 مشهد 21:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 1042 کيش 21:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 859 اروميه 21:25 به موقع 6 727 2016- 5-27
CPN IV 4329 مشهد 21:30 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
TBN TA 6286 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 3785 شيراز 21:35 به موقع 6 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5212 مشهد 21:40 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 047 تبريز 21:45 به موقع 6 737 2016- 5-27
KIS Y9 7088 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
MRJ JI 2807 مشهد 22:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRB B9 8069 مشهد 22:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4028 آبادان 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 625 كرمانشاه 22:40 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRA IR 459 بندرعباس 22:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7450 شيراز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
KIS Y9 7052 کيش 22:45 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 601 مشهد 22:50 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRB B9 913 بندرعباس 22:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4578 قشم 22:50 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 035 دزفول 22:50 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
CPN IV 049 شيراز 22:50 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
IRA IR 461 مشهد 22:55 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRA IR 297 يزد 22:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 278 اروميه 22:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4062 بوشهر 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 737 2016- 5-27
ATR AK 1918 مشهد 23:20 به موقع 6 A320 2016- 5-27
IRA IR 310 اهواز 23:20 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRA IR 351 کيش 23:30 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 727 2016- 5-27
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 863 يزد 23:45 به موقع 6 727 2016- 5-27
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1237 شيراز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1211 اهواز 23:45 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRB B9 941 شيراز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 A319 2016- 5-27
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5274 شيراز 23:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRA IR 446 تبريز 23:55 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 861 آبادان 23:55 به موقع 6 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5278 اروميه 23:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5249 تبريز 23:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
arr-haj
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
arr
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
ATR AK 1900 بوشهر 23:30 تاخير خروج 6 A320 2016- 5-26
IRA IR 257 بندرعباس 23:50 به زمين نشست 03:07 2 MD80 2016- 5-26
IRM W5 1026 ساري 06:20 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3771 شيراز 07:20 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRC EP 3721 آبادان 07:20 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1281 اصفهان 08:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 3843 ايلام 08:15 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRB B9 8061 مشهد 08:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به موقع 2 737 2016- 5-27
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRG NV 2521 اغاجاری 09:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4096 مشهد 10:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1241 قشم 10:30 به موقع 2 RJ85 2016- 5-27
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1290 كرمانشاه 10:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7404 آبادان 11:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به موقع 6 727 2016- 5-27
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 A310 2016- 5-27
TBZ I3 5230 مشهد 11:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1292 سنندج 11:45 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
TBN TA 6251 مشهد 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 631 گرگان 11:45 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRC EP 621 كرمانشاه 11:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 4568 بجنورد 12:00 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IZG ZV 4022 مشهد 12:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3775 شيراز 12:20 باطل شد 6 F100 2016- 5-27
IRA IR 217 بيرجند 12:35 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
QSM QB 1276 اروميه 12:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4020 مشهد 12:40 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5264 مشهد 12:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRB B9 967 مشهد 13:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 235 بندر لنگه 13:00 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 027 مشهد 13:05 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1062 سيرجان 13:10 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
TBN TA 6253 مشهد 13:10 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IZG ZV 4094 مشهد 13:10 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 377 زاهدان 13:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4074 مشهد 13:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 A310 2016- 5-27
IRM W5 1050 كرمان 13:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
CPN IV 045 کيش 13:30 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
IRA IR 494 اردبيل 13:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5253 تبريز 13:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4040 مشهد 13:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 021 اهواز 14:00 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
IRA IR 379 زاهدان 14:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 957 اهواز 14:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4030 مشهد 14:45 به موقع 2 A319 2016- 5-27
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به موقع 2 737 2016- 5-27
QSM QB 1251 مشهد 15:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 427 شيراز 15:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5288 شيراز 15:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 645 بندرعباس 15:30 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRA IR 327 لارستان 15:30 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 607 رامسر 15:30 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
CPN IV 017 چابهار 15:30 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1030 مشهد 15:45 به موقع 6 BAE146 2016- 5-27
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به موقع 6 727 2016- 5-27
TBZ I3 5234 مشهد 16:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5205 تبريز 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7428 کيش 16:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7496 اصفهان 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 843 ايلام 16:20 به موقع 6 F100 2016- 5-27
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 3711 اردبيل 16:25 به موقع 6 727 2016- 5-27
TBN TA 6257 مشهد 16:40 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRC EP 3781 شيراز 16:50 به موقع 6 A320 2016- 5-27
MRJ JI 2801 مشهد 17:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 17:00 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
TBZ I3 5247 تبريز 17:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6264 کيش 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRA IR 244 رشت 17:20 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRG NV 2621 اهواز 17:20 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7068 مشهد 17:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRB B9 947 تبريز 17:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 A310 2016- 5-27
IZG ZV 4000 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 041 مشهد 17:45 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRM W5 1003 خرم آباد 17:55 به موقع 6 BAE146 2016- 5-27
CPN IV 031 تبريز 17:55 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 025 مشهد 18:00 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRB B9 8065 مشهد 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
TBN TA 6296 شيراز 18:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
KIS Y9 7452 کيش 18:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1245 کيش 18:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 827 رامسر 18:20 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
CPN IV 043 شيراز 18:25 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4046 مشهد 18:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
ATR AK 1920 مشهد 18:40 به موقع 6 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5224 شيراز 18:40 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 215 قشم 18:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 737 2016- 5-27
QSM QB 1231 ماهشهر 19:15 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 A310 2016- 5-27
QSM QB 1203 مشهد 19:20 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 023 مشهد 19:25 به موقع 6 2016- 5-27
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 A319 2016- 5-27
IRB B9 933 شيراز 19:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 845 رشت 19:40 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRC EP 627 كرمانشاه 19:50 به موقع 6 F100 2016- 5-27
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5236 مشهد 20:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRC EP 641 تبريز 20:10 به موقع 6 727 2016- 5-27
IZG ZV 4064 ماهشهر 20:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5207 تبريز 20:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5214 مشهد 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به موقع 2 737 2016- 5-27
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 3921 چابهار 20:35 به موقع 6 A320 2016- 5-27
IRG NV 2609 يزد 20:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 737 2016- 5-27
IZG ZV 4026 مشهد 21:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRM W5 1042 کيش 21:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRC EP 859 اروميه 21:25 به موقع 6 727 2016- 5-27
CPN IV 4329 مشهد 21:30 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
TBN TA 6286 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 5-27
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 3785 شيراز 21:35 به موقع 6 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5212 مشهد 21:40 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
KIS Y9 7088 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 047 تبريز 21:45 به موقع 6 737 2016- 5-27
MRJ JI 2807 مشهد 22:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRB B9 8069 مشهد 22:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4028 آبادان 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 625 كرمانشاه 22:40 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB6 2016- 5-27
IRA IR 459 بندرعباس 22:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7450 شيراز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
KIS Y9 7052 کيش 22:45 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 601 مشهد 22:50 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRB B9 913 بندرعباس 22:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 049 شيراز 22:50 به موقع 6 MD83 2016- 5-27
CPN IV 035 دزفول 22:50 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4578 قشم 22:50 به موقع 6 RJ100 2016- 5-27
IRA IR 297 يزد 22:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 278 اروميه 22:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4062 بوشهر 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 737 2016- 5-27
IRA IR 461 مشهد 22:55 به موقع 2 A320 2016- 5-27
ATR AK 1918 مشهد 23:20 به موقع 6 A320 2016- 5-27
IRA IR 310 اهواز 23:20 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRA IR 351 کيش 23:30 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 727 2016- 5-27
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 863 يزد 23:45 به موقع 6 727 2016- 5-27
QSM QB 1237 شيراز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1211 اهواز 23:45 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRB B9 941 شيراز 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 A319 2016- 5-27
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5274 شيراز 23:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRA IR 446 تبريز 23:55 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 861 آبادان 23:55 به موقع 6 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5278 اروميه 23:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBZ I3 5249 تبريز 23:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRM W5 4586 اهواز 05:00 پرواز كرد 05:21 4 A310 2016- 5-26
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 پرواز كرد 05:22 4 ATR 2016- 5-26
IZG ZV 4017 اهواز 05:10 پرواز كرد 05:25 1 A319 2016- 5-26
KIS Y9 7085 يزد 05:15 پرواز كرد 05:19 1 MD82 2016- 5-26
ATR AK 1901 بوشهر 05:20 پرواز كرد 05:52 4 A320 2016- 5-26
IRA IR 343 تبريز 05:25 پرواز كرد 05:41 2 MD80 2016- 5-26
IRC EP 620 كرمانشاه 05:30 پرواز كرد 05:43 4 ATR 2016- 5-26
TBZ I3 5254 تبريز 05:30 پرواز كرد 05:54 2 MD 83 2016- 5-26
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 پرواز كرد 05:49 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 431 اهواز 05:35 پرواز كرد 06:02 2 MD80 2016- 5-26
CPN IV 020 اهواز 05:40 پرواز كرد 07:10 4 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1085 ايرانشهر 05:45 پرواز كرد 06:24 4 BAE146 2016- 5-26
IRA IR 304 اصفهان 05:45 پرواز كرد 07:01 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1031 مشهد 05:50 پرواز كرد 06:29 4 AB6 2016- 5-26
IRC EP 600 مشهد 05:55 پرواز كرد 06:25 4 A320 2016- 5-26
IRA IR 407 بوشهر 05:55 پرواز كرد 06:22 2 MD80 2016- 5-26
QSM QB 1277 اروميه 06:00 پرواز كرد 06:35 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 850 زاهدان 06:00 پرواز كرد 06:09 4 727 2016- 5-26
IRA IR 380 چابهار 06:10 پرواز كرد 06:39 2 A320 2016- 5-26
CPN IV 022 مشهد 06:10 پرواز كرد 06:15 4 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1016 عسلويه-منطقه ویژه 06:15 پرواز كرد 06:32 4 AB6 2016- 5-26
IRA IR 206 شيراز 06:20 پرواز كرد 06:37 2 F100 2016- 5-26
KIS Y9 7055 کيش 06:20 پرواز كرد 06:17 1 MD82 2016- 5-26
IZG ZV 4051 کيش 06:30 پرواز كرد 06:54 1 A320 2016- 5-26
MRJ JI 2840 شيراز 06:40 پرواز كرد 06:52 2 A320 2016- 5-26
IRG NV 2518 بهرگان 06:40 پرواز كرد 06:56 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 پرواز كرد 06:59 4 A310 2016- 5-26
IRM W5 4550 خارگ 06:50 پرواز كرد 07:05 4 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5287 شيراز 06:55 پرواز كرد 07:02 2 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 252 اصفهان 07:00 پرواز كرد 07:26 2 A320 2016- 5-26
QSM QB 1230 ماهشهر 07:05 پرواز كرد 08:00 2 RJ100 2016- 5-26
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 پرواز كرد 07:28 4 727 2016- 5-26
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 پرواز كرد 07:24 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 3772 شيراز 07:15 پرواز كرد 09:13 4 737 2016- 5-26
IRA IR 246 گرگان 07:15 پرواز كرد 07:37 2 F100 2016- 5-26
CPN IV 014 عسلويه-منطقه ویژه 07:20 پرواز كرد 07:35 4 737 2016- 5-26
IRC EP 3844 ايلام 07:25 پرواز كرد 07:47 4 F100 2016- 5-26
QSM QB 1212 اهواز 07:40 پرواز كرد 07:58 2 F100 2016- 5-26
IRB B9 946 تبريز 07:50 پرواز كرد 08:06 2 MD82 2016- 5-26
IRM W5 4575 جيرفت 08:00 پرواز كرد 08:03 4 BAE146 2016- 5-26
IRM W5 1033 مشهد 08:00 پرواز كرد 08:32 4 AB6 2016- 5-26
IRM W5 1051 كرمان 08:10 پرواز كرد 08:33 4 AB6 2016- 5-26
IRM W5 1002 خرم آباد 08:15 پرواز كرد 08:37 4 BAE146 2016- 5-26
TBZ I3 5202 تبريز 08:20 پرواز كرد 08:38 2 MD 83 2016- 5-26
IRC EP 3774 شيراز 08:25 پرواز كرد 08:41 4 F100 2016- 5-26
IRB B9 956 اهواز 08:35 پرواز كرد 08:49 2 MD82 2016- 5-26
CPN IV 4302 مشهد 08:35 پرواز كرد 08:43 4 737 2016- 5-26
TBN TA 6231 اصفهان 08:45 پرواز كرد 08:52 4 RJ100 2016- 5-26
TBN TA 6245 اهواز 08:50 پرواز كرد 08:54 4 MD88 2016- 5-26
TBZ I3 5211 مشهد 09:15 پرواز كرد 09:32 2 MD83 2016- 5-26
KIS Y9 7069 مشهد 09:20 پرواز كرد 09:27 1 MD82 2016- 5-26
IRA IR 495 اردبيل 09:25 پرواز كرد 09:54 2 MD80 2016- 5-26
QSM QB 1293 سنندج 09:30 پرواز كرد 09:41 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 3786 شيراز 09:35 پرواز كرد 10:13 4 B727 2016- 5-26
TBZ I3 5235 مشهد 09:35 پرواز كرد 09:53 2 MD83 2016- 5-26
IRC EP 830 اهواز 09:40 پرواز كرد 11:00 4 737 2016- 5-26
CPN IV 026 مشهد 09:40 پرواز كرد 10:58 4 MD83 2016- 5-26
IRM W5 1089 شيراز 09:45 پرواز كرد 09:57 4 A310 2016- 5-26
IRC EP 840 ايلام 09:50 پرواز كرد 10:03 4 ATR 2016- 5-26
IZG ZV 4041 مشهد 09:50 پرواز كرد 10:28 1 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4021 مشهد 10:10 پرواز كرد 10:42 1 MD83 2016- 5-26
CPN IV 024 مشهد 10:15 پرواز كرد 10:25 4 MD82 2016- 5-26
QSM QB 1248 زاهدان 10:20 پرواز كرد 10:43 2 F100 2016- 5-26
QSM QB 1202 مشهد 10:25 پرواز كرد 10:34 2 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5221 کيش 10:35 پرواز كرد 10:38 2 MD83 2016- 5-26
IRA IR 243 رشت 10:50 پرواز كرد 11:08 2 MD80 2016- 5-26
IRC EP 630 گرگان 11:00 پرواز كرد 11:23 4 ATR 2016- 5-26
IZG ZV 4031 مشهد 11:00 پرواز كرد 11:11 1 A319 2016- 5-26
QSM QB 1240 قشم 11:15 پرواز كرد 11:32 2 RJ85 2016- 5-26
QSM QB 1250 مشهد 11:40 پرواز كرد 11:55 2 F100 2016- 5-26
TBN TA 6222 مشهد 11:40 باطل شد 4 737 2016- 5-26
IRA IR 464 مشهد 12:00 پرواز كرد 12:56 2 A320 2016- 5-26
TBZ I3 5204 تبريز 12:10 پرواز كرد 12:22 2 MD83 2016- 5-26
IZG ZV 4075 مشهد 12:20 پرواز كرد 12:59 1 MD 83 2016- 5-26
KIS Y9 7053 کيش 12:45 پرواز كرد 12:52 1 MD 83 2016- 5-26
TBN TA 6263 کيش 13:10 پرواز كرد 13:20 4 MD88 2016- 5-26
IRB B9 912 بندرعباس 13:30 پرواز كرد 13:46 2 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1035 مشهد 13:30 پرواز كرد 13:53 4 AB6 2016- 5-26
IRA IR 256 بندرعباس 13:50 پرواز كرد 17:50 2 A320 2016- 5-26
TBZ I3 5213 مشهد 14:00 پرواز كرد 15:34 2 MD 83 2016- 5-26
QSM QB 1288 مشهد 14:00 پرواز كرد 14:05 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 3710 اردبيل 14:10 پرواز كرد 14:36 4 B727 2016- 5-26
KIS Y9 7021 کيش 14:10 پرواز كرد 14:23 1 MD82 2016- 5-26
IRM W5 4579 قشم 14:15 پرواز كرد 14:34 4 BAE146 2016- 5-26
MRJ JI 2804 مشهد 14:20 پرواز كرد 14:32 2 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 پرواز كرد 14:42 1 MD83 2016- 5-26
IRA IR 460 مشهد 14:30 پرواز كرد 14:51 2 MD80 2016- 5-26
CPN IV 040 مشهد 14:35 پرواز كرد 15:32 4 MD83 2016- 5-26
IRC EP 826 رامسر 14:40 پرواز كرد 14:53 4 ATR 2016- 5-26
IRB B9 932 شيراز 14:40 پرواز كرد 16:38 2 MD83 2016- 5-26
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 پرواز كرد 15:06 4 A310 2016- 5-26
IZG ZV 4023 مشهد 14:50 پرواز كرد 15:12 1 MD82 2016- 5-26
IRA IR 426 شيراز 15:00 پرواز كرد 15:14 2 MD80 2016- 5-26
IZG ZV 4047 مشهد 15:10 پرواز كرد 16:05 1 A320 2016- 5-26
IRA IR 443 تبريز 15:25 پرواز كرد 15:49 2 F100 2016- 5-26
IRC EP 632 گرگان 15:55 پرواز كرد 16:27 4 ATR 2016- 5-26
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 پرواز كرد 16:19 1 A319 2016- 5-26
IRG NV 2608 يزد 16:00 پرواز كرد 16:22 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5223 شيراز 16:05 پرواز كرد 16:15 2 MD 83 2016- 5-26
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 پرواز كرد 17:12 2 737 2016- 5-26
QSM QB 1216 آبادان 16:15 پرواز كرد 16:37 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 415 بوشهر 16:25 پرواز كرد 16:47 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5206 تبريز 16:30 پرواز كرد 16:44 2 MD82 2016- 5-26
QSM QB 1252 مشهد 16:30 پرواز كرد 17:54 2 RJ100 2016- 5-26
IRA IR 296 يزد 16:35 پرواز كرد 17:22 2 F100 2016- 5-26
CPN IV 4344 مشهد 16:40 پرواز كرد 16:53 4 737 2016- 5-26
IRA IR 254 اصفهان 16:45 پرواز كرد 18:46 2 A320 2016- 5-26
IRM W5 1049 بيرجند 16:45 پرواز كرد 16:57 4 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5244 تبريز 16:50 پرواز كرد 17:18 2 MD83 2016- 5-26
ATR AK 1919 مشهد 16:55 پرواز كرد 20:56 4 MD83 2016- 5-26
IRC EP 860 آبادان 17:00 پرواز كرد 17:26 4 727 2016- 5-26
IZG ZV 4013 اهواز 17:05 پرواز كرد 17:37 1 MD83 2016- 5-26
TBN TA 6275 اهواز 17:10 پرواز كرد 17:20 4 MD88 2016- 5-26
KIS Y9 7081 کيش 17:15 پرواز كرد 17:28 1 MD82 2016- 5-26
IRA IR 287 كرمانشاه 17:20 پرواز كرد 17:51 2 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4071 کيش 17:25 پرواز كرد 17:43 1 A320 2016- 5-26
IRC EP 864 دزفول 17:30 پرواز كرد 17:39 4 F100 2016- 5-26
IRC EP 822 عسلويه-منطقه ویژه 17:45 پرواز كرد 18:03 4 B727 2016- 5-26
IRB B9 960 مشهد 17:45 پرواز كرد 18:23 2 MD82 2016- 5-26
MRJ JI 2844 قشم 18:00 پرواز كرد 18:18 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 844 رشت 18:05 پرواز كرد 18:08 4 ATR 2016- 5-26
IRM W5 1055 كرمان 18:20 پرواز كرد 18:42 4 AB6 2016- 5-26
IRC EP 862 يزد 18:30 پرواز كرد 19:14 4 B727 2016- 5-26
KIS Y9 7089 بندرعباس 18:40 پرواز كرد 19:13 1 MD83 2016- 5-26
TBN TA 6254 مشهد 18:45 پرواز كرد 18:48 4 MD88 2016- 5-26
MRJ JI 2820 کيش 18:50 پرواز كرد 19:40 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 3914 بوشهر 19:00 پرواز كرد 19:22 4 A320 2016- 5-26
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 پرواز كرد 19:27 4 A310 2016- 5-26
QSM QB 1242 قشم 19:05 پرواز كرد 19:53 2 F100 2016- 5-26
IRA IR 279 اروميه 19:10 پرواز كرد 20:24 2 F100 2016- 5-26
KIS Y9 7453 کيش 19:15 پرواز كرد 19:33 1 MD 83 2016- 5-26
IRG NV 2614 اهواز 19:15 پرواز كرد 19:52 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1027 ساري 19:20 پرواز كرد 19:18 4 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5277 اروميه 19:25 پرواز كرد 21:32 2 MD82 2016- 5-26
CPN IV 048 شيراز 19:30 پرواز كرد 19:48 4 737 2016- 5-26
IRB B9 8056 اهواز 19:30 پرواز كرد 19:50 2 MD82 2016- 5-26
IZG ZV 4073 مشهد 19:35 پرواز كرد 19:44 1 MD 83 2016- 5-26
IRM W5 1087 شيراز 19:40 پرواز كرد 20:04 4 AB6 2016- 5-26
IRB B9 8096 کيش 19:45 پرواز كرد 20:57 2 MD82 2016- 5-26
CPN IV 028 مشهد 19:45 پرواز كرد 20:00 4 737 2016- 5-26
IRM W5 1037 مشهد 19:50 پرواز كرد 20:12 4 AB6 2016- 5-26
IZG ZV 4001 مشهد 20:00 پرواز كرد 20:08 1 MD 83 2016- 5-26
IRC EP 832 اهواز 20:00 پرواز كرد 21:56 4 727 2016- 5-26
TBZ I3 5273 شيراز 20:10 پرواز كرد 20:27 2 MD82 2016- 5-26
CPN IV 034 دزفول 20:10 پرواز كرد 20:46 4 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 424 شيراز 20:20 پرواز كرد 21:41 2 F100 2016- 5-26
IRM W5 1098 اهواز 20:30 پرواز كرد 21:10 4 A310 2016- 5-26
QSM QB 1236 شيراز 20:40 پرواز كرد 20:58 2 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5208 تبريز 20:45 پرواز كرد 21:13 2 MD 83 2016- 5-26
CPN IV 018 اهواز 20:50 پرواز كرد 21:06 4 MD 83 2016- 5-26
IRA IR 419 اهواز 20:55 پرواز كرد 21:46 2 F100 2016- 5-26
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 پرواز كرد 22:21 2 RJ100 2016- 5-26
TBZ I3 5242 تبريز 21:05 پرواز كرد 21:24 2 MD 83 2016- 5-26
TBN TA 6224 مشهد 21:10 پرواز كرد 21:27 4 MD88 2016- 5-26
IRA IR 238 اصفهان 21:10 پرواز كرد 21:35 2 A320 2016- 5-26
IRC EP 622 كرمانشاه 21:20 پرواز كرد 21:39 4 F100 2016- 5-26
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 پرواز كرد 23:09 2 737 2016- 5-26
IRC EP 3720 آبادان 22:00 پرواز كرد 23:15 4 737 2016- 5-26
IRM W5 1039 مشهد 22:30 پرواز كرد 22:51 4 AB6 2016- 5-26
IZG ZV 4027 مشهد 22:45 پرواز كرد 23:05 1 MD82 2016- 5-26
IRC EP 3788 شيراز 23:00 پرواز كرد 23:29 4 F100 2016- 5-26
IRM W5 1053 كرمان 23:40 پرواز كرد 23:57 4 AB6 2016- 5-26
IRC EP 3782 شيراز 23:40 پرواز كرد 00:13 4 A320 2016- 5-26
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 پرواز كرد 00:22 1 MD82 2016- 5-26
IRM W5 4586 اهواز 05:00 در حال سوار شدن 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 دريافت کارت پرواز 4 ATR 2016- 5-27
IRA IR 283 كرمانشاه 05:10 دريافت کارت پرواز 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 644 بندرعباس 05:15 دريافت کارت پرواز 4 737 2016- 5-27
IRC EP 3844 ايلام 05:30 دريافت کارت پرواز 4 F100 2016- 5-27
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1031 مشهد 05:50 دريافت کارت پرواز 4 BAE146 2016- 5-27
IRA IR 407 بوشهر 05:55 دريافت کارت پرواز 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 850 زاهدان 06:00 دريافت کارت پرواز 4 727 2016- 5-27
IRA IR 378 زاهدان 06:05 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 234 بندر لنگه 06:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRA IR 326 لارستان 06:20 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRB B9 956 اهواز 06:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRG NV 2520 اغاجاری 06:50 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5287 شيراز 06:50 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 426 شيراز 07:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 5-27
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRA IR 376 زاهدان 07:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1291 كرمانشاه 07:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
MRJ JI 2802 مشهد 08:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7405 آبادان 08:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5202 تبريز 08:10 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5229 مشهد 08:15 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 3772 شيراز 08:25 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 620 كرمانشاه 08:35 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
KIS Y9 7497 اصفهان 08:40 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRB B9 946 تبريز 08:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4569 بجنورد 08:45 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
QSM QB 1293 سنندج 09:00 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1063 سيرجان 09:00 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
KIS Y9 7069 مشهد 09:05 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRA IR 216 بيرجند 09:10 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IZG ZV 4021 مشهد 09:10 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5263 مشهد 09:15 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 630 گرگان 09:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 3920 چابهار 09:20 به موقع 4 A320 2016- 5-27
QSM QB 1277 اروميه 09:25 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 8060 مشهد 09:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 830 اهواز 09:30 به موقع 4 737 2016- 5-27
CPN IV 044 کيش 09:30 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
ATR AK 1919 مشهد 09:35 به موقع 4 A320 2016- 5-27
CPN IV 026 مشهد 09:40 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRM W5 1043 کيش 09:55 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IZG ZV 4075 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
CPN IV 024 مشهد 10:10 به موقع 4 737 2016- 5-27
QSM QB 1202 مشهد 10:25 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 016 چابهار 10:30 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRC EP 826 رامسر 10:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 737 2016- 5-27
IRA IR 495 اردبيل 10:50 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 020 اهواز 11:00 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4031 مشهد 11:10 به موقع 1 A319 2016- 5-27
IZG ZV 4097 مشهد 11:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1240 قشم 11:25 به موقع 2 RJ85 2016- 5-27
QSM QB 1250 مشهد 11:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 022 مشهد 12:10 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5233 مشهد 12:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 1051 كرمان 12:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
QSM QB 1230 ماهشهر 12:35 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 12:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRC EP 606 رامسر 13:00 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
IRM W5 4572 ايلام 13:00 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
IZG ZV 4023 مشهد 13:10 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBN TA 6263 کيش 13:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
IRC EP 3776 شيراز 13:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 3710 اردبيل 13:25 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRC EP 842 ايلام 13:35 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4065 ماهشهر 13:45 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5248 تبريز 14:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6295 شيراز 14:05 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
QSM QB 1244 کيش 14:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 966 مشهد 14:10 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 214 قشم 14:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 447 تبريز 14:15 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IZG ZV 4001 مشهد 14:20 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
CPN IV 040 مشهد 14:20 به موقع 4 737 2016- 5-27
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRG NV 2620 اهواز 14:25 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 460 مشهد 14:30 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRA IR 245 رشت 14:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRM W5 1004 خرم آباد 14:50 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
IZG ZV 4047 مشهد 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5223 شيراز 15:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
CPN IV 030 تبريز 15:05 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
IRA IR 350 کيش 15:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 042 شيراز 15:20 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRC EP 862 يزد 15:30 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRB B9 932 شيراز 15:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 296 يزد 15:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 A319 2016- 5-27
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 به موقع 2 737 2016- 5-27
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5235 مشهد 16:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 4344 مشهد 16:40 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRA IR 311 اهواز 16:45 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRA IR 428 شيراز 16:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 844 رشت 16:50 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5213 مشهد 16:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4013 اهواز 17:00 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRC EP 640 تبريز 17:00 به موقع 4 727 2016- 5-27
KIS Y9 7429 کيش 17:05 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRC EP 626 كرمانشاه 17:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7089 بندرعباس 17:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRM W5 4579 قشم 17:35 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
TBZ I3 5206 تبريز 17:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRC EP 858 اروميه 17:45 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRC EP 3782 شيراز 17:50 به موقع 4 A320 2016- 5-27
TBN TA 6285 اهواز 18:00 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5211 مشهد 18:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRA IR 458 بندرعباس 18:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
MRJ JI 2806 مشهد 18:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRG NV 2608 يزد 18:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRB B9 912 بندرعباس 18:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
TBN TA 6254 مشهد 18:45 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
CPN IV 046 تبريز 18:50 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRB B9 8066 مشهد 18:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IZG ZV 4029 آبادان 19:00 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 A310 2016- 5-27
TBN TA 6252 مشهد 19:05 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 600 مشهد 19:10 به موقع 4 737 2016- 5-27
KIS Y9 7453 کيش 19:15 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
KIS Y9 7451 شيراز 19:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
CPN IV 028 مشهد 19:25 به موقع 4 737 2016- 5-27
IZG ZV 4063 بوشهر 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
IRC EP 624 كرمانشاه 19:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
IRA IR 279 اروميه 19:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 048 شيراز 19:35 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5273 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 5-27
ATR AK 1917 مشهد 20:05 به موقع 4 A320 2016- 5-27
CPN IV 034 دزفول 20:05 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRB B9 940 شيراز 20:20 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 A319 2016- 5-27
QSM QB 1236 شيراز 20:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1210 اهواز 20:35 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRC EP 860 آبادان 20:55 به موقع 4 F100 2016- 5-27
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5277 اروميه 21:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5250 تبريز 21:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 به موقع 2 737 2016- 5-27
TBN TA 6235 اصفهان 21:40 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRC EP 3720 آبادان 22:00 به موقع 4 737 2016- 5-27
TBZ I3 5208 تبريز 22:05 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3786 شيراز 22:35 به موقع 4 A320 2016- 5-27
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
IZG ZV 4027 مشهد 22:35 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRB B9 8068 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5244 تبريز 22:45 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
dep-haj
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRM W5 4586 اهواز 05:00 در حال سوار شدن 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 دريافت کارت پرواز 4 ATR 2016- 5-27
IRA IR 283 كرمانشاه 05:10 دريافت کارت پرواز 2 MD80 2016- 5-27
IRC EP 644 بندرعباس 05:15 دريافت کارت پرواز 4 737 2016- 5-27
IRC EP 3844 ايلام 05:30 دريافت کارت پرواز 4 F100 2016- 5-27
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1031 مشهد 05:50 دريافت کارت پرواز 4 BAE146 2016- 5-27
IRA IR 407 بوشهر 05:55 دريافت کارت پرواز 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 850 زاهدان 06:00 دريافت کارت پرواز 4 727 2016- 5-27
IRA IR 378 زاهدان 06:05 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 234 بندر لنگه 06:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRA IR 326 لارستان 06:20 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRB B9 956 اهواز 06:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRG NV 2520 اغاجاری 06:50 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5287 شيراز 06:50 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 426 شيراز 07:00 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 5-27
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRA IR 376 زاهدان 07:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1291 كرمانشاه 07:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
MRJ JI 2802 مشهد 08:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7405 آبادان 08:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5202 تبريز 08:10 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5229 مشهد 08:15 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 3772 شيراز 08:25 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 620 كرمانشاه 08:35 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
KIS Y9 7497 اصفهان 08:40 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRB B9 946 تبريز 08:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4569 بجنورد 08:45 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1063 سيرجان 09:00 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
QSM QB 1293 سنندج 09:00 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
KIS Y9 7069 مشهد 09:05 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRA IR 216 بيرجند 09:10 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IZG ZV 4021 مشهد 09:10 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5263 مشهد 09:15 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRC EP 630 گرگان 09:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 3920 چابهار 09:20 به موقع 4 A320 2016- 5-27
QSM QB 1277 اروميه 09:25 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 8060 مشهد 09:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRC EP 830 اهواز 09:30 به موقع 4 737 2016- 5-27
CPN IV 044 کيش 09:30 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
ATR AK 1919 مشهد 09:35 به موقع 4 A320 2016- 5-27
CPN IV 026 مشهد 09:40 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRM W5 1043 کيش 09:55 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IZG ZV 4075 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
CPN IV 024 مشهد 10:10 به موقع 4 737 2016- 5-27
QSM QB 1202 مشهد 10:25 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 016 چابهار 10:30 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRC EP 826 رامسر 10:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 737 2016- 5-27
IRA IR 495 اردبيل 10:50 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 020 اهواز 11:00 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4031 مشهد 11:10 به موقع 1 A319 2016- 5-27
IZG ZV 4097 مشهد 11:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
QSM QB 1240 قشم 11:25 به موقع 2 RJ85 2016- 5-27
QSM QB 1250 مشهد 11:40 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 022 مشهد 12:10 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5233 مشهد 12:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 1051 كرمان 12:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
QSM QB 1230 ماهشهر 12:35 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 12:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRC EP 606 رامسر 13:00 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
IRM W5 4572 ايلام 13:00 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
IZG ZV 4023 مشهد 13:10 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBN TA 6263 کيش 13:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
IRC EP 3776 شيراز 13:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IRC EP 3710 اردبيل 13:25 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRC EP 842 ايلام 13:35 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4065 ماهشهر 13:45 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBZ I3 5248 تبريز 14:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6295 شيراز 14:05 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
QSM QB 1244 کيش 14:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRB B9 966 مشهد 14:10 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 214 قشم 14:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 447 تبريز 14:15 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
CPN IV 040 مشهد 14:20 به موقع 4 737 2016- 5-27
IZG ZV 4001 مشهد 14:20 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRG NV 2620 اهواز 14:25 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRA IR 460 مشهد 14:30 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRA IR 245 رشت 14:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IRM W5 1004 خرم آباد 14:50 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
IZG ZV 4047 مشهد 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5223 شيراز 15:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
CPN IV 030 تبريز 15:05 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
IRA IR 350 کيش 15:15 به موقع 2 A320 2016- 5-27
CPN IV 042 شيراز 15:20 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRC EP 862 يزد 15:30 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRB B9 932 شيراز 15:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRA IR 296 يزد 15:55 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 A319 2016- 5-27
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 به موقع 2 737 2016- 5-27
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5235 مشهد 16:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
CPN IV 4344 مشهد 16:40 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRA IR 311 اهواز 16:45 به موقع 2 MD80 2016- 5-27
IRA IR 428 شيراز 16:45 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 844 رشت 16:50 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
TBZ I3 5213 مشهد 16:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IZG ZV 4013 اهواز 17:00 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRC EP 640 تبريز 17:00 به موقع 4 727 2016- 5-27
KIS Y9 7429 کيش 17:05 به موقع 1 A320 2016- 5-27
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRC EP 626 كرمانشاه 17:15 به موقع 4 F100 2016- 5-27
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 A320 2016- 5-27
KIS Y9 7089 بندرعباس 17:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRM W5 4579 قشم 17:35 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
TBZ I3 5206 تبريز 17:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRC EP 858 اروميه 17:45 به موقع 4 727 2016- 5-27
IRC EP 3782 شيراز 17:50 به موقع 4 A320 2016- 5-27
TBN TA 6285 اهواز 18:00 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5211 مشهد 18:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRA IR 458 بندرعباس 18:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
MRJ JI 2806 مشهد 18:05 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IRG NV 2608 يزد 18:10 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRB B9 912 بندرعباس 18:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
TBN TA 6254 مشهد 18:45 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
CPN IV 046 تبريز 18:50 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRB B9 8066 مشهد 18:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 A320 2016- 5-27
IZG ZV 4029 آبادان 19:00 به موقع 1 MD83 2016- 5-27
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 A310 2016- 5-27
TBN TA 6252 مشهد 19:05 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 600 مشهد 19:10 به موقع 4 737 2016- 5-27
KIS Y9 7453 کيش 19:15 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
KIS Y9 7451 شيراز 19:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
CPN IV 028 مشهد 19:25 به موقع 4 737 2016- 5-27
IZG ZV 4063 بوشهر 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-27
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD 83 2016- 5-27
IRA IR 279 اروميه 19:30 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRC EP 624 كرمانشاه 19:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
CPN IV 048 شيراز 19:35 به موقع 4 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5273 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 5-27
ATR AK 1917 مشهد 20:05 به موقع 4 A320 2016- 5-27
CPN IV 034 دزفول 20:05 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRB B9 940 شيراز 20:20 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 A310 2016- 5-27
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 A319 2016- 5-27
QSM QB 1236 شيراز 20:35 به موقع 2 F100 2016- 5-27
QSM QB 1210 اهواز 20:35 به موقع 2 RJ100 2016- 5-27
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 5-27
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 4 MD82 2016- 5-27
IRC EP 860 آبادان 20:55 به موقع 4 F100 2016- 5-27
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 5-27
TBZ I3 5277 اروميه 21:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
TBZ I3 5250 تبريز 21:20 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 به موقع 2 737 2016- 5-27
TBN TA 6235 اصفهان 21:40 به موقع 4 RJ100 2016- 5-27
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 737 2016- 5-27
IRC EP 3720 آبادان 22:00 به موقع 4 737 2016- 5-27
TBZ I3 5208 تبريز 22:05 به موقع 2 MD83 2016- 5-27
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 5-27
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 5-27
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IRC EP 3786 شيراز 22:35 به موقع 4 A320 2016- 5-27
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 5-27
IZG ZV 4027 مشهد 22:35 به موقع 1 A320 2016- 5-27
IRB B9 8068 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
TBZ I3 5244 تبريز 22:45 به موقع 2 MD 83 2016- 5-27
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-27
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-27
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 5-27