خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰:۱۹
تهران
امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
31°
32°
22°
فردا ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
30°
18°
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
30°
18°
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
30°
18°
۱۴ خرداد ۱۳۹۵
31°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRM W5 1030 مشهد 16:30 آماده نشستن 6 AB6 2016- 5-30
TBN TA 6264 کيش 17:15 تاخير خروج 6 MD88 2016- 5-30
KIS Y9 7068 مشهد 17:30 به فرودگاه وارد شد 18:02 2 MD83 2016- 5-30
TBZ I3 5230 مشهد 17:30 به فرودگاه وارد شد 18:04 2 MD 83 2016- 5-30
IZG ZV 4022 مشهد 17:40 به زمين نشست 18:35 2 MD83 2016- 5-30
IRG NV 2613 اهواز 17:50 به زمين نشست 18:19 2 F100 2016- 5-30
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به زمين نشست 18:26 2 MD83 2016- 5-30
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به زمين نشست 18:41 2 AB6 2016- 5-30
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به زمين نشست 18:32 2 MD83 2016- 5-30
CPN IV 043 شيراز 18:25 تاخير دارد 6 737 2016- 5-30
QSM QB 1203 مشهد 18:30 آماده نشستن 2 F100 2016- 5-30
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 18:30 به زمين نشست 18:29 6 AB6 2016- 5-30
IRM W5 1042 کيش 18:30 به زمين نشست 18:16 6 A310 2016- 5-30
CPN IV 017 چابهار 18:40 تاخير دارد 6 MD 83 2016- 5-30
QSM QB 1274 تبريز 18:45 آماده نشستن 2 RJ100 2016- 5-30
PYA PYA2351 بيرجند 18:45 به موقع 6 AN74 2016- 5-30
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 A320 2016- 5-30
IRA IR 496 اردبيل 18:55 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
CPN IV 027 مشهد 19:00 به موقع 6 MD 83 2016- 5-30
IRA IR 286 كرمانشاه 19:00 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
KIS Y9 7450 شيراز 19:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IRG NV 2521 اغاجاری 19:05 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-30
IZG ZV 4044 مشهد 19:25 به موقع 2 A319 2016- 5-30
IRA IR 442 تبريز 19:30 به موقع 2 F100 2016- 5-30
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 تاخير خروج 2 MD 83 2016- 5-30
IRC EP 3701 سبزوار 19:30 به موقع 6 ATR 2016- 5-30
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 RJ100 2016- 5-30
IRC EP 3711 اردبيل 19:35 به موقع 6 F100 2016- 5-30
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IRM W5 1062 سيرجان 19:50 به موقع 6 BAE146 2016- 5-30
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRC EP 845 رشت 20:00 به موقع 6 F100 2016- 5-30
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-30
IRB B9 913 بندرعباس 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IRG NV 2619 اهواز 20:25 به موقع 2 F100 2016- 5-30
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 RJ100 2016- 5-30
IRM W5 1048 بيرجند 20:35 به موقع 6 BAE146 2016- 5-30
IRC EP 861 آبادان 20:35 تاخير خروج 6 737 2016- 5-30
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 MD82 2016- 5-30
TBZ I3 5282 بندرعباس 21:15 به موقع 2 737 2016- 5-30
IRB B9 941 شيراز 21:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IZG ZV 4026 مشهد 21:30 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
TBN TA 6286 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 5-30
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRC EP 3931 زاهدان 21:35 به موقع 6 B727 2016- 5-30
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 A320 2016- 5-30
IRC EP 625 كرمانشاه 22:00 به موقع 6 ATR 2016- 5-30
IRA IR 414 بوشهر 22:10 به موقع 2 F100 2016- 5-30
TBZ I3 5247 تبريز 22:10 تاخير خروج 2 MD 83 2016- 5-30
TBZ I3 5278 اروميه 22:15 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IRG NV 2609 يزد 22:40 به موقع 2 F100 2016- 5-30
QSM QB 1211 اهواز 22:40 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB6 2016- 5-30
CPN IV 035 دزفول 22:40 به موقع 6 MD 83 2016- 5-30
CPN IV 041 مشهد 22:45 تاخير خروج 6 737 2016- 5-30
CPN IV 049 شيراز 22:45 به موقع 6 MD82 2016- 5-30
MRJ JI 2845 قشم 22:45 به موقع 2 A320 2016- 5-30
KIS Y9 7088 بندرعباس 22:45 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IRA IR 299 يزد 22:45 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
KIS Y9 7030 اهواز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IZG ZV 4062 بوشهر 22:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IRC EP 3787 شيراز 22:55 تاخير خروج 6 A320 2016- 5-30
IRC EP 627 كرمانشاه 22:55 به موقع 6 F100 2016- 5-30
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 737 2016- 5-30
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IRB B9 915 آبادان 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
KIS Y9 7452 کيش 23:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
ATR AK 1900 بوشهر 23:20 به موقع 6 A320 2016- 5-30
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 727 2016- 5-30
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 5-30
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRA IR 261 مشهد 23:40 به موقع 2 A320 2016- 5-30
QSM QB 1243 قشم 23:40 به موقع 2 RJ100 2016- 5-30
IRA IR 257 بندرعباس 23:45 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IZG ZV 4000 مشهد 23:45 به موقع 2 A320 2016- 5-30
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IRA IR 418 اهواز 23:45 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
IRA IR 469 مشهد 23:45 به موقع 2 F100 2016- 5-30
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 AB6 2016- 5-30
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-30
QSM QB 1237 شيراز 23:50 به موقع 2 RJ100 2016- 5-30
IRC EP 863 يزد 23:55 به موقع 6 737 2016- 5-30
TBZ I3 5236 مشهد 23:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-30
TBZ I3 5274 شيراز 23:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
IZG ZV 4010 شيراز 23:55 به موقع 2 A319 2016- 5-30
IRC EP 3771 شيراز 06:20 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IRC EP 3773 شيراز 06:45 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IRM W5 1038 مشهد 06:45 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRB B9 961 مشهد 06:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5285 مشهد 07:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5201 تبريز 07:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRM W5 1050 كرمان 07:10 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRM W5 4530 اصفهان 07:10 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
TBN TA 6251 مشهد 07:30 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IZG ZV 4090 مشهد 07:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
CPN IV 4329 مشهد 07:45 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
TBN TA 6230 اصفهان 07:50 به موقع 6 RJ85 2016- 5-31
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7084 يزد 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1281 اصفهان 08:10 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4016 اهواز 08:15 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 A310 2016- 5-31
CPN IV 021 اهواز 08:30 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
IRB B9 957 اهواز 08:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
CPN IV 039 شيراز 08:40 به موقع 6 737 2016- 5-31
IZG ZV 4076 شيراز 08:40 به موقع 2 A319 2016- 5-31
IRM W5 4581 شهركرد 08:45 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
TBN TA 6221 مشهد 08:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRC EP 839 سنندج 09:00 به موقع 6 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
MRJ JI 2828 كرمانشاه 09:00 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
TBZ I3 5280 اروميه 09:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 3843 ايلام 09:15 به موقع 6 ATR 2016- 5-31
IRA IR 410 اهواز 09:25 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 5-31
IRB B9 8029 دزفول 09:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRC EP 3751 آبادان 09:50 به موقع 6 737 2016- 5-31
KIS Y9 7404 آبادان 10:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRA IR 217 بيرجند 10:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
QSM QB 1231 ماهشهر 10:20 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
QSM QB 1241 قشم 10:30 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1017 عسلويه-منطقه ویژه 10:45 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRC EP 3775 شيراز 10:50 به موقع 6 F100 2016- 5-31
QSM QB 1290 كرمانشاه 11:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5203 تبريز 11:10 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IZG ZV 4022 مشهد 11:15 به موقع 2 A320 2016- 5-31
TBN TA 6232 اصفهان 11:15 به موقع 6 RJ85 2016- 5-31
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:25 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IRM W5 1094 بندرعباس 11:30 به موقع 6 A310 2016- 5-31
TBN TA 6246 اهواز 11:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
TBZ I3 5212 مشهد 12:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1276 اروميه 12:40 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 293 يزد 12:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 817 بجنورد 12:55 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4094 مشهد 12:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRA IR 205 لاوان 13:00 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRB B9 8073 مشهد 13:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1062 سيرجان 13:10 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
TBN TA 6253 مشهد 13:10 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRA IR 284 كرمانشاه 13:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRC EP 625 كرمانشاه 13:35 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4074 مشهد 13:40 به موقع 2 A320 2016- 5-31
CPN IV 045 کيش 13:45 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 631 گرگان 13:50 به موقع 6 707 2016- 5-31
IRA IR 494 اردبيل 13:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4040 مشهد 14:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRA IR 465 مشهد 14:10 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 383 چابهار 14:10 به موقع 2 F100 2016- 5-31
QSM QB 1272 تبريز 14:30 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
IRC EP 843 ايلام 14:30 به موقع 6 727 2016- 5-31
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4030 مشهد 14:40 به موقع 2 A319 2016- 5-31
IRM W5 1028 طبس 14:45 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
TBZ I3 5253 تبريز 14:50 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1251 مشهد 14:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 257 بندرعباس 15:00 به موقع 2 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRG NV 2505 خارگ 15:00 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRG NV 2511 سيري 15:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 851 زاهدان 15:15 به موقع 6 727 2016- 5-31
KIS Y9 7024 کيش 15:15 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRA IR 261 مشهد 15:20 به موقع 2 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5205 تبريز 15:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 645 بندرعباس 15:30 به موقع 6 727 2016- 5-31
CPN IV 4307 اصفهان 15:30 به موقع 6 MD82 2016- 5-31
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1030 مشهد 15:45 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRM W5 4536 سبزوار 15:50 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
TBZ I3 5288 شيراز 16:00 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRA IR 327 لارستان 16:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
KIS Y9 7496 اصفهان 16:15 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRC EP 841 ايلام 16:35 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IRB B9 947 تبريز 16:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRB B9 8075 مشهد 16:45 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
MRJ JI 2801 مشهد 17:00 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRC EP 827 رامسر 17:00 به موقع 6 ATR 2016- 5-31
CPN IV 023 مشهد 17:10 به موقع 6 737 2016- 5-31
TBN TA 6259 مشهد 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
TBN TA 6264 کيش 17:15 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
QSM QB 1289 مشهد 17:25 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5247 تبريز 17:30 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
KIS Y9 7068 مشهد 17:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IZG ZV 4026 مشهد 17:40 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 A310 2016- 5-31
IRA IR 276 اروميه 17:50 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRG NV 2613 اهواز 17:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1003 خرم آباد 17:55 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
CPN IV 015 عسلويه-منطقه ویژه 17:55 به موقع 6 737 2016- 5-31
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
IRB B9 8037 اصفهان 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4064 ماهشهر 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBN TA 6296 شيراز 18:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
CPN IV 4315 عسلويه-منطقه ویژه 18:10 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
IRB B9 8097 کيش 18:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1042 کيش 18:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 18:30 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
IRG NV 2601 يزد 18:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 861 آبادان 18:35 به موقع 6 737 2016- 5-31
ATR AK 1920 مشهد 18:40 به موقع 6 A320 2016- 5-31
IZG ZV 4000 مشهد 18:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRG NV 2649 رشت 18:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 297 يزد 18:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 215 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 A310 2016- 5-31
CPN IV 033 كرمانشاه 19:15 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1203 مشهد 19:25 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 A319 2016- 5-31
TBZ I3 5207 تبريز 19:30 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5274 شيراز 19:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5224 شيراز 19:40 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
TBZ I3 5234 مشهد 19:40 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRC EP 641 تبريز 20:10 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IRC EP 3711 اردبيل 20:10 به موقع 6 F100 2016- 5-31
KIS Y9 7030 اهواز 20:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRA IR 423 شيراز 20:20 به موقع 2 A320 2016- 5-31
KIS Y9 7088 بندرعباس 20:30 به موقع 2 A320 2016- 5-31
TBN TA 6234 اصفهان 20:30 به موقع 6 RJ85 2016- 5-31
IRC EP 3785 شيراز 20:30 به موقع 6 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4012 اهواز 20:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRC EP 601 مشهد 20:30 به موقع 6 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5264 مشهد 20:30 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRC EP 823 عسلويه-منطقه ویژه 20:35 به موقع 6 737 2016- 5-31
IRC EP 845 رشت 20:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-31
TBZ I3 5282 بندرعباس 21:15 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7428 کيش 21:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5278 اروميه 21:30 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
TBN TA 6248 اهواز 21:30 به موقع 6 MD88 2016- 5-31
IRG NV 2615 اهواز 21:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRG NV 2603 اصفهان 21:40 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRB B9 913 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRC EP 3921 چابهار 21:50 به موقع 6 A320 2016- 5-31
CPN IV 047 تبريز 21:55 به موقع 6 737 2016- 5-31
MRJ JI 2841 شيراز 22:00 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4028 آبادان 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRB B9 941 شيراز 22:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRA IR 318 بوشهر 22:25 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 863 يزد 22:30 به موقع 6 737 2016- 5-31
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
KIS Y9 7052 کيش 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRB B9 8057 اهواز 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 4578 قشم 22:50 به موقع 6 BAE146 2016- 5-31
CPN IV 035 دزفول 22:50 به موقع 6 MD82 2016- 5-31
CPN IV 049 شيراز 22:50 به موقع 6 737 2016- 5-31
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
IRA IR 288 كرمانشاه 22:55 به موقع 2 AB4 2016- 5-31
QSM QB 1211 اهواز 22:55 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
IRA IR 444 تبريز 22:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4056 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4062 بوشهر 22:55 به موقع 2 A320 2016- 5-31
KIS Y9 7452 کيش 23:15 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB6 2016- 5-31
ATR AK 1918 مشهد 23:30 به موقع 6 A320 2016- 5-31
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 5-31
CPN IV 041 مشهد 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 623 كرمانشاه 23:35 به موقع 6 F100 2016- 5-31
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 461 مشهد 23:40 به موقع 2 A320 2016- 5-31
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
QSM QB 1237 شيراز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 A319 2016- 5-31
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 5-31
TBZ I3 5214 مشهد 23:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRA IR 239 اصفهان 23:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 264 آبادان 23:55 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRA IR 351 کيش 23:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5249 تبريز 23:59 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRC EP 3930 زاهدان 16:55 آماده پرواز 18:47 4 B727 2016- 5-30
IRC EP 860 آبادان 17:10 در حال سوار شدن 4 737 2016- 5-30
IRB B9 940 شيراز 17:55 آماده پرواز 18:45 2 MD82 2016- 5-30
KIS Y9 7089 بندرعباس 18:15 در حال سوار شدن 19:00 1 MD83 2016- 5-30
TBN TA 6233 اصفهان 18:20 تاخير ورود 19:15 4 RJ100 2016- 5-30
IRM W5 1055 كرمان 18:20 آماده پرواز 18:09 4 AB6 2016- 5-30
IRG NV 2612 اهواز 18:30 در حال سوار شدن 2 F100 2016- 5-30
IRC EP 624 كرمانشاه 18:40 تاخير ورود 19:20 4 ATR 2016- 5-30
TBN TA 6254 مشهد 18:45 تاخير ورود 20:00 4 MD88 2016- 5-30
MRJ JI 2820 کيش 18:55 منتظر اعلام باشيد 2 AB6 2016- 5-30
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 در حال سوار شدن 4 AB6 2016- 5-30
QSM QB 1242 قشم 19:10 در حال سوار شدن 2 RJ100 2016- 5-30
TBZ I3 5248 تبريز 19:10 دريافت کارت پرواز 20:15 2 MD83 2016- 5-30
TBZ I3 5277 اروميه 19:15 دريافت کارت پرواز 2 MD83 2016- 5-30
IZG ZV 4063 بوشهر 19:20 دريافت کارت پرواز 1 MD83 2016- 5-30
CPN IV 048 شيراز 19:20 دريافت کارت پرواز 4 MD 83 2016- 5-30
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 دريافت کارت پرواز 1 MD83 2016- 5-30
QSM QB 1210 اهواز 19:30 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-30
KIS Y9 7025 کيش 19:35 دريافت کارت پرواز 1 A320 2016- 5-30
IRA IR 298 يزد 19:40 دريافت کارت پرواز 2 MD80 2016- 5-30
IRM W5 1087 شيراز 19:40 دريافت کارت پرواز 4 AB6 2016- 5-30
CPN IV 028 مشهد 19:45 دريافت کارت پرواز 20:30 4 737 2016- 5-30
IRC EP 3788 شيراز 19:45 تاخير ورود 20:45 4 A320 2016- 5-30
IRM W5 1037 مشهد 19:50 دريافت کارت پرواز 4 AB6 2016- 5-30
IRA IR 468 مشهد 20:00 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-30
IRC EP 832 اهواز 20:00 دريافت کارت پرواز 4 727 2016- 5-30
IRG NV 2608 يزد 20:05 دريافت کارت پرواز 2 F100 2016- 5-30
IZG ZV 4001 مشهد 20:10 دريافت کارت پرواز 1 A320 2016- 5-30
CPN IV 034 دزفول 20:10 دريافت کارت پرواز 4 MD 83 2016- 5-30
KIS Y9 7031 اهواز 20:15 دريافت کارت پرواز 1 MD82 2016- 5-30
IRC EP 626 كرمانشاه 20:20 به موقع 4 F100 2016- 5-30
IRB B9 914 آبادان 20:20 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IRA IR 419 اهواز 20:25 به موقع 2 MD80 2016- 5-30
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 A310 2016- 5-30
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 A319 2016- 5-30
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 5-30
QSM QB 1236 شيراز 20:40 به موقع 2 RJ100 2016- 5-30
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 21:20 4 MD 83 2016- 5-30
TBZ I3 5208 تبريز 20:50 تاخير ورود 23:50 2 MD 83 2016- 5-30
TBZ I3 5273 شيراز 20:55 به موقع 2 MD83 2016- 5-30
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 5-30
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-30
IRC EP 3782 شيراز 21:15 به موقع 4 F100 2016- 5-30
TBN TA 6235 اصفهان 21:30 به موقع 4 RJ100 2016- 5-30
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 5-30
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 5-30
TBZ I3 5246 تبريز 22:10 به موقع 2 737 2016- 5-30
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 5-30
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-30
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 5-30
IZG ZV 4027 مشهد 22:40 به موقع 1 MD83 2016- 5-30
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-30
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-30
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD83 2016- 5-30
IRM W5 4586 اهواز 05:00 به موقع 4 A310 2016- 5-31
IZG ZV 4077 شيراز 05:00 به موقع 1 A319 2016- 5-31
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
IZG ZV 4017 اهواز 05:10 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 644 بندرعباس 05:15 به موقع 4 727 2016- 5-31
KIS Y9 7085 يزد 05:15 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IRB B9 956 اهواز 05:20 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
CPN IV 038 شيراز 05:25 به موقع 4 737 2016- 5-31
IRC EP 600 مشهد 05:25 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRC EP 3844 ايلام 05:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 4580 شهركرد 05:35 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
CPN IV 020 اهواز 05:40 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 630 گرگان 05:40 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
MRJ JI 2829 كرمانشاه 05:45 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
IRA IR 292 يزد 05:45 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 204 لاوان 05:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1031 مشهد 05:50 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRA IR 407 بوشهر 05:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5279 اروميه 05:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRG NV 2504 خارگ 06:00 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 850 زاهدان 06:00 به موقع 4 727 2016- 5-31
IRA IR 411 اهواز 06:05 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRA IR 382 چابهار 06:10 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRM W5 1016 عسلويه-منطقه ویژه 06:15 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
IRC EP 3750 آبادان 06:15 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRA IR 216 بيرجند 06:20 به موقع 2 F100 2016- 5-31
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IRC EP 838 سنندج 06:25 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5254 تبريز 06:35 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRB B9 8028 دزفول 06:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1095 بندرعباس 06:45 به موقع 4 A310 2016- 5-31
KIS Y9 7405 آبادان 07:00 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IRA IR 260 مشهد 07:00 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 5-31
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 5-31
QSM QB 1230 ماهشهر 07:10 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
IRC EP 3772 شيراز 07:15 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRA IR 326 لارستان 07:15 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
CPN IV 014 عسلويه-منطقه ویژه 07:20 به موقع 4 737 2016- 5-31
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5287 شيراز 07:35 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRC EP 3774 شيراز 07:45 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRB B9 946 تبريز 07:50 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
QSM QB 1291 كرمانشاه 08:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1051 كرمان 08:10 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
TBZ I3 5286 مشهد 08:10 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRG NV 2510 سيري 08:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
ATR AK 1919 مشهد 08:20 به موقع 4 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5202 تبريز 08:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
CPN IV 4306 اصفهان 08:25 به موقع 4 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4075 مشهد 08:35 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
CPN IV 4314 عسلويه-منطقه ویژه 08:35 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
TBN TA 6231 اصفهان 08:45 به موقع 4 RJ85 2016- 5-31
TBN TA 6245 اهواز 08:50 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1029 طبس 09:00 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRM W5 1063 سيرجان 09:00 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
KIS Y9 7497 اصفهان 09:05 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
IZG ZV 4091 مشهد 09:05 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7069 مشهد 09:10 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5211 مشهد 09:15 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1277 اروميه 09:25 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRB B9 8072 مشهد 09:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
CPN IV 044 کيش 09:45 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 816 بجنورد 09:55 به موقع 4 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5233 مشهد 10:00 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-31
TBN TA 6222 مشهد 10:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRC EP 624 كرمانشاه 10:15 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
CPN IV 022 مشهد 10:15 به موقع 4 737 2016- 5-31
IRA IR 464 مشهد 10:25 به موقع 2 AB4 2016- 5-31
QSM QB 1202 مشهد 10:30 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRC EP 842 ايلام 10:45 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRA IR 285 كرمانشاه 10:50 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRA IR 495 اردبيل 10:50 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IZG ZV 4031 مشهد 11:05 به موقع 1 A319 2016- 5-31
QSM QB 1240 قشم 11:15 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
QSM QB 1273 تبريز 11:20 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
QSM QB 1250 مشهد 11:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 3776 شيراز 11:50 به موقع 4 F100 2016- 5-31
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4023 مشهد 12:15 به موقع 1 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5204 تبريز 12:20 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRM W5 4537 سبزوار 12:30 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
TBN TA 6263 کيش 13:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 A310 2016- 5-31
TBN TA 6260 مشهد 13:40 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1043 کيش 13:45 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
IRC EP 840 ايلام 13:50 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 14:00 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
QSM QB 1288 مشهد 14:00 به موقع 2 F100 2016- 5-31
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
IZG ZV 4095 مشهد 14:10 به موقع 1 MD 83 2016- 5-31
TBZ I3 5248 تبريز 14:10 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRM W5 4579 قشم 14:15 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRA IR 277 اروميه 14:20 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBN TA 6295 شيراز 14:20 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IZG ZV 4027 مشهد 14:25 به موقع 1 A320 2016- 5-31
IRC EP 826 رامسر 14:30 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
IRA IR 214 قشم 14:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
CPN IV 040 مشهد 14:35 به موقع 4 MD83 2016- 5-31
IRC EP 862 يزد 14:40 به موقع 4 727 2016- 5-31
IRB B9 8096 کيش 14:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 A310 2016- 5-31
IRM W5 1004 خرم آباد 14:50 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRA IR 460 مشهد 14:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 860 آبادان 15:00 به موقع 4 727 2016- 5-31
IZG ZV 4065 ماهشهر 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4001 مشهد 15:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-31
IRB B9 8036 اصفهان 15:25 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRA IR 350 کيش 15:30 به موقع 2 MD80 2016- 5-31
IRA IR 296 يزد 15:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 A319 2016- 5-31
IRC EP 632 گرگان 15:55 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
IRG NV 2600 يزد 16:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5223 شيراز 16:10 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7089 بندرعباس 16:15 به موقع 1 A320 2016- 5-31
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRG NV 2648 رشت 16:25 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:25 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5206 تبريز 16:30 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRC EP 822 عسلويه-منطقه ویژه 16:35 به موقع 4 737 2016- 5-31
CPN IV 032 كرمانشاه 16:35 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 3920 چابهار 16:40 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRA IR 256 بندرعباس 16:40 به موقع 2 A320 2016- 5-31
IRA IR 422 شيراز 16:45 به موقع 2 A320 2016- 5-31
TBZ I3 5263 مشهد 16:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRC EP 640 تبريز 17:00 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IZG ZV 4013 اهواز 17:05 به موقع 1 MD83 2016- 5-31
PYA PYA2356 ايلام 17:10 به موقع 4 AN74 2016- 5-31
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 A320 2016- 5-31
KIS Y9 7031 اهواز 17:20 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 A320 2016- 5-31
IRA IR 268 مشهد 17:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 3710 اردبيل 17:35 به موقع 4 F100 2016- 5-31
IRB B9 912 بندرعباس 17:40 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRB B9 960 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
MRJ JI 2840 شيراز 18:00 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
IRC EP 844 رشت 18:00 به موقع 4 ATR 2016- 5-31
TBN TA 6247 اهواز 18:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
TBZ I3 5277 اروميه 18:25 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRG NV 2612 اهواز 18:30 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBN TA 6233 اصفهان 18:30 به موقع 4 RJ85 2016- 5-31
IRA IR 319 بوشهر 18:35 به موقع 2 AB3 2016- 5-31
KIS Y9 7025 کيش 18:40 به موقع 1 A320 2016- 5-31
TBN TA 6254 مشهد 18:45 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
KIS Y9 7453 کيش 18:45 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
IZG ZV 4029 آبادان 18:50 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 5-31
IRB B9 940 شيراز 18:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 A310 2016- 5-31
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBN TA 6252 مشهد 19:05 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
CPN IV 046 تبريز 19:10 به موقع 4 737 2016- 5-31
IRG NV 2602 اصفهان 19:10 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IZG ZV 4063 بوشهر 19:25 به موقع 1 A320 2016- 5-31
IZG ZV 4073 مشهد 19:25 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
CPN IV 048 شيراز 19:30 به موقع 4 737 2016- 5-31
IRB B9 8056 اهواز 19:35 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
CPN IV 028 مشهد 19:40 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
QSM QB 1210 اهواز 19:45 به موقع 2 RJ100 2016- 5-31
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
IRA IR 289 كرمانشاه 19:50 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRA IR 445 تبريز 19:55 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 727 2016- 5-31
CPN IV 034 دزفول 20:05 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
ATR AK 1917 مشهد 20:05 به موقع 4 A320 2016- 5-31
IRG NV 2620 اهواز 20:10 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 A310 2016- 5-31
IZG ZV 4011 شيراز 20:30 به موقع 1 A319 2016- 5-31
QSM QB 1236 شيراز 20:35 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5213 مشهد 20:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5208 تبريز 20:55 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRC EP 622 كرمانشاه 21:00 به موقع 4 F100 2016- 5-31
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5273 شيراز 21:05 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRA IR 238 اصفهان 21:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5250 تبريز 21:30 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRC EP 3786 شيراز 21:30 به موقع 4 F100 2016- 5-31
TBN TA 6235 اصفهان 21:40 به موقع 4 RJ85 2016- 5-31
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD 83 2016- 5-31
KIS Y9 7429 کيش 22:00 به موقع 1 F100 2016- 5-31
TBZ I3 5246 تبريز 22:05 به موقع 2 MD 83 2016- 5-31
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRM W5 4577 بم 22:15 به موقع 4 BAE146 2016- 5-31
IRG NV 2614 اهواز 22:15 به موقع 2 F100 2016- 5-31
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
TBN TA 6258 مشهد 22:35 به موقع 4 MD88 2016- 5-31
IRB B9 8074 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
TBZ I3 5244 تبريز 22:50 به موقع 2 MD83 2016- 5-31
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 5-31
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB6 2016- 5-31
IZG ZV 4057 مشهد 23:55 به موقع 1 MD82 2016- 5-31
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد:       ارتقاء سطح خدمات یکی از مهم‌ترین طرح‌های تفکر مدیریتی و نظام فرودگاهی است که فرودگاه مهرآباد در سال 94 بعنوان یکی از فرودگاه‌های برتر در این حوزه قرار گرفت، در طول اجرای پیاده‌سازی طرح ارتقاء خدمات فرودگاهی اقدامات مهمی در حوزه‌های خدماتی، عمرانی، فنی مهندسی و هوانوردی انجام شد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، علی رستمی درباره عوامل وابسته به کیفیت ارتقاء خدمات فرودگاهی بیان کرد: مقوله ارتقای کیفیت در خدمات فرودگاهی، بحث جدیدی در ارائه خدمات نیست بلکه دقت در رفع نیازهای مسافرانی است که تردد هوایی را انتخاب کرده و انتظار بهترین خدمات از گران‌ترین مسیر حمل و
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها گفت: از نخستین دقیقه بامداد تا ساعت 5 صبح هیچ پرواز برنامه‌ای در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد صورت نمی‌گیرد. در این ساعات تنها پروازهای آمبولانس، تشریفات یا تاخیری نشست و برخاست می‌کنند. به‌گزارش روابط‌عمومی و به نقل از تین‌نیوز سیداحمد مومنی‌رخ گفت: بر اساس قوانین محیط زیست و گلایه شهروندان تهرانی ساکن در حوالی شرق و غرب فرودگاه مهرآباد از پاییز سال ۹۳ مقرر شد از نخستین دقیقه بامداد تا ساعت 5 صبح هیچ پرواز برنامه‌ای در فرودگاه مهرآباد صورت نگیرد. وی ادامه داد: البته در این زمان ممکن است پروازهایی از قبیل آمبولانس، تشریفات خاص و تاخیری نشست و برخاست داشته باشند. در حقیقت پروازهای تاخیری به دلایل نقص ف
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
سرویس شش ماهه رادار ریتیون فرودگاه مهرآباد با حضور مدیر کل محترم فرودگاه مهرآبادسرویس شش ماهه شد این سرویس به منظور حفظ ایمنی واستاندارد سازی وبروز رسانی دستگاهها ی رادار وبا تخصص ،  متخصصین اداره الکترونیک انجام گردید . به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : اکنون با سرویس 6 ماهه اول  رادار ریتیون فرودگاه بین المللی مهرآباد مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای لازم بدون کمک از شرکت سازنده توسط کارشناسان خبره واحد رادار و اتوماسیون سرویس کامل گردید و در مدار عملیاتی قرار گرفت. این سرویس مطابق دستورالعمل استاندارد مربوطه ،اورهال کلیه سیستم های رادار اولیه و رادار ثانویه،بوده و در این دوره رفع اشکال از سیستم برق سایت رادار،و همچنین تعویض کلیه فیلترهای سیستم ها، نصب پروانه موتو
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
  در نمایشگاه دستاوردهای 10ساله سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تفاهم نامه همکاری فرهنگی بین شهرداری وفرودگاه بین المللی مهرآباد منعقد گردید.   به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد :به منظور ارائه خدمات اجتماعی وفرهنگی وبا توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای کاهش آسیب ها و اشاعه فرهنگ وآموزش با تعاملات فرهنگی واجتماعی تفاهم نامه ایی یه منظور برگزاری بهینه برنامه ها در فرهنگسراهای مناسبتی در فرودگاه مهرآباد منعقد گردید . شایان ذکر است این تفاهم نامه در روز دوشنبه 3خرداد به منظور اجرای برنامه های فرهنگی جهت مسافرین ومراجعین فرودگاهی منعقد گردید . این فرهنگسراها با برنامه های فرهنگی واجتماعی در طول سال 95برگزار می گردند که اولین فرهنگسرا بعد از عقد