خوش آمدید — امروز جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵ ۰۱:۰۰:۲۳
تهران
امروز جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
31°
42°
27°
فردا ۱۲ تیر ۱۳۹۵
42°
26°
۱۳ تیر ۱۳۹۵
38°
23°
۱۴ تیر ۱۳۹۵
37°
22°
۱۵ تیر ۱۳۹۵
38°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبدازمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
TBZ I3 5236 مشهد 22:40 تاخير-عملياتي شرکت 2 A320 2016- 6-30
IRB B9 941 شيراز 22:55 به زمين نشست 00:29 2 MD82 2016- 6-30
KIS Y9 7452 کيش 23:45 به زمين نشست 00:25 2 MD 83 2016- 6-30
IRA IR 257 بندرعباس 23:50 به زمين نشست 01:15 2 MD80 2016- 6-30
IRA IR 418 اهواز 23:55 به زمين نشست 00:32 2 F100 2016- 6-30
IRM W5 1026 ساري 06:20 به موقع 6 BAE146 2016- 7- 1
IRC EP 3771 شيراز 07:20 به موقع 6 F100 2016- 7- 1
IRM W5 1062 سيرجان 07:40 به موقع 6 RJ100 2016- 7- 1
TBZ I3 5243 تبريز 08:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRA IR 282 كرمانشاه 08:00 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
QSM QB 1281 اصفهان 08:10 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRM W5 4587 اهواز 08:30 به موقع 6 A310 2016- 7- 1
IRB B9 8061 مشهد 08:30 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5245 تبريز 09:00 به موقع 2 737 2016- 7- 1
IRC EP 3705 ياسوج 09:25 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 406 بوشهر 09:50 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IRG NV 2521 اغاجاری 09:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1213 اهواز 10:40 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
QSM QB 1290 كرمانشاه 10:45 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
KIS Y9 7404 آبادان 11:00 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1050 كرمان 11:10 به موقع 6 RJ85 2016- 7- 1
IRC EP 821 عسلويه-منطقه ویژه 11:20 به موقع 6 727 2016- 7- 1
TBZ I3 5230 مشهد 11:35 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRC EP 631 گرگان 11:45 به موقع 6 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1292 سنندج 11:45 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
IRC EP 621 كرمانشاه 11:50 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
MRJ JI 2803 مشهد 12:00 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRM W5 4568 بجنورد 12:00 به موقع 6 BAE146 2016- 7- 1
IZG ZV 4022 مشهد 12:10 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1032 مشهد 12:15 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
KIS Y9 7068 مشهد 12:15 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRC EP 3775 شيراز 12:20 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IRA IR 217 بيرجند 12:35 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
QSM QB 1276 اروميه 12:40 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4020 مشهد 12:40 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5264 مشهد 12:50 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRA IR 235 بندر لنگه 13:00 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRB B9 967 مشهد 13:00 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
CPN IV 027 مشهد 13:05 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IZG ZV 4094 مشهد 13:10 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRA IR 377 زاهدان 13:15 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4074 مشهد 13:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRM W5 1088 شيراز 13:30 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
IRA IR 494 اردبيل 13:45 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IZG ZV 4040 مشهد 13:50 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5253 تبريز 13:50 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRB B9 957 اهواز 14:30 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRA IR 379 زاهدان 14:30 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1285 اصفهان 14:40 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4030 مشهد 14:45 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
TBZ I3 5222 کيش 15:00 به موقع 2 737 2016- 7- 1
QSM QB 1251 مشهد 15:05 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
IRA IR 427 شيراز 15:10 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
TBZ I3 5288 شيراز 15:20 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRC EP 607 رامسر 15:30 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 327 لارستان 15:30 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
CPN IV 017 چابهار 15:30 به موقع 6 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1030 مشهد 15:45 به موقع 6 RJ100 2016- 7- 1
TBN TA 6223 مشهد 15:45 به موقع 6 MD88 2016- 7- 1
IZG ZV 4050 کيش 15:45 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRC EP 851 زاهدان 15:45 به موقع 6 727 2016- 7- 1
IRC EP 645 بندرعباس 15:50 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IRC EP 3751 آبادان 16:00 به موقع 6 727 2016- 7- 1
TBZ I3 5234 مشهد 16:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
KIS Y9 7054 کيش 16:15 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
KIS Y9 7428 کيش 16:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
KIS Y9 7496 اصفهان 16:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRC EP 843 ايلام 16:20 به موقع 6 F100 2016- 7- 1
IRM W5 4573 ايلام 16:20 به موقع 6 RJ100 2016- 7- 1
IRC EP 3711 اردبيل 16:25 به موقع 6 727 2016- 7- 1
TBN TA 6257 مشهد 16:40 به موقع 6 MD88 2016- 7- 1
IRG NV 2621 اهواز 16:40 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 3781 شيراز 16:50 به موقع 6 737 2016- 7- 1
TBZ I3 5247 تبريز 17:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRM W5 1019 عسلويه-منطقه ویژه 17:00 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
MRJ JI 2801 مشهد 17:00 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRM W5 1054 كرمان 17:20 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
IRA IR 244 رشت 17:20 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRB B9 947 تبريز 17:35 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1034 مشهد 17:40 به موقع 6 A310 2016- 7- 1
IZG ZV 4099 مشهد 17:45 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
MRJ JI 2805 مشهد 18:00 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
CPN IV 025 مشهد 18:00 به موقع 6 MD82 2016- 7- 1
IRB B9 8065 مشهد 18:00 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IZG ZV 4072 مشهد 18:05 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
QSM QB 1245 کيش 18:15 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 827 رامسر 18:20 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
CPN IV 043 شيراز 18:25 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IZG ZV 4046 مشهد 18:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
TBZ I3 5224 شيراز 18:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
ATR AK 1920 مشهد 18:40 به موقع 6 A320 2016- 7- 1
IRA IR 215 قشم 18:45 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 831 اهواز 18:55 به موقع 6 A320 2016- 7- 1
QSM QB 1231 ماهشهر 19:15 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
IRB B9 8097 کيش 19:15 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRM W5 4592 بندرعباس 19:15 به موقع 6 A310 2016- 7- 1
IZG ZV 4018 شيراز 19:25 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
CPN IV 023 مشهد 19:25 به موقع 6 MD83 2016- 7- 1
QSM QB 1217 آبادان 19:35 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 845 رشت 19:40 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
IRC EP 627 كرمانشاه 19:50 به موقع 6 F100 2016- 7- 1
IRG NV 2609 يزد 19:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1253 مشهد 19:55 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
TBN TA 6276 اهواز 20:00 به موقع 6 MD88 2016- 7- 1
TBZ I3 5236 مشهد 20:00 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IZG ZV 4064 ماهشهر 20:10 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRC EP 641 تبريز 20:10 به موقع 6 737 2016- 7- 1
TBZ I3 5207 تبريز 20:20 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
TBZ I3 5214 مشهد 20:30 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
TBZ I3 5282 بندرعباس 20:30 به موقع 2 737 2016- 7- 1
IRC EP 3921 چابهار 20:40 به موقع 6 A320 2016- 7- 1
IRC EP 601 مشهد 20:40 به موقع 6 727 2016- 7- 1
CPN IV 4345 مشهد 21:00 به موقع 6 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1042 کيش 21:15 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
IRC EP 859 اروميه 21:25 به موقع 6 727 2016- 7- 1
CPN IV 4329 مشهد 21:30 به موقع 6 MD82 2016- 7- 1
IRC EP 3785 شيراز 21:35 به موقع 6 737 2016- 7- 1
TBZ I3 5212 مشهد 21:40 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
KIS Y9 7088 بندرعباس 21:45 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IZG ZV 4070 کيش 21:45 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
MRJ JI 2807 مشهد 22:00 به موقع 2 AB6 2016- 7- 1
IRB B9 8069 مشهد 22:00 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRB B9 8063 مشهد 22:15 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1052 كرمان 22:40 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
IRC EP 625 كرمانشاه 22:40 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 459 بندرعباس 22:40 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
KIS Y9 7052 کيش 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
CPN IV 035 دزفول 22:50 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IRB B9 913 بندرعباس 22:50 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
CPN IV 029 مشهد 22:55 به موقع 6 737 2016- 7- 1
IRA IR 461 مشهد 22:55 به موقع 2 AB3 2016- 7- 1
IRA IR 278 اروميه 22:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRA IR 297 يزد 22:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRA IR 310 اهواز 23:20 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRM W5 1086 شيراز 23:20 به موقع 6 AB6 2016- 7- 1
ATR AK 1918 مشهد 23:20 به موقع 6 A320 2016- 7- 1
CPN IV 019 اهواز 23:30 به موقع 6 MD 83 2016- 7- 1
IRC EP 833 اهواز 23:30 به موقع 6 A320 2016- 7- 1
IRA IR 351 کيش 23:30 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
QSM QB 1283 اصفهان 23:35 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
QSM QB 1243 قشم 23:35 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRG NV 2615 اهواز 23:40 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1237 شيراز 23:45 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1211 اهواز 23:45 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
KIS Y9 7080 کيش 23:45 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
MRJ JI 2821 کيش 23:45 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRC EP 863 يزد 23:45 به موقع 6 727 2016- 7- 1
IRM W5 4540 زاهدان 23:50 به موقع 6 A310 2016- 7- 1
IZG ZV 4010 شيراز 23:50 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IRC EP 633 گرگان 23:50 به موقع 6 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 429 شيراز 23:50 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IRA IR 446 تبريز 23:55 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
TBZ I3 5278 اروميه 23:55 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRC EP 861 آبادان 23:55 به موقع 6 F100 2016- 7- 1
ایرلاینشماره پروازمقصدزمان برنامه‌ایوضعیتزمان تخمینی/واقعیترمینالهواپیماتاریخ
IRM W5 4586 اهواز 05:00 به موقع 4 A310 2016- 7- 1
IRC EP 3704 ياسوج 05:05 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 283 كرمانشاه 05:10 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
QSM QB 1280 اصفهان 05:35 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 644 بندرعباس 05:40 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRA IR 407 بوشهر 05:55 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IRC EP 850 زاهدان 06:00 به موقع 4 727 2016- 7- 1
IRA IR 378 زاهدان 06:05 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRA IR 234 بندر لنگه 06:10 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 3750 آبادان 06:15 به موقع 4 727 2016- 7- 1
IRA IR 326 لارستان 06:20 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
KIS Y9 7055 کيش 06:20 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRB B9 956 اهواز 06:30 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IZG ZV 4051 کيش 06:30 به موقع 1 A320 2016- 7- 1
TBZ I3 5287 شيراز 06:50 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRG NV 2520 اغاجاری 06:50 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRA IR 426 شيراز 07:00 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRC EP 820 عسلويه-منطقه ویژه 07:05 به موقع 4 727 2016- 7- 1
MRJ JI 2800 مشهد 07:10 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRA IR 376 زاهدان 07:15 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1212 اهواز 07:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
QSM QB 1291 كرمانشاه 07:45 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRM W5 1033 مشهد 08:00 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
MRJ JI 2802 مشهد 08:05 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
KIS Y9 7405 آبادان 08:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
TBZ I3 5202 تبريز 08:10 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
TBZ I3 5229 مشهد 08:15 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
ATR AK 1919 مشهد 08:20 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
IRC EP 3772 شيراز 08:25 به موقع 4 F100 2016- 7- 1
IRC EP 620 كرمانشاه 08:35 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
IRB B9 946 تبريز 08:40 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 4569 بجنورد 08:45 به موقع 4 BAE146 2016- 7- 1
QSM QB 1293 سنندج 09:00 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
KIS Y9 7497 اصفهان 09:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
KIS Y9 7069 مشهد 09:05 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRA IR 216 بيرجند 09:10 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IZG ZV 4021 مشهد 09:10 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5263 مشهد 09:15 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRC EP 630 گرگان 09:15 به موقع 4 F100 2016- 7- 1
IRB B9 8060 مشهد 09:25 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
QSM QB 1277 اروميه 09:25 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
CPN IV 026 مشهد 09:40 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRM W5 1089 شيراز 09:45 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
IRC EP 3920 چابهار 09:45 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
IRM W5 1043 کيش 09:55 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
IZG ZV 4075 مشهد 09:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IZG ZV 4041 مشهد 10:05 به موقع 1 MD83 2016- 7- 1
IRC EP 830 اهواز 10:10 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
CPN IV 024 مشهد 10:10 به موقع 4 737 2016- 7- 1
QSM QB 1202 مشهد 10:25 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 826 رامسر 10:30 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
CPN IV 016 چابهار 10:30 به موقع 4 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5221 کيش 10:35 به موقع 2 737 2016- 7- 1
IRA IR 495 اردبيل 10:50 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IZG ZV 4031 مشهد 11:10 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IRM W5 1031 مشهد 11:30 به موقع 4 RJ100 2016- 7- 1
QSM QB 1250 مشهد 11:40 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
QSM QB 1284 اصفهان 12:05 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
CPN IV 022 مشهد 12:10 به موقع 4 MD83 2016- 7- 1
TBZ I3 5233 مشهد 12:20 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRM W5 1051 كرمان 12:30 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
QSM QB 1230 ماهشهر 12:35 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
IRM W5 1018 عسلويه-منطقه ویژه 12:40 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
KIS Y9 7053 کيش 12:45 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IRC EP 606 رامسر 13:00 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
IRM W5 4572 ايلام 13:00 به موقع 4 RJ100 2016- 7- 1
IRC EP 3776 شيراز 13:15 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRC EP 3710 اردبيل 13:25 به موقع 4 727 2016- 7- 1
IRM W5 1035 مشهد 13:30 به موقع 4 A310 2016- 7- 1
IZG ZV 4023 مشهد 13:35 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRC EP 842 ايلام 13:35 به موقع 4 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4065 ماهشهر 13:45 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRG NV 2620 اهواز 13:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
TBZ I3 5248 تبريز 14:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
QSM QB 1244 کيش 14:05 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
MRJ JI 2804 مشهد 14:05 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRB B9 966 مشهد 14:10 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRA IR 214 قشم 14:10 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRA IR 447 تبريز 14:15 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IZG ZV 4095 مشهد 14:25 به موقع 1 A320 2016- 7- 1
IRA IR 460 مشهد 14:30 به موقع 2 AB3 2016- 7- 1
KIS Y9 7451 شيراز 14:40 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IRM W5 4593 بندرعباس 14:45 به موقع 4 A310 2016- 7- 1
IRA IR 245 رشت 14:45 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
TBZ I3 5223 شيراز 15:00 به موقع 2 MD 83 2016- 7- 1
IZG ZV 4047 مشهد 15:00 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IZG ZV 4001 مشهد 15:05 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IRA IR 350 کيش 15:15 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
CPN IV 042 شيراز 15:20 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRC EP 862 يزد 15:30 به موقع 4 727 2016- 7- 1
IRB B9 8096 کيش 15:35 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IZG ZV 4019 شيراز 15:55 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
IRA IR 296 يزد 15:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
TBZ I3 5281 بندرعباس 16:10 به موقع 2 737 2016- 7- 1
QSM QB 1216 آبادان 16:15 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
TBZ I3 5235 مشهد 16:20 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
QSM QB 1252 مشهد 16:30 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
CPN IV 4344 مشهد 16:40 به موقع 4 MD82 2016- 7- 1
IRA IR 311 اهواز 16:45 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
IRA IR 428 شيراز 16:45 به موقع 2 MD80 2016- 7- 1
IRC EP 844 رشت 16:50 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
TBZ I3 5213 مشهد 16:55 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRC EP 640 تبريز 17:00 به موقع 4 737 2016- 7- 1
KIS Y9 7429 کيش 17:05 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
TBN TA 6275 اهواز 17:10 به موقع 4 MD88 2016- 7- 1
IRC EP 600 مشهد 17:10 به موقع 4 727 2016- 7- 1
KIS Y9 7081 کيش 17:15 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRC EP 626 كرمانشاه 17:15 به موقع 4 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4071 کيش 17:25 به موقع 1 A320 2016- 7- 1
KIS Y9 7089 بندرعباس 17:25 به موقع 1 MD82 2016- 7- 1
IRG NV 2608 يزد 17:30 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 858 اروميه 17:45 به موقع 4 727 2016- 7- 1
IRC EP 3782 شيراز 17:50 به موقع 4 737 2016- 7- 1
TBZ I3 5211 مشهد 18:00 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRA IR 458 بندرعباس 18:05 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
MRJ JI 2806 مشهد 18:05 به موقع 2 AB6 2016- 7- 1
IRM W5 1055 كرمان 18:20 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
IRB B9 912 بندرعباس 18:35 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRB B9 8066 مشهد 18:50 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
MRJ JI 2820 کيش 18:55 به موقع 2 AB6 2016- 7- 1
IRM W5 4541 زاهدان 19:00 به موقع 4 A310 2016- 7- 1
QSM QB 1242 قشم 19:05 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
KIS Y9 7453 کيش 19:15 به موقع 1 MD83 2016- 7- 1
IRM W5 1027 ساري 19:20 به موقع 4 RJ100 2016- 7- 1
CPN IV 028 مشهد 19:25 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRC EP 624 كرمانشاه 19:30 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
IRA IR 279 اروميه 19:30 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IZG ZV 4073 مشهد 19:35 به موقع 1 A320 2016- 7- 1
IRM W5 1087 شيراز 19:40 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
IRM W5 1037 مشهد 19:50 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
IRC EP 832 اهواز 20:00 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
ATR AK 1917 مشهد 20:05 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
CPN IV 034 دزفول 20:15 به موقع 4 737 2016- 7- 1
IRM W5 1098 اهواز 20:30 به موقع 4 A310 2016- 7- 1
IZG ZV 4011 شيراز 20:35 به موقع 1 MD 83 2016- 7- 1
QSM QB 1210 اهواز 20:35 به موقع 2 RJ85 2016- 7- 1
QSM QB 1236 شيراز 20:35 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 632 گرگان 20:40 به موقع 4 ATR 2016- 7- 1
ATR AK 1943 مشهد 20:45 به موقع 4 A320 2016- 7- 1
CPN IV 018 اهواز 20:50 به موقع 4 MD 83 2016- 7- 1
IRG NV 2614 اهواز 20:55 به موقع 2 F100 2016- 7- 1
IRC EP 860 آبادان 20:55 به موقع 4 F100 2016- 7- 1
QSM QB 1282 اصفهان 21:00 به موقع 2 RJ100 2016- 7- 1
TBZ I3 5277 اروميه 21:05 به موقع 2 A320 2016- 7- 1
TBN TA 6224 مشهد 21:10 به موقع 4 MD88 2016- 7- 1
TBZ I3 5246 تبريز 21:30 به موقع 2 737 2016- 7- 1
CPN IV 4328 مشهد 21:50 به موقع 4 MD82 2016- 7- 1
TBZ I3 5208 تبريز 22:05 به موقع 2 MD83 2016- 7- 1
IRM W5 4531 اصفهان 22:10 به موقع 4 RJ85 2016- 7- 1
IRM W5 1039 مشهد 22:30 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
TBN TA 6258 مشهد 22:40 به موقع 4 MD88 2016- 7- 1
TBZ I3 5244 تبريز 22:45 به موقع 2 737 2016- 7- 1
IRB B9 8068 مشهد 22:45 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRB B9 8062 مشهد 22:55 به موقع 2 MD82 2016- 7- 1
IRM W5 1053 كرمان 23:40 به موقع 4 AB6 2016- 7- 1
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی ۲۳ عنوان در زمینه ارائه خدمات مطلوب فرودگاهی و احترام به حقوق شهروندی در فرودگاه مهرآباد را مورد ارزیابی قرار داده و طی آن مشخص شد که عنوان دسترسی در این فرودگاه توانست ۴۷.۶ درصد رشد را محقق کند. به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین فرودگاه ایران شناخته می‌شود و به لحاظ سیاسی، فرهنگی، تاریخی و همچنین خدمات‌رسانی به حدود ۱۳ میلیون مسافر در سال یکی از پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور به شمار می‌آید. با توجه به رویکرد مدیران ارشد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، نحوه خدمات‌رسانی مطلوب به این تعداد مسافر در سال به یکی از مسائ
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
در ادامه پیشبرد برنامه های اداره کل این فرودگاه در خصوص ارتقاءخدمات فرودگاهی ، رفع مشکلات ونارسائی های خدماتی و بازسازی و بهسازی نقاط فرسوده ،سنگ فرش های  ترانزیت ترمینال 2 که به دلیل  افزایش روزافزون مسافرین و تردد آنها در طی مدت زمان طولانی دچار فرسودگی شده بود در حال تعویض می باشد.وبازسازی می باشد . در خصوص تعویض سنگ های کف ترمینال دو  باید گفت به دلیل قدیمی بودن  وفرسودگی کف ترمینال دو بعد از سالها استفاده به منظور زیبا سازی بصری ،افزایش رضایتمندی مسافرین و همچنین ارائه خدمات بهتر تعویض کف پوش این ترمینال  در حال انجام می باشد. متراژ کلی سالن ترانزیت ترمینال 2 حدود 2500 متر مربع است که قرار است طی سه مرحله تمام سنگ های کف این ترمینال تعویض گردد و  اکنو
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
در مراسمی با حضور فرمانده پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد ونماینده سپاه حفاظت واعضای شورای امر به معروف ونهی از منکر از اعظم سیفی نیروی خدماتی امانتدار در فرودگاه مهرآباد تقدیر شد . اعظم سیفی  کارگر50 ساله ایی است که تاکنون به  عنوان کارگری وظیفه شناس ومتعهد در فرودگاه بمدت 15 سال خدمت کرده است .  به گزارش روابط عمومی رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : اقدام وعملکرد این نیروی خدماتی یک نمونه بارز از اخلاق اسلامی وتربیت درست ویک امر به معروف ونهی از منکر عملی می باشد .که این شیوه درست اخلاقی می تواند احیاء کننده اعتماد از دست رفته در جامعه امروزی باشد . ایشان گفت : خوشا به سعادت چنین پدر ومادری که ثمره زندگی آنها فرزاندی صالح می باشد . کارگر امانتدار خدم
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
جزئیات وضعیت باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد/ بهره‌برداری از باند بتنی تا پایان تابستان   رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اجرای باند بتنی فرودگاه مهرآباد که در شهریور ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد٬ بازدید کرد. به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور؛ محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره بازدید خود از اجرای باند بتنی فرودگاه مهرآباد گفت: با تاکیدی که دکتر آخوندی بر استفاده از بتن به جای آسفالت دارند و گسترش رویه‌های بتنی در پروژه‌های جدید، باند راست ۲۹ فرودگاه مهرآباد را طراحی بتنی کردیم و این کار به‌عنوان نمونه‌ای آزمایش شده به جای روسازی آسفالتی است که پیش‌تر در کشور رایج بود.